System Opieki Studenckiej

System Opieki Studenckiej (SOS) został stworzony w celu wspierania studentów ze Wschodu, wdrożenia ich w środowisko Uczelni, integracji z polskimi studentami oraz podniesienia kompetencji językowych.

W ramach Systemu Opieki Studenckiej funkcjonują:

1. Program „Buddy”

Studenci starszych roczników – „Opiekunowie” – pomagają studentom I roku studiów – „Podopiecznym” – w czasie ich procesu adaptacji. Do zadań opiekuna należy m.in. pomoc młodszym kolegom w załatwieniu formalności związanych z wyrobieniem ubezpieczenia, legalizacją pobytu na terytorium RP, otwarciem kont bankowych, a także informowanie o obowiązkach na uczelni i pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem. W trakcie roku akademickiego Opiekunowie składają raporty, na podstawie których ocenia się proces adaptacji nowych studentów oraz analizuje się najczęstsze problemy.

2. Opiekunowie prac dyplomowych

W ramach tego programu studenci starszych roczników pomagają studentom cudzoziemcom w koreckie językowej prac dyplomowych. Każde z powyższych działań jest absolutnie darmowe! Studenci pełniący funkcję Opiekunów w ramach Programu „Buddy” oraz Programu Samopomocy Studenckiej mogą otrzymywać nawet 50 pkt. do stypendium  za działalność na rzecz Uczelni uwzględniane do stypendium, a także, m.in. 3 bezpłatne wejścia do SPA w CTiR, karnet do korzystania z siłowni w CTiR, podwojenie limitu wypożyczeń książek w Bibliotece WSIiZ itd. (więcej informacji można znaleźć w Regulaminie SOS).

3. Poradnia Adaptacyjna

Na uczelni funkcjonuje Poradnia Adaptacyjna, w ramach której student może liczyć na rozmowę na wszelkie interesujące go tematy. Co tydzień we czwartki od godz. 10.00 odbywają się dwugodzinne dyżury w pokoju RA5.

4. Konwersacje międzypokoleniowe

Organizatorami projektu są Klub Wolontariusza Akademii 50+ WSIiZ oraz System Samopomocy Studenckiej WSIiZ. To nowatorska inicjatywa skierowana do studentów obcokrajowców, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka polskiego poprzez konwersacje (rozmowy) ze słuchaczami Akademii 50+. Ze swojej strony młodzież ze Wschodu oferuje wolontariuszom naukę czegoś, na czym się znają lub czym się interesują (np. wykorzystywanie nowych technologii). Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w programie, oprócz praktycznej nauki języka polskiego, pomaga młodym Ukraińcom  w adaptacji w nowym kraju.

5. Spotkania z kulturą Polską

Dodatkowym działaniem skierowanym na szybszą adaptację studentów ze wschodu  są organizowane cyklicznie, przy współpracy z KN Nowe Media Spotkania z kulturą Polski, na którym studentom obcokrajowcom przybliża się kulturę i obyczaje Polski. Spotkanie tego typu daje z jednej strony możliwość pokazania studentom obcokrajowcom pewnych istniejących różnic kulturowych w porównaniu do ich rodzimych kultur, z drugiej zaś strony wskazuje podobieństwa, które mogą ułatwić ich proces adaptacji.

PRZYDATNE MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

Regulamin SOS

1. Dla studentów I roku:

2. Ubezpieczenie zdrowotne:

3. Karta czasowego pobyt:

4. Cudzoziemiec w Polsce:

5. WAŻNE! Dla opiekunów z programu „Buddy”:

UWAGA: pierwszy raport należy składać wraz z kopiami umów podopiecznych z NFZ lub oświadczeniami w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

  • Terminy składania raportów:

I – do 10.11.2018 r. 

II – do 31.01.2019 r. 

III – do 30.03.2019 r. 

IV – do 01.06.2019 r. 

Raporty należy składać Anastasii Slipetskiej pok. RA 136, pok. KM21.

 

Swietłana Ślusarczuk

Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. Adaptacji Studentów ze Wschodu

E-mail: sslusarczuk@wsiz.rzeszow.pl

Telefon: (17) 866 12 63

Konsultacje:  środy 10.00-12.00

pok. RA136

 

 

Program „Buddy”

Swietłana Ślusarczuk

E-mail:  sslusarczuk@wsiz.rzeszow.pl 

Telefon:  (17) 866 12 63

 

Poradnia Adaptacyjna:  

czwartek 10.00- 12.00 pok. RA136

piątek 11.00-12.00 pok. RA136

System Opieki Studenckiej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020