Biblioteka dla publikujących

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

    Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje dodatkowo pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych  w instytucjach zgłoszonych do licencji (w tym WSIiZ).

OPIS PROGRAMU

   W programie przewidziane są dwie formy finansowania: finansowanie artykułu z krajowej opłaty licencyjnej albo finansowanie artykułu przez instytucję, 

w której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem 30% zniżki.

Szczegóły programu 

Pracownicy naszej Uczelni uprawnieni są do publikacji w obu programach, A i B.

 

***

ORCID  to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych 

w formie HTTPS URL ( np. https://orcid.org/0000-0003-1459-4199 ).

Jak założyć ORCID?

Wchodzimy na stronę orcid.org

  • Na stronie głównej wybieramy opcję Register now! lub Sign In, a następnie Register now!,
  • Zgodnie z instrukcją wypełniamy formularz rejestracyjny,
  • Ustalamy, kto może zobaczyć nasz profil. Aby w pełni wykorzystać funkcje ORCID, należy wybrać everyone lub trusted parties,
  • Na podany podczas rejestracji adres mailowy przyjdzie wiadomość z prośba o potwierdzenie, że jesteśmy jego właścicielem.
Narzędzia bibliometryczne

 
SciVal analizuje dane zawarte w bazie Scopus. Użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na serwerze wydawcy Elsevier. Może to być konto założone wcześniej w bazach Science Direct lub Scopus. Bezpłatne konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Więcej na temat SciVal

 

InCites służy do analizy danych z baz Web of Science Core Collection, JCR i ESI – narzędzie do analizy dorobku naukowego swojej instytucji oraz porównywania efektywności swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie. Narzędzie wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje dostępne w zbiorze WOS. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym, autorom publikacji oraz bibliotekarzom.

Na stronie www.webofscience.com można założyć bezpłatne konto.

Strona internetowa : https://clarivate.savoinspire.com/ickompedium/ stanowi kompendium wiedzy na temat narzędzia oraz jak z niego korzystać.

Więcej na temat InCites oraz o rejestracji

Wskaźniki bibliometryczne

Indeks Hirscha

Index Hirscha możemy obliczyć za pomocą następujących narzędzi:

ISI WEB OF SCIENCE  –  automatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań – instrukcja

 

SCOPUSautomatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań

 

GOOGLE SCHOLAR I NAKŁADKA PUBLISH OR PERISH – Nakładka Publish or Perish na Google Scho­lar – pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar.

***

Czasopisma i monografie punktowane

MNiSW ogłosiło nowe, rozszerzone listy czasopism i wydawnictw monografii  – więcej informacji TUTAJ

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341).

Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW

 

Biblioteka w CEM w Kielnarowej

Lokalizacja:
Budynek CEM w Kielnarowej,
p. M23

Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

Telefon:
017 86 61 241
017 86 61 309

Godziny pracy biblioteki / Opening hours


poniedziałek – piątek
monday – friday
8:00 – 16:00


E-mail: biblioteka@wsiz.rzeszow.pl

Biblioteka dla publikujących

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020