Jednostki naukowe i organizacyjne WSIiZ

Dobrze zorganizowani

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powołała do istnienia szereg wyspecjalizowanych jednostek naukowych, badawczych i organizacyjnych. Znacznie usprawniają one pracę Uczelni i służą pożytkowi studentów i pracowników.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przez lata swojej działalności wypracowała model organizacji pracy, który znacznie przyczynia się do stałego rozwoju. Szereg wyspecjalizowanych jednostek naukowych, badawczych i organizacyjnych działa na rzecz rozwoju Uczelni i przyczynia się do jej pozycji na rynku edukacyjnym.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Jednostki naukowo-dydaktyczne:
1)    Wydział Medyczny, w ramach którego funkcjonuje:
a)    Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych,
b)    Katedra Fizjoterapii,
c)    Katedra Kosmetologii, w ramach której działa Centrum Wdrożeniowo Usługowe,
d)    Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych,
e)    Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych.
f)    Katedra Turystyki i Rekreacji.
2)   Wydział Administracji i Nauk Społecznych, w ramach którego funkcjonuje:
a)   Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
b)   Katedra Nauk o Polityce i Administracji, w ramach której działa Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym,
c)   Katedra Nauk Społecznych, w ramach której działa Zakład Filozofii i Kognitywistyki,
d)   Katedra Ekonomii,
e)   Katedra Finansów,
f)    Katedra Zarządzania,
g)   Zakład Wzornictwa Przemysłowego, w ramach którego działa Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego,
h)   Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej,
i)    Zakład Grafiki Komputerowej,
j)    Zakład Filologii Angielskiej.
3)   Wydział Informatyki Stosowanej, w ramach którego funkcjonuje:
a) Katedra Sztucznej Inteligencji,
b) Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych,
c) Katedra Elektroniki i Telekomunikacji,

 

Jednostki dydaktyczne:
1)    Studium Języków Obcych,
2)    Centrum Studiów Podyplomowych,
3)    Centrum Studiów Międzynarodowych
4)    Centrum Stałego Kształcenia (Center for Graduate Studies and Lifelong Learning),
5)    Akademia 50+.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

Jednostki naukowo-badawcze:
a)    Instytut Badań i Analiz Finansowych,
b)    Instytut Badań nad Cywilizacjami,
c)    Instytut Zarządzania Lotnictwem,

Jednostki pomocnicze:

Biura:

a) Biuro Rektora,
b) Biuro Rachunkowości Zarządczej,
c) Biuro ds. Jakości Kształcenia,
d) Biuro Doradztwa Personalnego,
e) Biuro Karier,
f) Biuro Projektów,
g) Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych,
h) Biuro Organizacji i Współpracy,
i) Kancelaria Ogólna i Archiwum,
j) Biuro Prezydenta,
k) Biuro Prasowe,
l) Biuro Spraw Międzynarodowych,

Działy:
a)    Dziekanat,
b) Dziekanat Studiów Anglojęzycznych ( International Office)
c) Dział Księgowości,
d) Dział Finansów,
e) Dział Płac,
f) Dział Kadr,
g) Dział Administracji – Kampus w Rzeszowie,
h) Dział Serwisu,
i) Dział Eksploatacji Systemów,
j) Dział Systemów Operacyjnych,
k) Dział Innowacji Technologicznych,
l) Dział Ewidencji Sprzętu Komputerowego oraz Zakupów,
m) Dział Infrastruktury IT,
n) Dział Nauczania,
o) Dział Logistyki Procesu Dydaktycznego,
p) Dział Inwestycji,
q) Dział Nauki,
r) Dział Rekrutacji,
s) Dział Rekrutacji Studentów ze Wschodu,
t) Dział Projektowania i Sprzedaży Produktów i Usług Pozadydaktycznych,
u) Dział Administracji – Kampus w Kielnarowej,
v) Dział Marketingu.

 

Sekcje:
a)    Sekcja Serwisu w Kielnarowej,
b) Sekcja Udostępniania Zbiorów,
c) Sekcja Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów,
d) Sekcja ds. Stypendiów Studenckich,
e) Sekcja Poligrafii,
f) Sekcja Techniczna,
g) Sekcja Wsparcia Studentów Międzynarodowych,(International Students Assistance Office),
h) Sekcja Rekrutacji i Współpracy  Międzynarodowej (International Recruitment and Collaboration),
i) Klub Akademicki IQ.

Jednostki usługowe:

a) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
b) Centrum Usług Informatycznych,
c) Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
d) Centrum Transferu Technologii,
e) Centrum Usług przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych,
f) Centrum Usług przy Instytucie Badań nad Cywilizacjami,
g) Centrum Usług przy Instytucie Zarządzania Lotnictwem,
h) Centrum Usług Gastronomicznych,
i) Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego 
j) Centrum Języków Obcych,
k) Centrum Kultury i Języka Polskiego,
l) Centrum Wdrożeniowo Usługowe,
m) Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii

Inspektorat BHP.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019