FAQ

Frequently Asked Questions
LCCI IQ

1. Co oznacza skrót LCCI IQ? London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- Kwalifikacje Międzynarodowe Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 2. Jakie kwalifikacje = certyfikaty oferuje LCCI? LCCI proponuje egzaminy z uzyskaniem certyfikatu m.in. z języka: biznesu, marketingu, rachunkowości, finansów, umiejętności IT i wielu, wielu innych. 3. Dlaczego warto posiadać certyfikat LCCI? Certyfikat:

 • zwiększa Twoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Australii, Kanadzie;
 • jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych;
 • jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na anglojęzyczne uczelnie na całym świecie (Certyfikaty na poziomie 3 i 4) ;
 • stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce (Certyfikaty na poziomie 3 i 4);
 • odpowiada standardom europejskich i brytyjskich programów nauczania Common European Framework (CEFR) i UK National Qualifications Framework.

4. Jakie są najpopularniejsze egzaminy LCCI w Polsce?

 • English for Business (EFB)
 • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)
 • English for Tourism (EFT)
 • English Language Skills Assessment (ELSA)
 • Further Certificate for teachers of Business English (FTBE)
 • English for Accounting (EFA)

5. Jak mogę uzyskać certyfikat językowy LCCI? Należy zdać egzamin w jednym z centrów egzaminacyjnych w Polsce lub w innych krajach europejskich, w Kanadzie, Australii Więcej informacji: www.lcci.org.uk www.lccieb.com Dogodne terminy egzaminów oferuje nasze Centrum Egzaminacyjne przy WSIiZ w Rzeszowie (patrz ulotka lub terminy egzaminów LCCI IQ). 6. Kto uznaje certyfikaty LCCI?

 • uniwersytety i szkoły wyższe,
 • pracodawcy instytucji handlowych, finansowych, przemysłowych,
 • branża turystyczna
 • polska administracja państwowa (Dziennik Ustaw nr 96 z 29 maja 2003).

Pełna lista uniwersytetów i instytucji honorujących egzaminy LCCI dostępna jest na stronie www.lccieb.com w zakładce About us. 7. Kto układa egzaminy LCCI i kto je ocenia?

 • Egzaminy układane są przez licencjonowanych egzaminatorów i metodyków przy współpracy z doradcami biznesowymi.
 • Części pisemne egzaminu są sprawdzane w Wielkiej Brytanii.
 • Część ustna, nagrywana podczas egzaminu, oceniana jest dwukrotnie przez licencjonowanego egzaminatora w instytucji przeprowadzającej egzamin i przez egzaminatora w Wielkiej Brytanii.

8. Jak długo będę czekać na wynik egzaminu i certyfikat? Wyniki i certyfikaty są udostępniane od 6 do 9 tygodni od daty egzaminu. 9. Gdzie mogę odebrać certyfikat? Certyfikat należy odebrać osobiście w Centrum Egzaminacyjnym potwierdzając pisemnie jego odbiór. 10. Z jakich języków mogę zdawać egzamin językowy LCCI? Angielskiego i niemieckiego. 11. Co testują egzaminy LCCI ?

 • umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie
 • zastosowanie tych umiejętności w praktycznych, autentycznych sytuacjach pracy firm.

12. Z jakich części składa się egzamin English for Business ? Egzamin EFB jest na 5 poziomach i składa się z 3 części:

 • część pisemna
 • część ustna
 • część obejmująca słuchanie

13. Czy muszę uczestniczyć w egzaminie próbnym? Nie. Egzaminy próbne są dobrowolne, płatne. Wyniki egzaminu są komentowane na spotkaniu uczestników w kilka dni po egzaminie. 14. Czy do egzaminów zasadniczych LCCI mogą podejść osoby spoza WSIiZ ? Tak 15. Z jakich materiałów powinienem korzystać przygotowując się do egzaminu LCCI ?

16. Czy podczas egzaminu English for Business mogę korzystać ze słownika? Kandydat może korzystać z 1 słownika dwujęzycznego wyłącznie podczas egzaminu pisemnego. Należy przynieść własny słownik. Na części ustnej i na części dotyczącej słuchania nie można używać słowników. Podczas egzaminu Practical Business English nie można korzystać ze słownika. 17. Czy mogę zabrać ze sobą arkusz egzaminacyjny z egzaminu EFB? Nie. Zarówno arkusze egzaminacyjne jak i arkusze odpowiedzi są odbierane przez osoby przeprowadzające egzamin i wysyłane do WielkiejBrytanii. 18. Czy egzamin English for Business mogę pisać ołówkiem? Część pisemna (Writing) dotycząca dokumentów pisana jest wyłącznie długopisem/piórem niebieskim lub czarnym. Część dotycząca słuchania (Listening) jest wypełniana ołówkiem. 19. Czy mogę ponownie przystąpić do egzaminu LCCI i ile to kosztuje? Tak. Cena egzaminu powtórkowego jest taka sama jak pierwszego. 20. Czy mogę uzyskać duplikat certyfikatu, jeśli zgubię oryginał? Tak. Duplikat certyfikatu jest płatny.  

FAQ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019