Przetargi

Rzeszów, 04.01.2018

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie projektu  „Logistyka Kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, nr  projektu POWR.03.01.00-00-K303/15 zapraszamy do składania ofert na realizację następującej usługi:

  • Przeprowadzenie szkolenia e-learningowego zakończonego uzyskaniem Certificate in Dangerous Goods Regulations, akredytowanego przez ACI (Airport Council International)”

Poniżej znajduje się link do pełnej dokumentacji zapytania oraz formularz ofertowy, jaki oferenci powinni dostarczyć Zamawiającemu:

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik 1 – Wzór formularza oferty
Załącznik 2 – Wykaz usług
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

_____________________________________________________________________________

Rzeszów, 14.09.2017

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie projektu  „Logistyka Kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, nr  projektu POWR.03.01.00-00-K303/15 zapraszamy do składania ofert na realizację następującej usługi:

  • Przeprowadzenie wizyty studialnej Polska-Niemcy

Poniżej znajduje się link do pełnej dokumentacji zapytania oraz formularz ofertowy, jaki oferenci powinni dostarczyć Zamawiającemu:

_____________________________________________________________________________

Rzeszów, 29.11.2016

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie projektu  „Logistyka Kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, nr  projektu POWR.03.01.00-00-K303/15 zapraszamy do składania ofert na realizację następującej usługi:

  • Przeprowadzenie zajęć w j. angielskim przez eksperta z branży lotniczej/logistycznej – reprezentant Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Poniżej znajduje się link do pełnej dokumentacji zapytania oraz formularz ofertowy, jaki oferenci powinni dostarczyć Zamawiającemu:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1a – Formularz ofertowy
Załącznik 1b – oświadczenie

______________________________________________________________________________

Rzeszów, 29.11.2016

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie projektu  „Logistyka Kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, nr  projektu POWR.03.01.00-00-K303/15 zapraszamy do składania ofert na realizację następującej usługi:

  • Przeprowadzenie zajęć w j. angielskim przez eksperta z branży lotniczej/logistycznej – reprezentant międzynarodowego portu lotniczego.

Poniżej znajduje się link do pełnej dokumentacji zapytania oraz formularz ofertowy, jaki oferenci powinni dostarczyć Zamawiającemu:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1a – Formularz ofertowy
Załącznik 1b – oświadczenie

______________________________________________________________________________

Rzeszów, 29.11.2016

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie projektu  „Logistyka Kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, nr  projektu POWR.03.01.00-00-K303/15 zapraszamy do składania ofert na realizację następującej usługi:

  • Przeprowadzenie zajęć w j. angielskim przez eksperta z branży lotniczej/logistycznej – reprezentant kluczowej linii lotniczej.

Poniżej znajduje się link do pełnej dokumentacji zapytania oraz formularz ofertowy, jaki oferenci powinni dostarczyć Zamawiającemu:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1a – Formularz ofertowy
Załącznik 1b – oświadczenie

______________________________________________________________________________

Rzeszów, 16.08.2016

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie projektu  „Logistyka Kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, nr  projektu POWR.03.01.00-00-K303/15 zapraszamy do składania ofert na realizację następującej usługi:

• przeprowadzenie szkolenia w języku angielskim z obszaru MS Project wraz z egzaminem na zakończenie szkolenia dla 40 osób.
• przygotowanie case study z obszaru MS Project, który zostanie wykorzystany na potrzebę szkolenia

Poniżej znajduje się link do pełnej dokumentacji zapytania oraz formularz ofertowy, jaki oferenci powinni dostarczyć Zamawiającemu:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1a – formularz ofertowy
Załącznik 1b – oświadczenie

______________________________________________________________________________

Rzeszów, 13.05.2016

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące zapytania ofertowe, które zostaną ogłoszone w oparciu o harmonogram rzeczowy projektu:

Rok 2016
Organizacja wizyty studialnej Polska Niemcy
Przeprowadzenie warszatów z zakresu Technical English/Technical Aviation English
Przeprowadzenie warszatów z programu MS PROJECT
Przeprowadzenie warsztatów z ekspertami
Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu certyfikowanego IATA – Cargo Introductory Course,
Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu certyfikowanego IATA – Ground Operations Management.

Rok 2017

Przeprowadzenie warszatów z programu MS PROJECT
Przeprowadzenie warsztatów z ekspertami

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019