Zakład Filologii Angielskiej

Zakład Filologii Angielskiej
 
Zakład Filologii Angielskiej
 
Lokalizacja:
Budynek Główny, II piętro
pok. RA 243 ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów  

Telefon:
017 866 11 64

 
Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. Kierunku Filologia
dr Roman Wisz
tel. (17) 866 11 29
e-mail: rwisz@wsiz.rzeszow.pl

 
Sekretarz Zakładu Filologii Angielskiej:
dr Agnieszka Gernand
tel. 17 866 11 64
e-mail:  agernand@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy Zakładu Filologii Angielskiej
terminy konsultacji podane są na stronach osobistych

dr Roman Wisz
rwisz@wsiz.rzeszow.pl

dr Agnieszka Gernand                                                          
agernand@wsiz.rzeszow.pl

mgr Kinga Bajorek 
kbajorek@wsiz.rzeszow.pl

mgr Alicja Mazurkiewicz
amazurkiewicz@wsiz.rzeszow.pl
 
mgr Sylwia Śnieżek    
ssniezek@wsiz.rzeszow.pl

mgr Qinghua Zhang-Żyradzka
qzhang@wsiz.rzeszow.pl

mgr Beata Byra
bbyra@wsiz.rzeszow.pl

mgr Joanna Urbanik  
jurbanik@wsiz.rzeszow.pl

mgr Katarzyna Strzyżowska
kstrzyzowska@wsiz.rzeszow.pl

 
mgr Gabriela Kawalec
gkawalec@wsiz.rzeszow.pl
 
 

Pracownicy współpracujący z Zakładem Filologii Angielskiej

prof. dr hab. Andrzej Łyda
alyda@wsiz.rzeszow.pl

mgr Łukasz Cywiński
lcywinski@wsiz.rzeszow.pl 

dr Agnieszka Czech- Rogoyska
aczech@wsiz.rzeszow.pl

mgr Helen Jakubowska 
hjakubowska@wsiz.rzeszow.pl

prof. nadzw. dr hab.Piotr Kłodkowski
pklodkowski@wsiz.rzeszow.pl

mgr Grażyna Lebiedź – Wisz  
glebiedz@wsiz.rzeszow.pl

dr Izabela Bełz- Kaczmarek

ibelz@wsiz.rzeszow.pl
 
 
mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl

mgr Beata Gorczyńska

bgorczynska@wsiz.rzeszow.pl

dr Rafał Mazur

rmazur@wsiz.rzeszow.pl

lic.Ernest Lucas

Działalność dydaktyczna Zakładu Filologii Angielskiej

Pracownicy i współpracownicy Zakładu Filologii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

PNJA – Reading & Writing
PNJA – Phonetics
PNJA – Listening & Speaking
PNJA – Grammar & Use
PNJA – Integrated Skills
PNJA – Presentations & Debates
PNJA – Language of the Media
PNJA – Proficiency Review
PNJA – Translation
PNJA – English for Academic Purposes
PNJA – Competence Review
PNJO niemiecki/rosyjski/chiński – Kurs zintegrowany
PNJO niemiecki/rosyjski/chiński  – Słuchanie i mówienie
PNJO niemiecki/rosyjski/chiński – Czytanie i pisanie
PNJO niemiecki/rosyjski/chiński – Gramatyka i użycie
Socjolingwistyka z elementami psycholingwistyki
Stylistyka języka polskiego
Redakcja tekstów
Historia kultury i literatury angielskiej
Historia kultury i literatury amerykańskiej
Gramatyka opisowa języka angielskiego
Historia języka angielskiego
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
Historia angielskiego obszaru językowego
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do literaturoznawstwa
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
Styles of English – Vocabulary
Styles of English – Grammar in Use
Kultura i cywilizacje

Specjalizacje:

Tłumaczeniowa
Wstęp do tłumaczenia
Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Tłumaczenie tekstów niespecjalistycznych
Przekład ustny
Język tekstów specjalistycznych

Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Nauka o komunikowaniu
Biznes międzynarodowy
Komunikacja w biznesie
Język perswazji i reklamy
Język tekstów ekonomicznych i handlowych

Nauczycielska
Pedagogika
Psychologia wychowawcza
Emisja głosu
Podstawy metodyki
Metodyka nauczania języka angielskiego
Komputerowe wspomaganie nauczania języka

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019