Olimpiada wiedzy o mediach

Etap centralny Olimpiady Wiedzy o Mediach został odwołany

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Mediach, kierując się wytycznymi zawartymi w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, podjął decyzję o odwołaniu eliminacji centralnych Olimpiady w dniach 13 i 14 marca 2020 r.

Lista laureatów zostanie ustalona na podstawie punktacji z eliminacji okręgowych i opublikowana 13 marca br. Dyplomy i zaświadczenia będą wysłane pocztą. 12 najlepszych laureatów zostanie zaproszonych na Festiwal  Natura – Kultura – Media im. Ryszarda Kapuścińskiego w październiku br., podczas którego zostanie przeprowadzony przewidziany w Regulaminie quiz.

_

Media to we współczesnych państwach demokratycznych IV władza. Wszyscy wiedzą o jej znaczeniu i odczuwają wpływ, niewielu jednak zna tajemnice jej działania. Media rządzą prawie wszystkim, w tym także, a może przede wszystkim, naszym życiem. Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarskim oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. smartbooki, aparaty fotograficzne, zegarki).

Patronat nad Olimpiadą objęły Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swoje umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

1. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych.
2. Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie. 
3. Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej.
4. Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
5. Fakty a oceny we współczesnych mediach.

Olimpiada wiedzy o mediach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020