Profesor Zimbardo

Philip Zimbardo, amerykański psycholog włoskiego pochodzenia, jest nazywany „twarzą i głosem współczesnej psychologii” i uznawany za popularyzatora psychologii, głównie za sprawą występów publicznych w serii programów „Discovering Psychology”. Był wieloletnim wykładowcą, m.in. na Uniwersytecie w Yale, Nowym Jorku, od 1968 roku profesorem Uniwersytetu Stanforda, obecnie na emeryturze. Pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego oraz Zachodniego Stowarzyszenia Psychologicznego. Wśród najważniejszych naukowych zainteresowań Profesora znajduje się badanie nad przyczyną i rodzajem zachowań człowieka w sytuacjach awaryjnych. Efektem jego naukowych dociekań stał się jeden z najsłynniejszych eksperymentów w historii psychologii, który jednocześnie przyniósł Profesorowi światowy rozgłos – Więzienny Projekt Stanfordzki.

Na czym polegał Więzienny Projekt Stanfordzki?

Profesor Zimbardo wraz ze swoimi współpracownikami w 1971 roku na Uniwersytecie Stanforda zainicjował projekt, który polegał na zbadaniu zachowania jednostki podczas silnego wpływu społecznego za pomocą symulacji życia więziennego w piwnicach Uniwersytetu. W eksperymencie wzięło udział 24 zdrowych studentów, którzy zostali losowo podzieleni na więźniów i strażników. Projekt udowodnił, że specyficzne warunki wpływają na zachowanie zdrowego psychicznie człowieka, co w eksperymencie potwierdziło przyjmowanie przez uczestników określonych ról – brutalnych i sadystycznych oprawców i ofiar, planujących ucieczkę czy wzniecających bunt.

Inne projekty Profesora

Wśród zainteresowań Profesora znajdują się również badania nad nieśmiałością, które dały impuls do powołania Kliniki Nieśmiałości przy Pacific Graduate School of Psychology w Palo Alto. Innym ważnym projektem autorstwa Profesora jest Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, skierowany głównie do ludzi młodych, kształtujących swoje postawy, którego celem jest uświadomienie, jak ważna jest umiejętność podejmowania słusznych działań w sytuacjach awaryjnych, jak istotne jest zauważanie i przeciwdziałanie zjawiskom społecznym mogącym przerodzić się w konflikt. Projekt wykorzystuje dorobek psychologii i przekuwa go w pozytywną i – co najważniejsze – realną zmianę społeczną.

Profesor jest autorem ponad czterystu publikacji, m.in.: Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Paradoks czasu, Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?, Psychologia i życie.

Profesor Zimbardo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020