Katedra Nauk o Polityce i Administracji


PRACOWNICY

Kierownik Katedry: 
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Sekretarz Katedry: 
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo 

Pracownicy:

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ (strona osobista) E-mail: ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ (strona osobista)

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (strona osobista) E-mail: kkurzepa@wsiz.rzeszow.pl

dr Monika Struck-Peregończyk  (strona osobista) E-mail: mstruck@wsiz.rzeszow.pl

dr Andrzej Kiebała (strona osobista) E-mail: akiebala@wsiz.rzeszow.pl

mgr Sylwia Banaś-Mazur (strona osobista) E-mail: sbanas@wsiz.rzeszow.pl

mgr Sylwia K. Mazur (strona osobista) E-mail: smazur@wsiz.rzeszow.pl


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Katedry Nauk o Polityce i Administracji prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

1.         Ochrona konkurencji i konsumentów,

2.         Ochrona własności intelektualnej,

3.         Ochrona własności przemysłowej i badania patentowe,

4.         Podstawy prawa,

5.         Podstawy prawne działalności gospodarczej,

6.         Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia,

7.         Podstawy prawne wykonywania zawodu dietetyka,

8.         Podstawy przedsiębiorczości z elementami prawa,

9.         Polska i Świat,

10.     Prawo,

11.     Prawo autorskie,

12.     Prawo gospodarcze,

13.     Prawo kontraktowe,

14.     Prawo międzynarodowe,

15.     Prawo prasowe,

16.     Prawo reklamy,

17.     Seminarium dyplomowe,

18.     Szkolenie BHP,

19.     Współczesne systemy polityczne,

20.     Wykład monograficzny,

21.     Zamówienia publiczne.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Główne kierunki badań:

1) bezczynność administracji,

2) administracja i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

3) administracja a polityki publiczne,

4) informatyzacja administracji,

5) administrowanie w szkolnictwie wyższym,

6) normy ostrożnościowe dla sektora bankowego.

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 
Budynek Główny, pok. RA 222
Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-35

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019