Zakład Grafiki Komputerowej

Zakład odpowiedzialny jest za realizację kierunku Grafika Komputerowa i Produkcja Multimedialna oraz ścieżki kształcenia Grafika Komputerowa w Mediach.

Lokalizacja Zakładu:

Centrum Edukacji Międzynarodowej
pok. KM18, KM13, parter
Kielnarowa 386M,
36-020 Tyczyn

 

Kierownik Zakładu:
Prof. zw. Andrzej Głowacki (strona osobista)
tel. 17 866 14 43
aglowacki@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: informacja w sali KM18

Sekretarz Zakładu:
mgr Mikołaj Birek (strona osobista
tel. 17 866 11 92
mbirek@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: Czwartek, 09:00 – 11:00 pok. KM13

 

Pracownicy Zakładu:

mgr Maciej Kisała (strona osobista)
mkisala@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: Wtorki, środy 13:00 – 14:00 pok. RA018

mgr Dominika Piętak (strona osobista
dpietak@wsiz.rzeszow.pl 
Konsultacje: Wtorek, 15:30 – 17:30 pok. RA018

mgr Monika Masłyk (strona osobista
mmaslyk@wsiz.rzeszow.pl 
Konsultacje: Środa 11:30 – 12:30, Sobota 14:30 – 15:30, pok. KM13

 

Współpracownicy Zakładu:

mgr Piotr Kordyś
pkordys@wsiz.rzeszow.pl

dr Wojciech Birek 
wojtek.birek@gmail.com 

mgr Wojciech Witowski 
wwitowski@wsiz.rzeszow.pl 

 

Działalność dydaktyczna Zakładu

Pracownicy i współpracownicy Zakładu Grafiki Komputerowej prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Digital paintingGrafika multimedialna
 • Historia fotografii
 • Podstawowe oprogramowanie graficzne
 • Pracownia projektowania graficznego
 • Projektowanie przestrzeni multimedialnych
 • Rysunek i kompozycja
 • Typografia
 • Pracownia animacji
 • Pracownia fotografii cyfrowej

Działalność naukowo-badawcza i specjalistyczna Zakładu

 •  Grafika użytkowa 2D i 3D
 •  Projektowanie gier i aplikacji
 •  Projektowanie książek
 •  E-literatura
 •  Grafika komputerowa i efekty specjalne (Computer Generated Imagery)
 •  Film, wideo i animacja
 •  Scenografia
 •  Digitalizacja dziedzictwa kulturowaego
 •  Rzeczywistość rozszerzona

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019