Katedra Nauk o Polityce i Administracji


PRACOWNICY

Kierownik Katedry: 
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Sekretarz Katedry: 
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo 

Pracownicy:

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ (strona osobista) E-mail: ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ (strona osobista)

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (strona osobista) E-mail: kkurzepa@wsiz.rzeszow.pl

dr Monika Struck-Peregończyk  (strona osobista) E-mail: mstruck@wsiz.rzeszow.pl

dr Andrzej Kiebała (strona osobista) E-mail: akiebala@wsiz.rzeszow.pl

mgr Sylwia Banaś-Mazur (strona osobista) E-mail: sbanas@wsiz.rzeszow.pl

mgr Sylwia K. Mazur (strona osobista) E-mail: smazur@wsiz.rzeszow.pl


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Katedry Nauk o Polityce i Administracji prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Ochrona konkurencji i konsumentów,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Ochrona własności przemysłowej i badania patentowe,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej,
 • Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia,
 • Podstawy prawne wykonywania zawodu dietetyka,
 • Podstawy przedsiębiorczości z elementami prawa,
 • Polska i Świat,
 • Prawo,
 • Prawo autorskie,
 • Prawo gospodarcze,
 • Prawo kontraktowe,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Prawo prasowe,
 • Prawo reklamy,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Szkolenie BHP,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • Wykład monograficzny,
 • Zamówienia publiczne.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Główne kierunki badań:

1) bezczynność administracji,

2) administracja i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

3) administracja a polityki publiczne,

4) administrowanie szkolnictwem wyższym,

5) społeczna odpowiedzialność administracji publicznej,

6) normy ostrożnościowe dla sektora bankowego.

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 
Budynek Główny, pok. RA 222
Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-35

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019