Zespół ds. innowacji dydaktycznych

Zespół ds. innowacji dydaktycznych to jednostka podległa Prorektorowi ds. nauczania. Wyzwania i cele, które stawiają sobie członkowie Zespołu, mają służyć podnoszeniu jakości kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, tj. do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kadry naukowo-dydaktycznej.

Do zadań Zespołu należy:

 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych
 • modyfikowanie warunków organizacyjnych, technologicznych i kadrowych procesu dydaktycznego
 • ulepszanie organizacji zajęć dydaktycznych
 • przebudowa treści kształcenia
 • podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego
 • wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej WSIiZ w zakresie nowych metod, form i narzędzi dydaktycznych (w tym inspirowanie, zachęcanie, nagradzanie kadry)
 • próbne wdrożenia, ocena i pilotażowe, eksperymentalne cykle innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i zajęć eksperymentalnych
 • pośrednio poprzez powyższe działania – rozwijanie konkurencyjności oferty kształcenia WSIiZ.

Interdyscyplinarny Zespół tworzą dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem, entuzjaści gier, e-learningu, nowych technologii informatycznych, propagatorzy grywalizacji, innowatorzy, graficy i programiści. Są wśród nich:

 • dr Olga Kurek-Ochmańska – Kierownik Zespołu
 • dr Magdalena Hoły-Łuczaj – konsultant merytoryczny
 • dr Jacek Jakieła – konsultant z zakresu nowych technologii informatycznych
 • dr Anna Martens – konsultant merytoryczny
 • dr Barbara Przywara – konsultant merytoryczny
 • dr Joanna Wójcik – konsultant z zakresu nowych technologii informatycznych oraz e-learningu
 • mgr Gabriela Piechnik – grafik komputerowy
 • mgr Tomasz Pisarek – konsultant z zakresu gier decyzyjnych
 • mgr Jarosław Szkoła – programista

  Kontakt: okurek@wsiz.rzeszow.pl, (17) 8661168

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018