Projekt: Start do kariery

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje projekt “Start do kariery. Międzynarodowe Studia General Aviation. 

Projekt jest realizowany z Osi Piorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i Rozwoju, numer Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (studenci z Polski oraz cudzoziemcy) poprzez możliwość studiowania na specjalności General Aviation (ścieżka anglojęzyczna) na studiach licencjackich I stopnia na kierunku Ekonomia do 30.09.2020. Cel główny projektu przyczynia się bezpośrednio do realizacji celu szczegółowego POWER: – zostanie utworzona nowa specjalność General Aviation (ścieżka anglojęzyczna), który zwiększy stopień umiędzynarodowienia oferty edukacyjnej WSIZ oraz spowoduje zwiększenie dostępności możliwości studiowania w Polsce dla studentów z całego świata, – w ramach projektu objętych wsparciem zostanie objętych wsparciem 30 studentów/ek, w tym osób pochodzących z zagranicy (obcokrajowcy), którzy podniosą swoje kompetencje dzięki udziałowi w Projekcie [możliwości realizacji studiów licencjackich I stopnia na specjalności Generala Aviation (ścieżka anglojęzyczna)] – zwiększenie dostępności oraz jakości kształcenia na międzynarodowych kierunkach nastąpi również dzięki zaangażowaniu w realizację projektu międzynarodowej kadry  

 

HARMONOGRAM WSPARCIA NA SEMESTR ZIMOWY 2019-2020

Zajęcia z przedmiotu Serwisowanie i przeglądy w Lotnictwie Ogólnym, 18.11.2019, 17:05-19:30, sala RA43, WSIiZ, Kampus Sucharskiego;

Zajęcia z przedmiotu Serwisowanie i przeglądy w Lotnictwie Ogólnym, 02.12.2019, 16:15-18:40, sala RA43, WSIiZ, Kampus Sucharskiego;

Zajęcia z przedmiotu Serwisowanie i przeglądy w Lotnictwie Ogólnym, 09.12.2019, 16:15-18:40, sala RA104, WSIiZ, Kampus Sucharskiego;

Zajęcia z przedmiotu Serwisowanie i przeglądy w Lotnictwie Ogólnym, 16.12.2019, 16:15-17:00, sala RA43, WSIiZ, Kampus Sucharskiego

Projekt: Start do kariery

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020