Działy Administracyjne

Zarządzanie w WSIiZ odbywa się poprzez szereg wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych. Działy administracyjne są w pełni skomputeryzowane co pozwala na elektroniczną komunikację pomiędzy wszystkimi działami i pracownikami. Obecnie Uczelnia zatrudnia ok. 160 pracowników pomocniczych (obsługi), administracyjnych i inżynieryjno-technicznych – nie będących nauczycielami akademickimi.

Dyrektor Organizacyjny WSIiZ

Roman Fedyna
pokój RA301
e-mail: rfedyna@wsiz.rzeszow.pl
tel. 017 866 1295  

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Roman Fedyna
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
e-mail: rfedyna@wsiz.rzeszow.pl  

Pion administracyjny Dział Administracji – Kampus Rzeszów

Agata Zagrodnik –  Kierownik
pokój RA18,
tel. 17 866 11 37
azagrodnik@wsiz.rzeszow.pl

Daniel Babula
pokój RA18
tel. 17 866 1110
dbabula@wsiz.rzeszow.pl

Kamila Kliszcz 
pokój RA18,
tel. 17 866 1272
kkliszcz@wsiz.rzeszow.pl  

 

Kancelaria Ogólna i Archiwum

Renata Kamińska
pokój RA2,
tel. 17 866 14 32
rkaminska@wsiz.rzeszow.pl

Małgorzata Baran
pokój RA1,
tel.  17 866 11 11
mbaran@wsiz.rzeszow.pl  

Sekcja Poligrafii

Andrzej Smagała
pokój RA15,
tel. 17 866 1122
asmagala@wsiz.rzeszow.pl  

Dział Rekrutacji
Aneta Rozborska – Dyrektor
pok. RA136
tel: 17/ 866 14 73
arozborska@wsiz.rzeszow.pl

Joanna Dudek – Z-ca Dyrektora
pok. RA136
tel: 17/ 866 14 85
jdudek@wsiz.rzeszow.pl

Joanna Molter – Kierownik
pok. RA8
tel: 17/ 866 11 99
jmolter@wsiz.rzeszow.pl

Ewelina Franus
pok. RA8
tel: 17/ 866 11 88
efranus@wsiz.rzeszow.pl

Dział Rekrutacji Studentów ze Wschodu

Swietłana Ślusarczuk – Kierownik
pok. RA 7
tel: 17/ 866 12 63
sslusarczuk@wsiz.rzeszow.pl

Mykola Voronin
tel: 17/ 866 12 31
mvoronin@wsiz.rzeszow.pl

Julia Hasan
tel: 17/ 866 11 74
jhasan@wsiz.rzeszow.pl  

 

Pion Marketingu

Dr Kamil Łuczaj – Dyrektor Marketingu
pok. RA228a
tel: 17/ 866 11 09
kluczaj@wsiz.rzeszow.pl

Krzysztof Tokarz – Project Manager
pok. RA228a
tel: 17/ 866 14 31
ktokarz@wsiz.rzeszow.pl

Dział Marketingu Interaktywnego

Oskar Kaczorowski – kierownik
pok. RA228
tel:. 17/ 866 14 46
okaczorowski@wsiz.rzeszow.pl

Adam Janusz – specjalista ds. multimediów
pok. RA228
tel: 17/ 866 12 53
ajanusz@wsiz.rzeszow.pl

Sławomir Rozborski – programista
pok. RA229
tel. 017/ 866 13 20 

Dział Marketingu Bezpośredniego

Agata Warywoda – kierownik
pok. RA228
tel: 17/ 866 12 15
awarywoda@wsiz.rzeszow.pl

Dział Content Marketingu

Yaryna Onishechko – kierownik
pok. RA228
tel: 17/ 866 12 53
yonishechko@wsiz.rzeszow.pl

Dariusz Fedorowicz – grafik komputerowy
pok. RA229
tel. 17/ 866 15 03
dfedorowicz@wsiz.rzeszow.pl

Mariusz Hanus – grafik komputerowy
pok. RA229
tel. 17/ 866 15 02
mhanus@wsiz.rzeszow.pl

Anna Kapinos – specjalista ds. content marketingu
akapinos@wsiz.rzeszow.pl

Szymon Taranda – specjalista ds. content marketingu
pok. RA228
tel.: 17/ 866 12 88
staranda@wsiz.rzeszow.pl

Natalia Filimoniuk – stażystka
nfilimoniuk@wsiz.rzeszow.pl

 

Biuro Prasowe
Magdalena Louis – Kierownik/Rzecznik prasowy
pok. RA215
tel.: 17/ 866 12 84
tel. kom.: 691 992 117
mlouis@wsiz.rzeszow.pl

Ewa Nowak-Koprowicz – Z-ca Kierownika/Doradca ds. Employer Brandingu
tel. 17/ 866 13 05
enowak@wsiz.rzeszow.pl

Anna Dobrzańska- młodszy specjalista ds. mediów
tel.: 17/ 866 12 84
mdobrzanska@wsiz.rzeszow.pl  

Biuro Karier

Ewa Podgórska – Kierownik
Pokój 45
tel. 17 866 1444
epodgorska@wsiz.rzeszow.pl

Maryla Rarus
Pokój 46
tel. 17 866 1318
mrarus@wsiz.rzeszow.pl  

Pion Informatyki
Lucjan Hajder – Dyrektor ds. Informatyki
pokój 133,
tel.: 17/ 866 11 19  

Dział Ewidencji Sprzętu Komputerowego oraz Zakupów
Andrzej Fortuna
pokój 133,
tel. 017 866 1217

Kamil Dembowski
pokój 133,
tel. 017 866 1420  

Dział Innowacji Technologicznych
Jerzy Chmieliński – Kierownik
pokój 249
tel. 0178661421

Paweł Trznadel – Z-ca Kierownika
pokój 249
tel. 0178661451

Piotr Bąk – Z-ca Kierownika
pokój 249
tel. 0178661252  

Z-ca Dyrektora ds. Systemów IT

Wiesław Stręciwilk – Z-ca Dyrektora
pokój 112
tel. 0178661422  

Dział Eksploatacji Systemów

Tadeusz Olko – Kierownik
pokój 112
tel. 0178661214

Gustaw Lasek
pokój 112
tel. 0178661456

Krzysztof Drozd
pokój 112
tel. 0178661260  

Dział Systemów Operacyjnych

Paweł Grzebyk – Kierownik
pokój 16
tel. 0178661439

Łukasz Sabo
pokój 16
tel. 0178661150  

Dział Serwisu

Janusz Karp – Kierownik
pokój 111
tel. 0178661400

Artur Drwięga-Stępień
pokój 111
tel. 0178661400  

Sekcja Serwisu w Kielnarowej

Roman Korostenskyi – Kierownik
pokój KA 102
tel.0178661452

Maciej Podleśny
pokój KA102
tel. 0178661342  

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury IT
Artur Skoczylas – Z-ca Dyrektora
pokój 144 tel. 
0178661419  

Dział Infrastruktury IT
Marcin Ziemiański – Kierownik
pokój 144
tel. 0178661430

Krzysztof Pokrzywka
pokój 144
tel. 0178661430  

Dział Kadr
Beata Ludera-Sitek – Kierownik
pok. 106
tel. 017 86 61 237

Aleksander Harpula – Z-ca Kierownika
pok. 106
tel. 017 86 61 237
tel. 017 86 61 106

Elżbieta Kisała
pok. 106
tel. 017 86 61 106

Joanna Pieniążek-Poźniak
pok. 106
tel. 017 86 61 106

Iwona Jazownik
pokój 106
tel. 017 866 1162  

Biuro Doradztwa Personalnego

Bernadetta Kulinowska – Kierownik
pokój 6,
tel. 017 86 61 259

Angelika Dąbrowska-Mycek – Specjalista ds. rekrutacji
pokój 6,
tel. 017 86 61 319  

Dział Współpracy z Zagranicą

Anna Dudzińska – Dyrektor
tel. 017 866 12 71
e-mail:adudzinska@wsiz.rzeszow.pl

Lidia Lejko – koordynator Programu Erasmus
tel. 017 866 13 06
e-mail: llejko@wsiz.rzeszow.pl

Sylwia Śnieżek – koordynator ds. współpracy z zagranicą
tel.: 017 866 12 24
e-mail: ssniezek@wsiz.rzeszow.pl  

Centrum Studiów Międzynarodowych
Izabela Cichocka – Kierownik
pokój RA50;
tel. 017 86 61 326

Maksym Kuzmenko – Specjalista ds. studiów anglojęzycznych
pokój RA50; tel. 017 86 61 323

Magdalena Zięba – Specjalista ds. studiów anglojęzycznych
pokój RA50;
tel. 017 86 61 324

Iryna Melnyk – Specjalista ds. rekrutacji studentów z zagranicy
pokój RA50;
tel. 017 86 61 347

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018