Rektorat

Sprawy studenckie, które kierowane są przez Dziekanów do Władz Uczelni, rozpatrywane są przez Rektora, Prorektorów i Kanclerza, przy zachowaniu następującego podziału kompetencji:

W sprawach płatności: Kanclerz, mgr inż. Stanisław Harpula – wtorki, w godz.: 12.00 – 13.00 (pokój 204). W przypadku nieobecności Kanclerza proszę kontaktować się z Panią mgr Beatą Piętą w Biurze Rektora i Kanclerza p. 201.

W sprawach przeniesienia się na studia z innych uczelni, zmiany kierunku i innych studenckich: Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus – czwartki, w godz. 11.00 – 13.00 w Biurze Rektora i Kanclerza p. 201.

W sprawach wyjątkowych, które pozostają poza kompetencjami Prorektorów i Kanclerza przyjmuje: Rektor, dr Wergiliusz Gołąbek po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w Biurze Rektora i Kanclerza, p. 201. Kontakt z Władzami Uczelni możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z asystentami:

  • Dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ – mgr Agnieszka Sieczek (866 11 65)
  • Prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki – mgr Beata Pięta (866 11 12)
  • Dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania – mgr Magdalena Gonet (866 14 29)
  • Mgr inż. Stanisław Harpula, Kanclerz WSIiZ – mgr Beata Pięta (866 11 12)

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu spraw i trybu ich rozpatrywania przez Władze Uczelni znajdują się w Regulaminie Studiów.  

Biuro Rektora i Kanclerza

Budynek Główny WSIiZ
II piętro
pokój RA201
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

 

Kierownik Biura

mgr Agnieszka Sieczek
017 866 11 65

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 – 15:30

 

Telefony:
017 866 11 12
017 866 11 65    

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018