Projekt “BE Aware STudent”

Projekt “BE Aware STudent”

Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) “Model Biznesowy – Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych  oraz umiejętności wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej a także dostosowanie programów studiów do aktualnych wymagań rynku pracy do IV 2020r.

Partnerstwo:
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE – lider projektu
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE – Portugalia
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – Włochy

Rezultaty:

W rezultacie realizacji projektu do oferty edukacyjnej uczelni wprowadzony zostanie nowy kurs pt. “Model Biznesowy – TY specjalista IT z PASJĄ”, który stanowić będzie bazę do dalszego rozwoju ich oferty edukacyjnej. Wprowadzenie nowego programu kształcenia (kursu “Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ”) przełoży się na wzrost kompetencji z zakresu planowania ścieżki zawodowej zgodnej z modelowym opisem umiejętności na określonym stanowisku (Kanwa kariery) a co za tym idzie zwiększenie zatrudnialności u absolwentów studiów wyższych i przyszłych pracowników sektora IT.

Najważniejsze rezultaty projektu :

•    Kurs „Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ”
•    Katalog kanw kariery w branży IT
•    Metodyka prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod: Design Thinking, Visual Thinking oraz Storytelling
•    Podcasty i kursy e-learningowe

 

The aim of the project is to improve the quality and suitability of knowledge and skills of Computer Science (and related) major students’ in 5 universities. This will be done by development, testing and implementation of innovative training on personal business model and abilities to use innovative ideas in career planning process.  What is more the universities curricula will be adjusted to meet the current labor market requirements by IV.2020.

The main participants of the project are 45 Computer Science students that will take part in International Summer Schools run by partner universities and 15 universities teaching staff members who will participate in International Academy of Innovative Educational Methods and Techniques. The seminars that will disseminate project results will be attended by 150 people including higher education sector (students, graduates, universities teaching staff members), government and self-government administration representatives, NGO, media and IT experts.

The most important project’s results are the following:
•    The innovative training course „Business Model – You, Passionate IT Professional”
•    IT Career Canvas Catalogue
•    Methodology of conducting classes using the Design Thinking, Visual Thinking and Storytelling methods
•    Podcasts and e-learning courses

Like us!!! https://www.facebook.com/beawarestudent/

NEWS

Presentation on International Conference in Portalegre: “EDUCATION AND RESEARCH FOR THE NEXT DECADE” [2.05 -3.05.2019]

Home

Projekt “BE Aware STudent”Projekt “BE Aware STudent”

 

International Academy of Innovative Educational Methods and Techniques in Italy [25.03.2019 – 29.03.2019]

Projekt “BE Aware STudent”

Projekt “BE Aware STudent”

Projekt “BE Aware STudent”

 

Projekt “BE Aware STudent”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020