Kadra Centrum Języków Obcych

Dyrektor
dr Roman Wisz

Zastępca Dyrektora
Alicja Mazurkiewicz 

Pracownicy biura Centrum Języków Obcych/Studium Języków Obcych:
Beata Byra
Judyta Czech-Bocheńska
Bernadeta Majda

Lektorzy języków obcych:

Babiarz Mariusz

Larysa Buzynar

Czech-Rogoyska Agnieszka

Czyżowska Aleksandra

Czyżowski Jerzy

Drozd-Bratkowicz Magdalena

Erazmus Ewa 

Gut Magdalena

Jemioło Ewelina

Kot Alicja 

Lawrence John

Motyl Magdalena

Iwona Myśliwiec

Barbara Skubicka-Czarnek

Łukasz Sowa

Katarzyna Wachowska

Wilkosz Sylwia

Wołk Jacek

Wójcik-Czerwińska Marta

Lebiedź-Wisz Grażyna

Kawalec Gabriela

Bajorek Kinga

Struck-Peregończyk Monika

Strzyżowska Katarzyna

Śnieżek Sylwia

Urbanik Joanna

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019