Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

DANE OGÓLNE

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Janusz Starzyk 

Zastępca kierownika: 
dr inż. Arkadiusz Lewicki 

Sekretarz Katedry: 
dr inż. Leszek Gajecki 


PRACOWNICY

Pracownicy Katedry:

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 • mgr Paweł Grzebyk
 • mgr Tomasz Marek
 • mgr inż. Łukasz Piechocki
 • mgr Grażyna Szostek
  gszostek@wsiz.rzeszow.pl

 


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. następujące przedmioty:

 • Technologia informacyjna
 • Podstawy informatyki
 • Algorytmy i struktury danych
 • Podstawy programowania
 • Programowanie
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie wizualno-obiektowe
 • Programowanie współbieżne
 • Programowanie dla technologii bezprzewodowych i mobilnych
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Języki internetowe
 • Specjalistyczne języki programowania
 • Bazy danych
 • Programowanie w środowisku graficznym
 • Grafika komputerowa i animacja
 • Grafika i komunikacja człowiek-komputer
 • Podstawy projektowania graficznego
 • Animacja i wideo
 • Wizualizacja i prezentacja danych
 • Systemy wbudowane
 • Języki formalne i automaty
 • Metodologia poprawnego programowania
 • Zarządzanie wymaganiami i wytwarzaniem oprogramowania
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w analityce biznesowej
 • Systemy autonomiczne
 • Inteligencja obliczeniowa
 • Analogowe i cyfrowe sygnały wizyjne
 • Przetwarzanie i synteza dźwięku
 • Metodyka projektowania aplikacji i systemów komputerowych
 • Modelowanie geometryczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt zespołowy

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Główne kierunki badań:

 • falkowa analiza sygnałów,
 • metody i narzędzia analizy obrazów,
 • systemy informatyczne,
 • symulacja cyfrowa urządzeń optoelektronicznych,
 • symulacja cyfrowa dla inżynierii materiałowej,
 • systemy informacyjne zarządzania,
 • modelowanie procesów ekonomicznych,
 • sieci Falkowe,
 • sieci neuronowe,
 • sztuczna inteligencja,
 • rozpoznawanie sygnałów wizyjnych i mowy,
 • przetwarzanie języka naturalnego,
 • zastosowanie sieci semantycznych do przetwarzania opisów medycznych,
 • inteligentne systemy autonomiczne,
 • robotyka

Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

 1. Projekt OPUS nr 2016/21/B/ST7/02220, pt. Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się pamięć asocjacyjną. Strona: http://perception.wsiz.rzeszow.pl

Wybrane projekty naukowo-badawcze realizowane w latach ubiegłych:

 1. Projekt OPUS nr DEC-2011/03/B/ST7/02518, pt. Organizacja pamięci semantycznej i epizodycznej w uczeniu motywowanym robotów. Strona http://ncn.wsiz.rzeszow.pl

 

Koła naukowe działające przy Katedrze: Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych

 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 

Kielnarowa, budynek CEM,
II piętro, pok. M202 

Telefon do Katedry:

17 866 1108, 17 866 1302

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020