Rzeszowska Akademia Inspiracji

Rzeszowska Akademia Inspiracji to innowacyjny projekt edukacyjny stworzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego naczelna idea to pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu kompetencji, które pozwolą odkrywać pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować decyzje, logicznie i analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć oraz działać w zespole. Warsztaty odbywają się w salach dydaktycznych i laboratoriach specjalistycznych WSIiZ.

Cechy wyróżniające RAI:

  • małe grupy warsztatowe
  • aktywne metody dydaktyczne
  • autorski programy
  • nauka przez doświadczenie
  • programy nauczania dostosowane do różnych grup wiekowych

Z naszych bogatych doświadczeń wynika, że nieprzeciętne umiejętności młodych ludzi nie znajdują szans na pełną realizację w tradycyjnym nauczaniu, a przeciążona programem szkoła musi realizować założenia, które nie zawsze dają możliwość kreatywnego poznawania świata. Proponowana oferta nauczania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. Autorskie programy przygotowali dla nas eksperci-praktycy, mający na swoim koncie sukcesy i ogromne doświadczenie, zarówno w swojej dziedzinie, jak i we współpracy z młodymi ludźmi.

RAI oferuje trzy programy: 
Program rozwoju twórczego myślenia (uczniowie klas 1-3), 
Program rozwoju pasji naukowych (uczniowie klas IV-VI), 
Program rozwoju kompetencji międzynarodowych (uczniowie klas V-VIII). 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Fundatorem systemu stypendialnego jest Fundacja Banku Zachodniego WBK oraz firma Deloitte.

Szczegółowe informacje na stronie www.rai.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019