Wydarzenia

Państwowe egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku. Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r:  poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

 

Zapraszamy na Państwowy Egzamin Certyfikowany z Języka Polskiego jako Obcego na poziomach B1 i B2

Wydarzenia

Centrum Kultury i Języka Polskiego przy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje w dniach 15-16.06.2019 Państwowy Egzamin Certyfikowany z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 i B2 (grupy dostosowane do potrzeb osób dorosłych). Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 Koszt egzaminu z poziomu:
  • B1 i B2 – 645,20 zł (równowartość 150 euro*)
    *Zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena w PLN została wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 29.03.2019 r.

Rejestracja na egzamin do 10.05.2019 na stronie: certyfikatpolski.rzeszow.pl 

Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ:
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240
tel. 17 866 11 29
e-mail: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

WSIiZ miejscem debaty uczniów z Polski i Niemiec

5 kwietnia 2016 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się spotkanie uczniów LO w Mielcu, Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Loehne (Niemcy) oraz międzynarodowej społeczności akademickiej WSIiZ. Wizyta odbyła się w ramach unijnego projektu  „Uchodźcy w UE, Polsce i Niemczech – problemy z tym związane”.

Uczestnicy projektu , w tym uczniowie i nauczyciele z Polski i Niemiec, spotkali się ze studentami WSIiZ z Ukrainy, Kazachstanu i Iranu w celu przedyskutowania kwestii międzykulturowości i integracji społecznej. Debata, dzięki uczestnictwu tak różnorodnych kulturowo przedstawicieli, pozwoliła na zaprezentowanie bezpośredniej perspektywy wielu osób żyjących w środowisku zróżnicowanym społecznie, wyznaniowo czy narodowościowo. Była prowadzona w języku angielskim, co stanowiło dodatkowy atut dydaktyczny. 
Goście wynieśli ze spotkania bardzo dobre wrażenia: – Moim zdaniem, spotkanie ze studentami WSIiZ było najlepszym punktem programu wymiany 2016 roku – mówił jeden z uczestników, uczeń LO w Mielcu. – Dzięki temu spotkaniu miałem szansę zarówno poznać nowych ludzi i ich – czasem odmienny – punkt widzenia, ale również sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Program wizyty obejmował także zwiedzanie uczelni, podczas którego uczniowie mogli obejrzeć infrastrukturę, wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów oraz bibliotekę WSIiZ. 

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach intensywnej wymiany różnych inicjatyw Centrum Języków Obcych i Filologii Angielskiej WSIiZ z Liceum Ogólnokstzałcącym w Mielcu. Całość przygotowali i przeprowadzili – pod czujnym okiem dyrektora dr. Romana Wisza, mgr Alicja Mazurkiewicz (CJO) i mgr Sylwia Mazur (Instytut Badań nad Cywilizacjami).  

 

Warsztaty PEARSON

Serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane przez wydawnictwo PEARSON dla studentów i lektorów języka angielskiego. Odbędą się w dniu 27 marca 2015 o godz. 12.30 w sali RA236.

Temat: Quality management in a language training organisation

Quality of services provided is one of the most important factors which influence a client’s choice of language training provider. For the customer, the most visible aspect of tranining services is what happens in the classroom or the training room, as well as his experience with the admin staff. But there is a lot more to an organisation providing services of a consistently high quality.
In this seminar we will examine what quality means in the context of language training providers. We will also look at the different aspects of effective quality management in a training organisation, from teaching / training, through course design, teacher / trainer support, and other aspects of academic management, to business and financial management.

Warsztaty przeprowadzi Anna Kolbuszewska.

15 lecie Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów

Międzynarodowe grono ekspertów dyskutowało na temat nowych egzaminów telc i trendów w nauczaniu języków obcych. Konferencję zorganizowało Centrum Egzaminacyjne telc w Rzeszowie.
Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ. Celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat nowych egzaminów i trendów w nauczaniu języków obcych oraz integracja przedstawicieli instytucji członkowskich i uczelni realizujących egzaminy telc za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów, które działa przy WSIiZ.
Więcej informacji na stronie głównej portalu WSIiZ.

Studenci z Kazachstanu w WSIiZ

Jak co roku od kilku lat gościmy na naszej Uczelni studentów z Kazchstanu , którzy przygotowują się do studiów w języku angielskim na kilku kierunkach na tak zwanej ścieżce anglojęzycznej. W tym roku pierwsza grupa chętnych rozpoczęła kurs językowy już w sierpniu. Nauka trwała przez kilka miesięcy i zakończyła się egzaminem międzynarodowym TOEIC. Większość studentów uzyskała odpowiedni wynik i od połowy października rozpocznie swoje wymarzone studia na kierunkach International Management i Aviation Management.

Wydarzenia

Wydarzenia

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkolenie według STANAG 6001

W dniu 12.02.2014 roku lektorzy Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wzięli udział w kursie szkoleniowym dla egzaminatorów wg STANAG 6001.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy PROMENTIS z Zielonej Góry. Wszyscy uczestnicy szkolenia – Alicja Mazurkiewicz, Kinga Bajorek, Joanna Urbanik, Joanna Polak, Łukasz Sowa – otrzymali zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji na poziomie 1 i 2 (SPJ 1111/SPJ 2222).
Pozyskane przez lektorów kwalifikacje pozwalają na przeprowadzanie kursów językowych oraz szkoleń przygotowujących do egzaminów wg STANAG 6001.
Egzaminy wg. normy STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej, a STANAG (STANdardization AGreement) 6001 jest porozumieniem państw należących do wspólnoty NATO, określającym stopień znajomości języków obcych.
Egzamin ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych a materiał egzaminacyjny skonstruowany został w oparciu o porozumienia standaryzacyjne dla sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego. Kursy językowe wg normy STANAG 6001 realizowane są w oparciu o dokument: „Ramowy Program Nauczania Języka Angielskiego w Siłach Zbrojnych RP – Edycja III”.

Centrum Egzaminacyjne Pearson w WSIiZ

Otwierając się na potrzeby młodych osób chcących przystąpić do egzaminu międzynarodowego, w WSIiZ powstało Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English (PTE) General oraz Pearson Test of English (PTE) Young Learners.
Egzaminy PTE, uznawane są w Polsce i na całym świecie. Dopasowane są do indywidualnych potrzeb uczniów, uniwersytetów oraz pracodawców, dostarczając wiarygodnych informacji na temat poziomu znajomości języka według CEF.
– W WSIiZ, osobom zainteresowanym certyfikatem firmy Pearson zaproponujemy głównie egzamin PTE General, który bazuje na ogólnym języku angielskim. PTE General dostępny jest na 6 poziomach zaawansowania, od A1 do C2. Jego format jest dopasowany do młodzieży jak i osób dorosłych. Oceniana jest w nim przede wszystkim znajomości języka w praktycznych sytuacjach – opisuje Alicja Mazurkiewicz, koordynator egzaminów Pearson.
Od 1 lipca 2013 roku, Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania jest Akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym Educational Testing Service Global.
ETS to niezależna organizacja non-profit z siedzibą w Princeton w Stanach Zjednoczonych, która od 1947 roku zajmuje się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny. ETS udostępnia egzaminy klientom indywidualnym, instytucjonalnym i korporacyjnym na całym świecie.
– W swojej działalności przede wszystkim skupiamy się na egzaminie Test of English for International Communication. Głównie z uwagi na fakt, że TOEIC gwarantuje bardzo krótki czas oczekiwania na wyniki, maksymalnie 10 dni roboczych – mówi koordynator egzaminów Alicja Mazurkiewicz.
TOEIC to renomowany egzamin stworzony dla świata biznesu, do którego rocznie na całym świecie podchodzi 4,5 mln kandydatów. Jest uznawany przez ponad 10 000 firm, korporacji i organizacji przede wszystkim ze względu na rzetelność i obiektywność oceny posługiwania się językiem angielskim w pracy, w środowisku międzynarodowym.
– Egzamin przygotowany jest dla osób, których język ojczysty nie jest językiem angielskim, a które potrzebują potwierdzenia jego znajomości w pracy, czy też w procesie rekrutacji na studia. Oczywiście będą mogli z niego skorzystać kandydaci, którzy wybrali anglojęzyczną ścieżkę kształcenia w WSIiZ, gdzie wymagany jest certyfikat potwierdzający biegłość posługiwania się językiem angielskim – podkreśla koordynatorka Ośrodka.

40 lat egzaminów Zertifikat Deutsch

W 2013 roku telc obchodził rubinową rocznicę egzaminu „Zertifikat Deutsch”. 
Czytaj więcej na naszej stronie www.telc.net.pl 

„Bezpiecznie zaryzykować” – egzaminy telc Dual-Level

Oferta egzaminacyjna Centrum Egzaminacyjnego telc w Rzeszowie jest systematycznie poszerzana o nowe egzaminy. W 2012 roku prezentowany był nowy egzamin Dual-Level A2-B1 English. W 2013 roku do oferty dołączyły dwa egzaminy z serii Dual-Level z poziomu B1-B2 oraz B2-C1.
Po kilku semestrach lektoratu studenci mogą sprawdzić swoją wiedzę przystępując np. do egzaminu telc B1-B2. Jeśli jeszcze nie osiągnęli poziomu umiejętności językowych odpowiadających egzaminowi B2 to i tak otrzymają certyfikat międzynarodowy z poziomu B1, wzbogacający CV studenta, lub przynoszący dodatkowe punkty do stypendium Rektora.
Szczegóły i modelowe testy ww. egzaminów dostępne są na stronie www.telc.net.pl.
Zapraszamy i zachęcamy do zdawania egzaminów w zaplanowanych sesjach egzaminacyjnych w naszym Centrum Egzaminacyjnym.

Wydarzenia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019