Dział Nauki

Zakres działań

Nauka
 • Ustalanie z Prorektorem ds. Nauki priorytetowych kierunków badań prowadzonych na Uczelni
 • Upowszechnianie oraz gromadzenie informacji nt. działalności naukowo-badawczej, dorobku naukowego, publikacji, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych oraz sukcesów naukowych pracowników Uczelni
 • Przygotowywanie sprawozdań, ankiet dot. działalności naukowo-badawczej WSIiZ
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi dotycząca różnych aspektów działalności naukowo-badawczej
 • Współudział w przygotowaniu materiałów do wniosków o nowe kierunki studiów
 • Udział w przygotowywaniu i składanie wniosków o nagrody w konkursach organizowanych przez różne instytucje (Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju itp.)
 • Pomoc doktorantom w sprawach formalnych dot. otwarcia i przeprowadzenia przewodów doktorskich
 • Koordynacja działalności kół naukowych
 • Aktualizacja danych w POLON w obszarze związanym z działalnością naukowo-badawczą

Projekty

 • Pomoc w opracowywaniu wniosków i pozyskiwaniu funduszy na projekty naukowo-badawcze
 • Koordynacja przygotowania i realizacji grantów DS
 • Informowanie pracowników naukowo-dydaktycznych o możliwości realizacji badań własnych oraz możliwości uczestnictwa w projektach badawczych
 • Współpraca z Zespołem Projektowym WSIiZ

Konferencje, spotkania, wykłady otwarte

 • Zajmowanie się logistyką konferencji, seminariów i wykładów otwartych
 • Organizacja spotkań kół naukowych o charakterze merytoryczno-integracyjnym
 • Nadzór nad wyjazdami kadry n-d na konferencje
 • Informowanie pracowników WSIiZ o możliwości wyjazdów na konferencje, staże naukowe, szkoły letnie, kursy, szkolenia

Możliwości dofinansowania działalności naukowo-badawczej

 
Badania podstawowe: wniosek składany poprzez stronę http://osf.opi.org.pl Adresat: Narodowe Centrum Nauki
 
Badania stosowane: wniosek składany poprzez stronę http://osf.opi.org.pl Adresat: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
 
 
KONTAKT
 
Lokalizacja Budynek Główny, II piętro pok. 211 ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
 
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 16:00
 
Kierownik:
 
Renata Partyka

tel. 17/ 866 1128 
 
Pracownicy jednostki:
 
Monika Ślepecka
tel. 17/ 866 1404
 
 
Krzysztof Bundyra
tel. 17/ 866 1246
Dział Nauki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020