Oferty pracy we WSIiZ

A K T U A L N E   O F E R T Y   P R A C Y

 
 
Oferty pracy dla naukowców dostępne są na stronie wsiz.rzeszow.pl/nauka-i-badania/praca-dla-naukowcow
 
 
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
Social Media Manager
 
 

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

 • Tworzenie strategii komunikacji w social media oraz jej realizacja; publikowanie postów, organizacja konkursów, moderowanie dyskusji i odpowiadanie na pytania (Facebook, Instagram)
 • Tworzenie harmonogramu komunikacji w social media w oparciu o własne koncepcje kreatywne oraz kampanie prowadzone przez dział marketingu 
 • Odpowiedzialność za uspójnienie komunikacji funpage polskich i zagranicznych. 
 • Tworzenie treści angażujących użytkowników na fanpage 
 • Współudział w tworzeniu contentu graficznego, wideo
 • Prowadzenie działań generujących leady
 • Monitorowanie i analiza efektów prowadzonych działań
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów magisterskich/II stopnia
 • Doświadczenie w pracy w social mediach
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktu
 • Samodzielność w działaniu, kreatywność
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność radzenia sobie w pracy pod presją czasu
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w pełnym wymiarze godzin w środowisku akademickim
 • Elastyczny wymiar pracy
 • Udział w ciekawej przygodzie zawodowej, w której można zyskać doświadczenie i wiedzę multidyscyplinarną
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje
 • Możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Pracę w zgranym zespole
 
Osoby zainteresowane prosimy przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mai: bdp@wsiz.rzeszow.pl
 
Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji odręcznie podpisanej klauzuli/klauzul:  https://wsiz.rzeszow.pl/uczelnia/jednostki-wsiiz/biuro-doradztwa-personalnego/bdp-dla-wsiiz/

 

 
 
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
 

Asystenta /Asystentki w Biurze Rektora i Prezydenta

 
Opis stanowiska/zakres obowiązków:
Osoba pracująca na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za prowadzenie Biura Rektora i Prezydenta, obieg dokumentów, korespondencję, umawianie rozmów/spotkań, prowadzenia grafika spotkań/pracy członków biura,  przyjmowanie gości. Poza tym będzie odpowiedzialna za sporządzanie na potrzeby Rektora lub Prezydenta sprawozdań, raportów, analiz, prezentacji, sporządzanie pism w języku angielskim, tłumaczenie dokumentów 
z języka angielskiego, tłumaczenie symultaniczne rozmów/spotkań w zakresie języka angielskiego. Osoba będzie dbać o pozytywny wizerunek uczelni, a także utrzymywać kontakty z klientami/partnerami uczelni.
 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów magisterskich/II stopnia
 • Warunek konieczny: biegła znajomość języka angielskiego 
 • Wysoka kultura osobista i nienaganna aparycja
 • Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktu
 • Łatwość w sporządzaniu sprawozdań i przygotowywaniu pism urzędowych
 • Samodzielność w działaniu
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność radzenia sobie w pracy pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość etykiety biznesu
 
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w pełnym wymiarze godzin w środowisku akademickim
 • Bezpośredni kontakt z Władzami oraz Gośćmi Uczelni
 • Udział w ciekawej przygodzie zawodowej, w której można zyskać doświadczenie i wiedzę multidyscyplinarną
 • Udział w szkoleniach podnoszących umiejętności administracyjne
 • Pracę w zgranym zespole
 
Osoby zainteresowane prosimy przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mai: bdp@wsiz.rzeszow.pl
 
Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

  

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

 

 

 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
 
 

Pedagoga

w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra w zakresie pedagogiki
 • Mile widziane doświadczenie w pracy
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się z młodzieżą
 • Zaangażowanie i inicjatywa
 • Wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na zastępstwo (ok 1 rok)
 • Pracę w interesującą pracę w środowisku akademickim
 • Pracę w zgranym, dynamicznym zespole

Oferty tj.:

CV i LM wraz z odręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

lub

bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem „Pedagog”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.  Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

  

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

 

 

 

 
 
Oferty pracy we WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020