Lektorat

Nauczanie języków obcych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje studentom bogaty program językowy. Nauka języka obcego realizowana jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci kontynuują naukę jednego wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), którego uczyli się wcześniej.

Lektorzy języków obcych w WSIiZ stosują nowoczesne metody dydaktycznymi i narzędzia multimedialne. Celem nauki jest opanowanie materiału objętego syllabusem w zakresie języka ogólnego, specjalistycznego oraz zdanie egzaminów uczelnianych, jak i międzynarodowych. Kurs języka obcego rozpoczyna się w drugim semestrze studiów. Na studiach stacjonarnych lektorat obejmuje 300 godzin w grupach lektoratu intensywnego i standardowego. Tryb niestacjonarny obejmuje 120 godzin lektoratu.  

Kwalifikacja studentów do grup językowych następuje w czasie pierwszego semestru studiów na podstawie wyników matury i testów sprawdzających. Studenci stacjonarni, którzy osiągnęli wyznaczony poziom znajomości języka obcego mogą kontynuować naukę w ramach lektoratu intensywnego. Uczelnia dba o jak najwyższą jakość nauczania, od początku realizacji kursu intensywnego prowadzi monitoring postępów osiąganych przez studentów w zakresie umiejętności i sprawności językowych w oparciu o testy i egzaminy opracowywane przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów. Studenci, którzy nie osiągnęli wyznaczonego progu znajomości języka mogą uczestniczyć w kursach wyrównawczych realizowanych w pierwszym semestrze studiów. Kurs wyrównawczy ma za zadanie uzupełnienie przez studentów zaległości i przygotowanie ich do kolejnego testu sprawdzającego.  

Zaliczony egzamin zewnętrzny (np. telc, LCCI, IELTs itp.) uprawnia studentów do zwolnienia z obowiązkowego lektoratu języka obcego. W przypadku lektoratu standardowego wymagane jest udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie B2 lub na poziomie C1 dla lektoratu intensywnego. Zajęcia z lektoratu prowadzą najlepsi lektorzy z wieloletnim doświadczeniem, w tym także wykwalifikowani lektorzy obcokrajowcy. Studenci korzystają z autorskiego, innowacyjnego programu e-learning do nauki języka angielskiego udostępnionego na platformie Blackboard.   Obowiązkowe lektoraty z języków obcych kończą się egzaminem wewnętrznym. Studenci mogą również przystąpić do egzaminów międzynarodowych, przeprowadzanych przez uczelniane akredytowane centra egzaminacyjne: telc, LCCI/Pearson, ETS/TOEIC.  

Studenci – obcokrajowcy mają obowiązek zaliczenia lektoratu z języka polskiego na poziomie pozwalającym na samodzielne przygotowanie się do zajęć, umożliwiającym swobodną komunikację oraz nabycie umiejętności koniecznych do pisania prac dyplomowych w języku polskim. Mają także możliwość przystąpienia w siedzibie uczelni do egzaminu międzynarodowego telc z języka polskiego na poziomie B1-B2, oraz do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego. WSIiZ oferuje studentom także dodatkowe, odpłatne akademickie kursy języków obcych po preferencyjnych cenach, na różnych poziomach zaawansowania. Prowadzimy kursy z następujących języków: angielskiego, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwała RW_29-2018_nauczanie języka obcego_od 2018-19  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019