Działy Administracyjne

Zarządzanie w WSIiZ odbywa się poprzez szereg wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych. Działy administracyjne są w pełni skomputeryzowane co pozwala na elektroniczną komunikację pomiędzy wszystkimi działami i pracownikami. Obecnie Uczelnia zatrudnia ok. 160 pracowników pomocniczych (obsługi), administracyjnych i inżynieryjno-technicznych – nie będących nauczycielami akademickimi.

Dyrektor ds. Finansów i Rozwoju

Bartosz Pomianek
pokój RA208
e-mail: bpomianek@wsiz.rzeszow.pl
tel: 17 866 1458

 

Dyrektor Organizacyjny WSIiZ

Roman Fedyna
pokój RA301
e-mail: rfedyna@wsiz.rzeszow.pl
tel. 017 866 1295  

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Roman Fedyna
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
e-mail: rfedyna@wsiz.rzeszow.pl  

Pion administracyjny Dział Administracji – Kampus Rzeszów

Agata Zagrodnik –  Kierownik
pokój RA19,
tel. 17 866 11 37
azagrodnik@wsiz.rzeszow.pl

Daniel Babula
pokój RA18
tel. 17 866 1110
dbabula@wsiz.rzeszow.pl

 

Kancelaria Ogólna i Archiwum

Renata Kamińska
pokój RA2,
tel. 17 866 14 32
rkaminska@wsiz.rzeszow.pl

 

Sekcja Poligrafii

Andrzej Smagała
pokój RA15,
tel. 17 866 1122
asmagala@wsiz.rzeszow.pl  

Pion Rekrutacji i Marketingu 

Aneta Rozborska – Dyrektor
pok. RA136
tel: 17/ 866 14 73
arozborska@wsiz.rzeszow.pl

Joanna Dudek – Kierownik Działu Rekrutacji
pok. RA136
tel: 17/ 866 14 85
jdudek@wsiz.rzeszow.pl

Joanna Molter – Z-ca Kierownika Działu Rekrutacji
pok. RA8
tel: 17/ 866 11 99
jmolter@wsiz.rzeszow.pl

Ewelina Franus – specjalista ds. rekrutacji
pok. RA8
tel: 17/ 866 11 88
efranus@wsiz.rzeszow.pl

Dział Rekrutacji Studentów ze Wschodu

Swietłana Ślusarczuk – Z-ca Kierownika ds. Rekrutacji Studentów z Azji Środkowej
pok. RA 136 
tel: 17/ 866 12 63
sslusarczuk@wsiz.rzeszow.pl

Darya Kondrashova
pok. RA 136 
tel: 17/ 866 12 63 
dkondrashova@wsiz.rzeszow.pl

Mykola Voronin – Z-ca Kierownika ds. Rekrutacji Studentów z Ukrainy
pok. RA 7
tel: 17/ 866 12 31
mvoronin@wsiz.rzeszow.pl

Evelina Hrytskiv
pok. RA 7
tel: 17/ 866 11 74
ehrytskiv@wsiz.rzeszow.pl  

Dział Marketingu

Oskar Kaczorowski – kierownik
pok. RA228
tel:. 17/ 866 14 46
okaczorowski@wsiz.rzeszow.pl

Bartłomiej Dudzik – specjalista ds. e-marketingu
pok.RA.228
tel. 17/866 11 36
bdudzik@wsiz.rzeszow.pl

Olena Mitina – specjalista ds. e-marketingu na rynki wschodnie
pok.RA.228
tel. 17/866 12 15
omitina@wsiz.rzeszow.pl

Anastasiia Moskalova – specjalista ds. e-marketingu na rynki wschodnie
pok.RA.228
tel. 17/866 12 15
amoskalova@wsiz.rzeszow.pl

Paulina Wnęk – specjalista ds.marketingu 
pok.RA.228
tel. 17/866 14 31
pwnek@wsiz.rzeszow.pl

Martyna Tarnawska – specjalista ds. e-marketingu 
pok.RA.228
tel. 17/866 14 31
mtarnawska@wsiz.rzeszow.pl

Adam Janusz – specjalista ds. multimediów
pok. RA228
tel: 17/ 866 12 53
ajanusz@wsiz.rzeszow.pl

Sławomir Rozborski – programista
pok. RA229
tel. 017/ 866 13 20 

Mariusz Hanus – grafik komputerowy
pok. RA229 
tel. 17/ 866 15 02
mhanus@wsiz.rzeszow.pl

Dariusz Fedorowicz – grafik komputerowy
pok. RA229
tel. 17/ 866 15 03
dfedorowicz@wsiz.rzeszow.pl

Biuro Prasowe
Magdalena Louis – Kierownik/Rzecznik prasowy
pok. RA215
tel.: 17/ 866 12 84
tel. kom.: 691 992 117
mlouis@wsiz.rzeszow.pl

Ewa Nowak-Koprowicz – Z-ca Kierownika/Doradca ds. Employer Brandingu
tel. 17/ 866 13 05
enowak@wsiz.rzeszow.pl

Anna Dobrzańska- młodszy specjalista ds. mediów
tel.: 17/ 866 12 84
mdobrzanska@wsiz.rzeszow.pl  

Biuro Karier

Ewa Podgórska – Kierownik
Pokój 45
tel. 17 866 1444
epodgorska@wsiz.rzeszow.pl

Maryla Rarus
Pokój 46
tel. 17 866 1318
mrarus@wsiz.rzeszow.pl  

Pion Informatyki
Lucjan Hajder – Dyrektor ds. Informatyki
pokój 133,
tel.: 17/ 866 11 19  

Dział Ewidencji Sprzętu Komputerowego oraz Zakupów
Andrzej Fortuna
pokój 133,
tel. 017 866 1217

Kamil Dembowski
pokój 133,
tel. 017 866 1420  

Dział Innowacji Technologicznych
Jerzy Chmieliński – Kierownik
pokój 249
tel. 0178661421

Paweł Trznadel – Z-ca Kierownika
pokój 249
tel. 0178661451

Piotr Bąk – Z-ca Kierownika
pokój 249
tel. 0178661252  

Z-ca Dyrektora ds. Systemów IT

Wiesław Stręciwilk – Z-ca Dyrektora
pokój 112
tel. 0178661422  

Dział Eksploatacji Systemów

Tadeusz Olko – Kierownik
pokój 112
tel. 0178661214

Gustaw Lasek
pokój 112
tel. 0178661456

Krzysztof Drozd
pokój 112
tel. 0178661260  

Dział Systemów Operacyjnych

Paweł Grzebyk – Kierownik
pokój 16
tel. 0178661439

Łukasz Sabo
pokój 16
tel. 0178661150  

Dział Serwisu

Janusz Karp – Kierownik
pokój 111
tel. 0178661400

Artur Drwięga-Stępień
pokój 111
tel. 0178661400  

Sekcja Serwisu w Kielnarowej

Roman Korostenskyi – Kierownik
pokój KA 102
tel.0178661452

Maciej Podleśny
pokój KA102
tel. 0178661342  

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury IT
Artur Skoczylas – Z-ca Dyrektora
pokój 144 tel. 
0178661419  

Dział Infrastruktury IT
Marcin Ziemiański – Kierownik
pokój 144
tel. 0178661430

Krzysztof Pokrzywka
pokój 144
tel. 0178661430  

Dział Kadr
Beata Ludera-Sitek – Kierownik
pok. 106
tel. 017 86 61 237

Aleksander Harpula – Z-ca Kierownika
pok. 106
tel. 017 86 61 237
tel. 017 86 61 106

Elżbieta Kisała
pok. 106
tel. 017 86 61 106

Joanna Pieniążek-Poźniak
pok. 106
tel. 017 86 61 106

Iwona Jazownik
pokój 106
tel. 017 866 1162  

Biuro Doradztwa Personalnego

Bernadetta Kulinowska – Kierownik
pokój 6,
tel. 017 86 61 259

Angelika Dąbrowska-Mycek – Specjalista ds. rekrutacji
pokój 6,
tel. 017 86 61 319  

Centrum Studiów Międzynarodowych

Izabela Cichocka – Dyrektor
pokój RA41;
tel. 017 86 61 326

Magdalena Zięba – Kierownik dziekanatu studiów anglojęzycznych 
pokój RA41; 
tel. 017 86 61 532

Marharyta Korovchenko – Specjalista ds. studiów anglojęzycznych
pokój RA41; tel. 017 86 61 323

Joanna Mikuła – Specjalista ds. studiów anglojęzycznych 
pokój RA41; tel. 017 86 61 324

Alicja Pominanek – Specjalista ds. przyjęć na studia 
pokój RA41; tel. 017 86 61 347

 

Sekcja Rekrutacji i Współpracy Międzynarodowej

Lidia Lejko – Kierownik sekcji, Koordynator Programu Erasmus+ 
tel. 017 866 13 06 
e-mail: llejko@wsiz.rzeszow.pl

Natalia Fillimoniuk – specjalista ds. rekrutacji i współpracy międzynarodowej 
tel. 017 866 13 08 
e-mail: nfilimoniuk@wsiz.rzeszow.pl

Małgorzata Obidzińska – specjalista ds. rekrutacji i współpracy międzynarodowej 
tel. 017 866 1271
e-mail: mobidzinska@wsiz.rzeszow.pl

Tuna Dalaman – młodszy specjalista ds. rekrutacji i współpracy międzynarodowej 
e-mail: tdalaman@wsiz.rzeszow.pl 

 

Biuro Spraw Międzynarodowych

Michał Nędza- Kierownik Biura
tel.: 017 866 12 76
e-mail: mnedza@wsiz.rzeszow.pl  

Sylwia Śnieżek – koordynator ds. współpracy z zagranicą 
tel.: 017 866 12 24 
e-mail: ssniezek@wsiz.rzeszow.pl  

Justyna Żyła – specjalista ds. współpracy z zagranicą
tel.: 017 866 12 45
e-mail: jzyla@wsiz.rzeszow.pl  

Michał Fularz – specjalista ds. współpracy z zagranicą
tel.: 017 866 12 24
e-mail: mfularz@wsiz.rzeszow.pl

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019