Usługi

Usługi świadczone przez Bibliotekę:

Informacja katalogowa

 • Informowanie o zasobach Biblioteki WSIiZ,
 • Pomoc w korzystaniu z katalogu Integro,
 • Zestawienia bibliograficzne.

Informacja w oparciu o posiadane bazy danych

 • Bazy danych w wersji elektronicznej udostępniane są wszystkim. Osoby zainteresowane zapraszamy do Czytelni (p. 21).
 • Dostęp do zasobów elektronicznych możliwy jest z komputerów działających w sieci uczelnianej WSIiZ.

Informacja bibliograficzna

 • przyjmowanie zleceń i poszukiwanie materiałów źródłowych,
 • pomoc w samodzielnym wyszukiwaniu bibliograficznym w zakresie formułowania kryteriów wyszukiwawczych oraz wyboru technik
  i metod wyszukiwania,
 • pomoc w korzystaniu z bibliografii, informatorów, baz danych, zasobów internetowych, czasopism elektronicznych,
 • pomoc w sporządzaniu opisów bibliograficznych dokumentów oraz ich uzupełnianiu,sprawdzanie poprawności opisów bibliograficznych dokumentów oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy, które są niezbędne do dalszych poszukiwań lub zamieszczenia opisu w wykazie literatury.
Usługi

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020