Oferty pracy we WSIiZ

A K T U A L N E   O F E R T Y   P R A C Y

 
 
Oferty pracy dla naukowców dostępne są na stronie wsiz.rzeszow.pl/nauka-i-badania/praca-dla-naukowcow
 
 
 
Katedra Kosmetologii
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
 
 

Pracownik techniczny w laboratorium

 
 
Zadania: 
 • prace porządkowe w laboratoriach badawczo-dydaktycznych;
 • przygotowanie i sterylizacja materiałów i odczynników dla potrzeb dydaktycznych i naukowych;
 • wykonywanie ekstraktów roślinnych;
 • wykonywanie prostych analiz biochemicznych;
 • pomoc w opracowaniu receptur kosmetyków;
 • pomoc w prowadzeniu hodowli komórkowych in vitro.
 
Wymagamy: 
 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane w obszarze biologii, biotechnologii, farmacji lub kierunków pokrewnych);
 • doświadczenie w zakresie wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych (m.in.: przygotowywanie materiałów i odczynników (buforów) do prac laboratoryjnych, wykonywanie prostych analiz biochemicznych, prowadzenie analiz zgodnie z protokołem);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • rzetelność, staranność, sumienność;
 • dyspozycyjność. 
 
Oferujemy:
 • interesującą pracę w pełnym wymiarze godzin w środowisku akademickim;
 • udział w ciekawej przygodzie zawodowej, w której można zyskać doświadczenie i wiedzę multidyscyplinarną;
 • możliwość uczestniczenia w pracy w zespole badawczym jako pracownik techniczny przy realizacji projektów naukowych i naukowo-wdrożeniowych.
 
Oferty tj.: 
CV, LM prosimy kierować na adres:
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
lub bdp@wsiz.edu.pl 
z dopiskiem “Pracownik techniczny”
 
 
Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

 

 
 
 
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
 
 

Specjalisty ds. e-Learningu

 

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

Osoba pracująca na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za: 

 • wsparcie dla użytkowników (studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych) platformy e-learningowej w zakresie jej obsługi oraz tworzenia materiałów dydaktycznych,
 • tworzenie kursów e-learningowych na podstawie gotowych scenariuszy,
 • administracja platformami e-learningowymi uczelni (Blackboard oraz Moodle),
 • tworzenie kursów e-learningowych (opracowanie metodyczne oraz techniczne),
 • monitorowanie oraz raportowanie postępów uczestników kursów,
 • opracowywanie szkoleń z zakresu obsługi platformy,
 • testowanie i aktualizacja stworzonych kursów e-learningowych,
 • rozwijanie serwisu e-learningowego,
 • pomoc w realizacji projektów międzynarodowych w zakresie kursów e-learningowych.

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze dowolnej platformy e-learningowej,
 • doskonała znajomość pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne potrzebne do współpracy wewnątrz uczelni,
 • rozumienie procesu dydaktycznego,
 • skrupulatność, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu,
 • zmysł estetyczny,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w pełnym wymiarze godzin w środowisku akademickim
 • udział w ciekawej przygodzie zawodowej, w której można zyskać doświadczenie i wiedzę multidyscyplinarną
 • udział w szkoleniach podnoszących umiejętności administracyjne
 • pracę w zgranym zespole

 

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mai: bdp@wsiz.edu.pl

 

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

  

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

 

 

 

 
 
Oferty pracy we WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020