Warsztaty Biznesowe

„Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę”. Edycja 2019

„Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę” służą kształtowaniu umiejętności miękkich oraz twardych, pozwalających na przygotowanie ich uczestników przede wszystkim do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również zdobycia kompetencji przydatnych m.in. w pracach zespołowych. Ich cechą jest m.in. położenie akcentu na zdolności komunikacyjne, a także umiejętność pracy w grupie. Z tego też względu, jest to propozycja zarówno dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy, jak i tych osób, które nie są w tym momencie jeszcze zdecydowane na postawienie pierwszych kroków w kierunku własnego biznesu.

Celem warsztatów jest z jednej strony umożliwienie ich adresatom tj. studentom różnych kierunków zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z drugiej zaś uzyskania umiejętności, które mogą się przydać nie tylko podczas prowadzenia własnej firmy, lecz także w każdym aspekcie odnoszącym się do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Finalnie, uczestnictwo w warsztatach to okazja do poznawania osób myślących o własnym biznesie, nawiązywania kontaktów i współkreowania pomysłów, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi. 

Zajęcia będą odbywały się modułowo i zostaną uporządkowane w sposób możliwie jak najlepiej odzwierciedlający ścieżkę zakładania i prowadzenia własnej firmy. 

 

 

Przewidywany start edycji 2018/2019 – Marzec 2019 (Termin zajęć: środy co drugi tydzień, godziny popołudniowe.)

Charakter edycji: Edycja dwusemestralna (78h zajęć)

Cena warsztatów: 550,00 zł (kwota obejmuje płatność za 2 semestry)

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Warsztatach Biznesowych:
• Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia biznesu, 
• Budowanie umiejętności praktycznego stosowania zagadnień poznanych w trakcie warsztatów;
• Kształtowanie umiejętności przydatnych tak w biznesie jak i poza nim; 
• Doświadczenie pracy zespołowej, kreowanie umiejętności współdecydowania, podejmowania wyzwań i wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów; 
• Możliwość konsultacji własnych pomysłów na biznes;
• Dzielenie się pomysłami, wiedzą i doświadczeniem, co może skutkować wspólnymi przedsięwzięciami biznesowymi;
• Kształtowanie umiejętności miękkich. 

 

Tematyka zajęć:
• Kreowanie koncepcji biznesowych
• Warsztat kreatywności, 
• Warsztat autoprezentacji
• Techniki sprzedaży i lojalność klienta 
• Marketing, 
• Formy prowadzenia działalności gospodarczej
• Źródła finansowania biznesu
• Zagadnienia uproszczonej księgowości
• Formy opodatkowania

 

Na zakończenie warsztatów zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszą koncepcję biznesową – zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną pokrywającą koszty udziału w warsztatach!

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018