Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

DANE OGÓLNE

Kierownik Katedry:

prof. Bogdan M. Wilamowski
tel. +48 17 866 11 05
e-mail: wilam@ieee.org

Zastępca kierownika Katedry:

dr inż. Janusz Korniak
tel. +4817866 11 05
e-mail: jkorniak@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz:

mgr inż. Mateusz Liput
tel. +48 17 866 11 49
e-mail: mliput@wsiz.rzeszow.pl


PRACOWNICY

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

 • mgr inż. Piotr Bąk
 • mgr Jerzy Chmieliński
 • mgr inż. Marcin Jagieła
 • mgr inż. Krzysztof Drozd
 • mgr Paweł Grzebyk
 • mgr inż. Lucjan Hajder
 • mgr inż. Konrad Janicki
 • mgr inż. Artur Skoczylas
 • mgr inż. Wiesław Stręciwilk
 • mgr inż. Paweł Trznadel

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy i współpracownicy KISiS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
   • Analiza i projektowanie sieci komputerowych,
   • Animacja i wideo,
   • Aplikacje multimedialne,
   • Architektura komputerów i procesorów,
   • Architektura komputerów z elementami teorii automatów,
   • Bezpieczeństwo i ochrona danych,
   • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych,
   • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych (CISCO CCNA Security),
   • Bezpieczeństwo sieci,
   • Bezpieczeństwo systemów i sieci,
   • Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych,
   • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO CCNA),
   • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO VoIP),
   • Eksploatacja systemów i sieci,
   • Fizyka,
   • Grafika 3-D,
   • Grafika i animacja komputerowa,
   • Grafika komputerowa i animacja,
   • Grafika komputerowa i wizualizacja,
   • Grafika komputerowa z elementami HCI,
   • Grafika rastrowa i wektorowa,
   • Grafika rastrowa,
   • Grafika trójwymiarowa,
   • Grafika wektorowa,
   • Grafika wektorowa i trójwymiarowa,
   • Inteligentne systemy telekomunikacyjne,
   • Inżynieria przetwarzania sygnałów,
   • Jakość usług w sieciach komputerowych,
   • Laboratorium dyplomowe,
   • Modelowanie geometryczne,
   • Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych,
   • Multimedialne sieci cyfrowe,
   • Ochrona i bezpieczeństwo danych,
   • Optoelektronika,
   • Organizacja systemów obliczeniowych i sieci,
   • Podstawy automatyki i robotyki,
   • Podstawy elektroniki,
   • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
   • Podstawy sieci bezprzewodowych,
   • Podstawy sieci komputerowych,
   • Podstawy telekomunikacji,
   • Podstawy wizualizacji i komunikacji,
   • Pomiary i sterowanie w sieciach sensorowych,
   • Projektowanie aplikacji multimedialnych,
   • Projektowanie systemów i sieci,
   • Projektowanie systemów mikroprocesorowych,
   • Projektowanie układów mikroprocesorowych,
   • Protokoły routingu,
   • Przetwarzanie i synteza dźwięków,
   • Przetwarzanie sygnałów,
   • Psychologiczne aspekty ochrony i pozyskiwania informacji,
   • Ruch w animacji komputerowej,
   • Ruch w animacji,
   • Seminarium dyplomowe (Professional Practices),
   • Sieci bezprzewodowe i sieci LAN,
   • Sieci komputerowe,
   • Sieci multimedialne,
   • Sieci teleinformatyczne,
   • Sieci WAN,
   • Sieci zintegrowane i szerokopasmowe,
   • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
   • Systemy teleinformatyczne,
   • Systemy telekomunikacyjne,
   • Systemy telekomunikacyjne (CISCO CCNA2),
   • Systemy telekomutacyjne,
   • Systemy teletransmisyjne,
   • Systemy wirtualnej rzeczywistości,
   • Technologie sieciowe (CCNA),
   • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA),
   • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA4),
   • Telekomunikacja bezprzewodowa,
   • Telekomunikacja,
   • Telewizja cyfrowa,
   • Wprowadzenie do systemów multimedialnych,
   • Współczesne problemy grafiki i animacji komputerowej,
   • Współczesne problemy grafiki komputerowej,
   • Wykład monograficzny (Wprowadzenie do Internetu Rzeczy),
   • Zaawansowane technologie sieciowe (CISCO CCNA3),
   • Zaawansowane technologie sieciowe,
   • Zagrożenia dla informacji w systemach telekomunikacyjnych,
   • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
   • Zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi,
   • Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
   • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi,
   • Zarządzanie systemami i sieciami,
   • Zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Działalność naukowo-badawcza Katedry

Główne kierunki badań:

 • sieci neuronowe strona zespołu badawczego
 • sieci GMPLS/ASON
  • mechanizmy płaszczyzny sterowania
  • modelowanie sieci GMPLS – oparte o pakiet ns-2
  • zagadnienia zapewnienia jakości usług (QoS) oraz niezawodności w sieciach optycznych
 • synteza filtrów analogowych

Projekty naukowo-badawcze ostatnio zrealizowane

 • Nowe podejścia do efektywnego uczenia złożonych systemów inteligentnych (NCN –  UMO-2015/17/B/ST6/01880) kierownik: prof. Bogdan Wilamowski termin realizacji: 04.2016-03.2018 
  Strona Neural Network Research Group
Współpraca WSIiZ z Narodowym Centrum Nauki
 
 

Inne projekty realizowane przez pracowników katedry

Urząd Miejski w Boguchwale w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego na obszarze miasta Boguchwała. W ramach projektu będą prowadzone pomiary oraz działania dyscyplinujące w zakresie występowania zanieczyszczeń powietrza, zakłóceń akustycznych i elektromagnetycznych oraz zagrożeń hydrologicznych.

Kierownik: mgr inż. Tadeusz Olko

Pracownicy katedry: dr inż. Mirosław Hajder, mgr inż. Mateusz Liput

Działania w projekcie:

 1. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu Smart City:
  • opracowanie programu działania,
  • zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi systemu Smart City
 2. Działania edukacyjne:
  • spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami i uczniami szkół,
  • konkurs z nagrodami dla uczniów oraz gra miejska,
  • przeszkolenie urzędników i służb miejskich w zakresie funkcjonowania oraz standardów obsługi mieszkańców dotyczących funkcjonowania BEKP (poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego).

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja

Budynek CEM, I piętro, pok. 102 
Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

Telefon: 17 866 11 05


ENGLISH VERSION >

Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020