Aktualności

Nowy rok akademicki 2020/2021 rozpoczęty!

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii, naukę w semestrze zimowym rozpoczynamy  w formie mieszanej, tzw. hybrydowej. Wykłady i konwersatoria będą prowadzone zdalnie, za pomocą nowej platformy edukacyjnej Cisco Webex Meetings, natomiast ćwiczenia i wszelkie zajęcia o charakterze praktycznym będą realizowane w sposób tradycyjny. Zajęcia w kontakcie bezpośrednim będą odbywały się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ze szczegółowymi zasadami można zapoznać się wchodząc na poniższy link:

https://wsiz.rzeszow.pl/aktualnosci/nowy-rok-akademicki-w-trybie-nauczania-hybrydowego/

Filologia angielska WSIiZ to dobry wybór- rozmowa z naszą studentką Dominiką Czyż

Dominika Czyż, studentka 1-wszego roku Filologii angielskiej, gorąco zachęca licealistów do podjęcia nauki w WSIiZ. Na pytanie dlaczego  powinniśmy wybrać tę uczelnię, odpowiada:  ”WSIiZ to dobry wybór, przede wszystkim ze względu na nowoczesność i środowisko przyjazne studentom. Dzięki dużej ilości studentów obcojęzycznych jestem często zmuszona  używać języka angielskiego”- dodaje.

Jeszcze niedawno, sama zastanawiała się nad wyborem swojej ścieżki zawodowej. Musiała wybrać pomiędzy prawem, a filologią. Dzisiaj z pełnym przekonaniem mówi, że nie żałuje swojej decyzji. Ma na swoim koncie dwa publiczne wystąpienia po angielsku. Pierwsze, w marcu 2020 r., kiedy podczas UITM Talks broniła praw kobiet wygłaszając przemowę nt. „Jak przeciwdziałać kulturze gwałtu?”, drugie w maju b.r. na  konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: the Students’ Voices 9, która odbyła się przy wykorzystaniu platformy internetowej.

Dominika od zawsze interesowała się kulturą i jak twierdzi, dzięki wykładowcom WSIiZ ma możliwość  poszerzać swoje horyzonty, poznając  kulturę oraz literaturę brytyjską i amerykańską.  Przyznaje także, że dzięki przedmiotom praktycznym realizowanym na Filologii lepiej włada językiem angielskim, a większa świadomość tego języka ułatwia proces nauki innych języków obcych.

Pani Dominice życzymy dalszych sukcesów studenckich, a Wam drodzy licealiści samych dobrych wyborów studiów.

Historia kultury i literatury angielskiej-ZAJĘCIA OTWARTE

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa  w wykładzie otwartym online!Wykład z przedmiotu Historia kultury i literatury angielskiej  poprowadzi Pani dr Izabela Bełz- Kaczmarek.Wykład odbędzie się o 28.05.2020 o godzinie 13.35.

Link dzięki któremu można dołączyć do wykładu:  https://eu.bbcollab.com/guest/f6ab167df1f94dc2b64a150f7b1f1b48

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

PIERWSZY EGZAMIN DYPLOMOWY ONLINE

Informujemy, że w dniu 29.03.2020 odbył się pierwszy w historii Zakładu Filologii angielskiej WSIiZ egzamin dyplomowy online.

W Związku z bardzo trudną sytuacją panującą w całym kraju i obostrzeniami rządowymi wynikającymi z pandemii  koronawirusa COVID-19, tradycyjna forma egzaminu dyplomowego była niemożliwa do realizacji. W nawiązaniu do powyższego  Władze Uczelni a w ślad za tym Zakład Filologii angielskiej WSIiZ wyszły naprzeciw potrzebom i zobowiązaniom tegorocznych absolwentów studiów niestacjonarnych kierunku Filologia angielska i umożliwiły studentom planowe zakończenie studiów zwieńczone egzaminem dyplomowym potocznie zwanym obroną licencjacką.

Egzamin zakończył się pełnym sukcesem i przebiegał sprawnie bez zakłóceń technicznych, przy dużym  zdyscyplinowaniu osób przystępujących do egzaminu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pierwszego w historii Zakładu Filologii angielskiej egzaminu dyplomowego online a  osobom które zdały egzamin a tym samym ukończyły studia na kierunku Filologia angielska serdecznie gratulujemy .

KOLEJNA LOŻA BIZNESU W ZAKŁADZIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Aktualności

7 edycja konkursu lingwistycznego firmy SKRIVANEK – TŁUMACZE NA START

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, rusza siódma edycja konkursu dla młodych tłumaczy, którego organizatorem jest Agencja Tłumaczeń i Szkoła Językowa Skrivanek. W konkursie mogą wziąć udział osoby posługujące się językiem angielskim.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejście na rynek pracy. Zapoznają się oni także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych, dzięki czemu zyskają lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na Uczelniach Partnerskich w tym WSIiZ. Studenci będą mieli za zadanie przetłumaczenie przesłanego tekstu. Następnie koordynatorzy konkursu na uczelniach wybiorą autorów najlepszych przekładów z danego języka. Ci z kolei wezmą udział w drugim, finałowym etapie.

Finaliści będą tłumaczyć zadane teksty z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski, korzystając z oprogramowania SDL Trados Studio, dostarczonego przez firmę Localize.pl. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi jeszcze tego samego dnia. A jest o co walczyć, bowiem główną nagrodą dla autorów najlepszych tłumaczeń z języka angielskiego i z języka niemieckiego, będą płatne praktyki w Agencji Tłumaczeń Skrivanek sp. z o.o. Dodatkowo, na zwycięzców czeka m.in. kurs językowy na platformie online i inne nagrody ufundowane przez sponsorów.

zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres: kstrzyzowska@wsiz.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

https://skrivanek.pl/konkurs-tlumacze-start-2019/

 

Filologia angielska okiem eksperta

 

Filologia angielska WSIiZ przepustką na świat

Anglistyka we WSIiZ to nie tylko doskonalenie swoich umiejętności językowych na zajęciach, to również możliwość nauki języka chińskiego, pobytu w Chinach, odbycia praktyk pod kątem przyszłego zawodu oraz zdobywanie nowych, cennych doświadczeń w Polsce, jak i za granicą.
Tak było w przypadku naszej studentki Nelii Pochyhailo – studentki 6 semestru Filologii Angielskiej. Nelia podczas swoich studiów wyjechała na studia do Anshan Normal University, gdzie studiowała język chiński, oraz pracowała jako modelka. Następnie, poleciała na 4 miesiące do Stanów Zjednoczonych, gdzie poza pracą zwiedzała najpiękniejsze miasta USA. Obecnie odbywa praktykę w biurze tłumaczeń i jak sama mówi, daje jej to ogromną satysfakcję.
Posłuchajcie Jej historii.


Nelii serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów, a wszystkich Was zapraszamy na studia!

KOLEJNA LOŻA BIZNESU W ZAKŁADZIE FILOLOGII WSIiZ

Pierwszy z  wykładów w ramach Loży Biznesu w Zakładzie Filologii angielskiej został  poprowadzony przez przedstawiciela firmy LINGEA- pana Bartłomieja Patkowskiego. Wykład odbył  się 9.05.2019 w sali  RA 236 o godzinie 9.50. Temat wykładu brzmiał: Nowoczesne technologie językowe – praktyczne zastosowania. Podczas ww. wykładu studenci zapoznali się z nowoczesnymi technologiami językowymi oraz sposobem ich wdrażania w swojej dalszej nauce rozwijania umiejętności językowych.

Aktualności

30.05.2019 o godz. 9.50 w sali RA132 odbył się drugi z zaplanowanych w Zakładzie Filologii angielskiej w semestrze letnim wykładów z cyklu Loża Biznesu. Wykład poprowadził Pan Mieczysław Łagowski- prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Rzeszowie. Podczas ww. wykładu studenci zapoznali się z wymaganiami współczesnego rynku pracy, szczególnie w ujęciu regionalnym. Studenci uzyskali cenne wskazówki, które będą pomocne w sprawnym i skutecznym podejmowaniu decyzji dot. zatrudnienia na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Temat wykładu brzmiał: Wymagania współczesnego rynku pracy.

Zarówno pierwszy jak i drugi wykład cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i dobrą frekwencją.

 

NOWATORSKI SŁOWNIK DO DYSPOZYCJI STUDENTÓW I KADRY WSIiZ OD MARCA 2019

 

W efekcie starań , rozmów i negocjacji Zakładu Filologii angielskiej  z interesariuszami zewnętrznymi mających na celu ułatwienia studentom oraz pracownikom  WSIiZ tworzenia lub tłumaczenia tekstów w języku angielskim Władze Uczelni wyraziły zgodę na zakup rocznego dostępu do nowatorskiego elektronicznego słownika LINGEA dla naszej Uczelni. Ścieżki dostępu są następujące:

STUDENCI I PRACOWNICY DYDAKTYCZNI:

DYSK APLIKACJE G:LingeaLexicon.exe

PRACOWNICY NIE MAJĄCY DOSTĘPU DO DYSKU APLIKACJE (np. administracyjni)

DYSK PROGRAMY P:Lingea Lexicon.exe

Słownik LINGEA, który jest innowacyjnym produktem w skali Europy, pozwala – poza standardowym sprawdzaniem słówek – na wiele innych działań w tym m.in.: sprawdzanie form gramatycznych, tłumaczenie/wyszukiwanie całych wyrażeń oraz już odmienionych form, wyszukiwanie synonimów i antonimów oraz umożliwia pracę od razu z otwartym tekstem (np. przy zmniejszonym oknie słownika wystarczy kliknąć na słowo w tekście, by nastąpiła reakcja słownika). 

Gorąco zachęcamy do wypróbowania i stałego korzystania ze słownika!!!!!

 

CIEKAWA LEKCJA- KOLEJNE SPOTKANIA

W ramach przedsięwzięcia“ciekawe lekcje”   odbyły się w naszej uczelni  po raz kolejny spotkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności dla klas maturalnych. W dniu 30.01.2019 naszą uczelnię odwiedziły dwie dość liczne grupy uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku wraz z opiekunemCo najciekawsze, poza polską grupą gościliśmy również grupę uczniów z południowej części Włoch, która przyjechała do w/w szkoły w ramach wymiany zagranicznej. Lekcja pokazowa pana mgr Marcina Smulskiego o pracy menadżera linii lotniczej oraz warsztat językowy z języka angielskiego rozwijający kompetencje w języku mówionym i pisanym przeprowadzony przez panią mgr Gabrielę Kawalec cieszyły się największą popularnością wśród tegorocznych tematów. Zajęcia pokazowe miały za zadanie ułatwić przyszłym młodym studentom, szczególnie maturzystom, wybór kierunku studiów. 

 

 KLASA PATRONACKA

W dniu 29.01.2019 odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu “Klasa patronacka”. Naszą uczelnię odwiedzili uczniowie klas maturalnych z I LO w Mielcu wraz z panią opiekun . Maturzyści z klas objętych patronatem przez Katedrę Filologii WSIiZ wykazali szczególne zainteresowanie warsztatami z kultury i historii Zjednoczonego Królestwa, które prowadzone były przez panią mgr Katarzynę Strzyżowską oraz zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe w języku mówionym i pisanym zrealizowanymi przez panią mgr Gabrielę Kawalec. 

KOLEJNA EDYCJA LOŻY BIZNESU W ZAKŁADZIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ WSIiZ

Zakład Filologii Angielskiej w semestrze zimowym 2018/19 jak co roku podjął się organizacji cyklicznych spotkań z biznesem.

Pierwsze spotkanie w ramach Loży Biznesu odbyło  się 26.10.2018 i poprowadziła je Pani Beata Rapa– DYREKTOR ODDZIAŁU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RZESZOWIE, CZŁONEK KONWENTU WSIiZ. Temat  spotkania brzmiał:  Bank- co to jest, jak korzystać z oferty?  Czy to może być ciekawe miejsce pracy?

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów.  Zachęceni tematyką oraz możliwością uzyskania pożytecznych informacji o potencjalnym miejscu pracy, studenci dopisali pod względem frekwencji oraz wykazali się aktywnością w trakcie wykładu.

Drugi  z planowanych wykładów z cyklu Loża Biznesu miał miejsce 13.11.2018 i został poprowadzony przez Panią Beatę Gorczyńską- metodyka nauczania języka angielskiego. Tematyka spotkania miała na celu omówienie czynników mających wpływ na sukces w opanowaniu  języka obcego. Bezpośredni temat spotkania to: Age, aptitiude or motivation? What determines your overall success when it comes to learning a foreign language.

Ponownie jak w pierwszym przypadku wykład cieszył się dużym zainteresowaniem,  szczególnie studentów filologii, którym temat opanowania biegłości językowej jest szczególnie bliski sercu.

Szósta edycja konkursu lingwistycznego

„Tłumacze na start”

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, rusza szósta edycja konkursu dla młodych tłumaczy, którego organizatorem jest Agencja Tłumaczeń i Szkoła Językowa Skrivanek. W konkursie mogą wziąć udział osoby posługujące się językami angielskim i niemieckim.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejście na rynek pracy. Zapoznają się oni także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych, dzięki czemu zyskają lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na Uczelniach Partnerskich – w tym roku zgłosiło się ich 18. Studenci będą mieli za zadanie przetłumaczenie przesłanego tekstu. Następnie koordynatorzy konkursu na uczelniach wybiorą autorów najlepszych przekładów z danego języka. Ci z kolei wezmą udział w drugim, finałowym etapie, który odbędzie się w Warszawie w grudniu tego roku, w pracowniach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Finaliści będą tłumaczyć zadane teksty z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski, korzystając z oprogramowania SDL Trados Studio, dostarczonego przez firmę Localize.pl. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi jeszcze tego samego dnia. A jest o co walczyć, bowiem główną nagrodą dla autorów 5 najlepszych tłumaczeń z języka angielskiego i 5 z języka niemieckiego, będą płatne praktyki w Agencji Tłumaczeń Skrivanek sp. z o.o. Dodatkowo, na zwycięzców czeka m.in. roczny kurs językowy na platformie online i  inne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ostatniej edycji wzięło udział ponad 100 osób, z których 42 zakwalifikowało się do finału. Zaś podczas finału konkursu, który odbył się 1 grudnia 2017 roku na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, oprócz wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród, uczestnicy mogli również zapoznać się ze specyfiką pracy w branży tłumaczeń. Pogadankę na ten temat poprowadziła Magdalena Pluta, Kierownik Działu Rekrutacji w firmie Skrivanek, która opowiadała o tym, co zrobić by tłumaczem zostać oraz odpowiadała na pytania studentów. W tym roku będzie podobnie.

Więcej informacji: skrivanek.pl

 

Kolejny doktor w Zakładzie Filologii Angielskiej!

Z przyjemnością informujemy, że dnia 14.09.2018  odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Czech-Rogoyskiej i grono nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Filologia poszerzyło się o kolejnego doktora!

 

Tytuł rozprawy: „Die coolsten Street-Styles zum Nachshoppen für Ihr perfektes Ausgeh-Outfit. ENGLISCHES WORTGUT IN DEN MODERNEN DEUTSCHEN UND POLNISCHEN ONLINE-FRAUENZEITSCHRIFTEN AM BEISPIEL VON COSMOPOLITAN UND GLAMOUR“

(pol. „Die coolsten Street-Styles zum Nachshoppen für Ihr perfektes Ausgeh-Outfit. ANGIELSKIE SŁOWNICTWO W NOWOCZESNYCH NIEMIECKICH I POLSKICH CZASOPISMACH ONLINE DLA KOBIET NA PRZYKŁADZIE COSMOPOLITAN I GLAMOUR”)

 

Promotorem pracy była – dr hab. Joanna Golonka, prof. UR, zaś recenzentkami – dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i naukowych!

***
Wygraj bezpłatne studia na wyjątkowej Filologii angielskiej!

Planujesz studiować na kierunku filologia angielska, ale nie chcesz płacić czesnego?  Interesujesz się językami obcymi i chcesz studiować w międzynarodowym gronie? Chcesz się uczyć języka chińskiego w Chinach?

Aktualności

Konkurs organizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania jest właśnie dla Ciebie! Weź udział i wygraj stypendium w wysokości 100% lub 50% czesnego już od pierwszego semestru.

Ponadgimnazjalny Konkurs Filologiczny daje szansę kandydatom na kierunek filologia angielska na stypendium w wysokości 100% lub 50% czesnego już od pierwszego semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

– Jak co roku WSIiZ zaprasza młodzież do udziału w Konkursie, w którym można wygrać stypendia na pokrycie kosztów czesnego na jednym z najbardziej obleganych kierunków, jakim jest filologia angielska – wyjaśnia dr Roman Wisz, prodziekan ds. kierunku filologia w WSIiZ, która jest organizatorem konkursu.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz uczniowie klas maturalnych i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Dowiedz się więcej na temat konkursu

 

***

“Study in Great Britain for a Year”

Dział Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rocznymi studiami licencjackimi lub magisterskimi w Wielkiej Brytanii na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Double Degree”.

Aktualności

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 marca 2018 (poniedziałek), w sali RA 43, od godz.13:25. Podczas spotkania zostaną przedstawione warunki podjęcia studiów oraz wymogi jakie stawia się kandydatom aplikującym na następujące uczelnie:

  • Coventry University (+ London campus)

  • Derby University

  • Huddersfield University

  • UCLAN

  • University of Wales Trinity Saint David (+ London campus)

  • Northumbria University (+ London campus)

  • Ulster University (London campus)

  • Amity University

  • London School of Business Management

  • City College, Bolton

Roczne studia w Wielkiej Brytanii to niepowtarzalna szansa zdobycia tytułu licencjata lub magistra jednej z brytyjskich uczelni w ciągu zaledwie jednego roku akademickiego.

Przypominamy, iż powyższą ofertę szczególnie kierujemy do studentów studiów dziennych i zaocznych będących obecnie na 2. roku studiów licencjackich i 1. magisterskich, posługujących się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2. Niemniej jednak, na spotkanie zapraszamy również studentów 1. roku.

Oferta obejmuje m.in. następujące kierunki studiów: Dziennikarstwo, Zarządzanie Lotnictwem, Filologię Angielską, Ekonomię, Informatykę, Informatykę.

UWAGA! Program „Double Degree” adresowany jest przede wszystkim do studentów pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej.
***

Zapisz się na wykłady dla chętnych!

W semestrze letnim 2017/2018 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ponownie organizuje akcję „Wykłady dla osób chętnych”. Oprócz zajęć w ramach swojego planu studiów, możesz bezpłatnie skorzystać z możliwości uczęszczania w wybranych spośród 54 wykładów na zasadzie wolnego słuchacza, czyli bez konieczności rejestrowania obecności czy zdawania egzaminu. Oferta obejmuje ponad 900 godzin zajęć!

Aktualności

Pobierz harmonogram

Dowiedz się więcej o wykładach i Wykładowcach

Aby zapisać się na wykłady należy wypełnić formularz.

UWAGA
Prosimy na bieżąco sprawdzać szczegóły dotyczące wykładów na Wirtualnej Uczelni.
***

WSIiZ gościł delegację z chińskiego uniwersytetu

W ostatnich dniach października Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie gościła chińską delegację z Anshan Normal University. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o pogłębieniu współpracy w zakresie kształcenia studentów WSIiZ w Państwie Środka.

Aktualności

Anshan Normal University (ANU) to uczelnia mieszcząca się w Anshan, w prowincji Liaoning w Chinach. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania pierwszą umowę z ANU podpisała w 2011 roku, trzy lata później rozszerzono zakres współpracy m.in. o wymianę studencką, w ramach nowej umowy.

Dzięki podpisanym umowom od roku akademickiego 2014/2015 do dzisiaj, 37 studentów kierunku Filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim, kształciło się na ANU. W czasie pobytu studenci nie tylko uczą się języka chińskiego, lecz także poznają bogatą chińską kulturę – mówi Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

W skład delegacji, która pod koniec października gościła na uczelni znaleźli się: Liu Haitao – Dyrektor Działu Wymiany Międzynarodowej i Współpracy ANU, a także Wang Linlin i Ciu Huiying z Wydziału Wymiany Międzynawowej ANU.

Aktualności

Podczas wizyty odbyły się oficjalne spotkania z udziałem Wiceprezydenta ds. Współpracy Międzynarodowej WSIiZ – dr Andrzejem Szelcem, Dziekanem ds. kierunku Filologia Angielska – dr Romanem Wiszem, a także wykładowcami na kierunku Filologia angielska. Podczas tych spotkań omawiano szczegóły rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania, a chińską uczelnią.

Gościom z Chin zaprezentowano także założenia nowej reformy edukacyjnej oraz przedstawiono ofertę Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, działającego przy WSIiZ. Chińska delegacja zaprezentowała z kolei główne informacje dotyczące warunków studiowania na przykładzie Anshan Normal University.

Galeria
***

„Tłumacze na start!” – Weź udział w konkursie

Już po raz czwarty WSIiZ bierze udział jako partner w konkursie „Tłumacze na start!” organizowanym przez polskie biuro międzynarodowej firmy tłumaczeniowej Skrivanek, partnera strategicznego kierunku filologia. 

Pierwszy etap konkursu polega na przetłumaczeniu z języka angielskiego na język polski tekstu przygotowanego przez organizatora. Tekst konkursowy liczy nie więcej niż 2 tys. znaków.  Laureaci etapu uczelnianego wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na załączonym formularzu do 22 października 2017 r. drogą elektroniczną (na adres: apoplawska@wsiz.rzeszow.pl) lub osobiście do biura CJO, ul. Sucharskiego 2, pok. 240 (w godzinach urzędowania biura).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

***

Studenci WSIiZ po raz czwarty wyjechali na semestr do Chin!

31 sierpnia 2017 roku już po raz czwarty grupa 10 studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z kierunku Filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim wyjechała na semestralną wymianę w uczelni partnerskiej Anshan Normal University w prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach.

Studenci WSIiZ wyjechali na semestr nauki do Chin

Na wyjazd zdecydowali się zarówno studenci z Polski, jak i z Ukrainy. Wszyscy przez cały semestr będą intensywnie uczyli się języka chińskiego w wymiarze ok. 70 godzin na tydzień (łącznie około 1400 godzin), a także poznawali kulturę chińską podczas licznych zajęć i wycieczek tematycznych.

 

***

Język chiński wkracza do rzeszowskich liceów

Rzeszowskie licea podejmą nową inicjatywę Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Urzędu Miasta Rzeszowa. Lektorzy języka chińskiego uczący na kierunku Filologia angielska w WSIiZ rozpoczną od nowego roku szkolnego kształcenie młodzieży w zakresie języka chińskiego.

23 marca 2016 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział dyrektorzy rzeszowskich szkół oraz przedstawiciele WSIiZ.

Inicjatywa nauczania języka chińskiego w szkołach ponadgimnazjalnych zapoczątkowana przez ścisłą współpracę Prodziekana Romana Wisza z Panem Henrykiem Wolickim jest kolejnym krokiem popularyzacji studiów na kierunku Filologia angielska – szczególnie w ramach osobnej ścieżki tłumaczeniowej z językiem chińskim. Studentki tego kierunku prowadzą już zajęcia w 32 rzeszowskich przedszkolach, zapewniając najmłodszym Rzeszowianom kontakt z popularnym, zyskującym coraz większą międzynarodową wagę językiem Państwa Środka.

Plany realizacji przedsięwzięcia zakładają rozpoczęcie zajęć z native speakerami języka chińskiego w rzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych już od września bieżącego roku.

W miejskim ratuszu spotkali się:

•    Prezydent Miasta Rzeszowa: Tadeusz Ferenc;
•    Dyrektor Zespołu Szkół nr 2: Stanisława Pepera oraz Wicedyrektor: Barbara Rząsa;
•    Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego: Piotr Wanat;
•    Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego: Andrzej Szymanek;
•    Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego: Marek Plizga;
•    Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego: Danuta Stępień;
•    Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych: Henryk Wolicki;
•    Dyrektor Biura Prasowego Prezydenta Miasta Rzeszowa: Maciej Chłodnicki;
•    Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Filologia angielska w WSIiZ: Roman Wisz;
•    Lektorzy języka chińskiego w WSIiZ: Quinghua Zhang-Żyradzka oraz Yun Zhen Deng.

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
forsal.pl
onet.pl
gazeta.pl
metrocafe.pl
rzeszow.eska.pl
wyborcza.pl
wyborcza.pl/rzeszow
gospodarkapodkarpacka.pl
rzeszow24.pl
resinet.pl
rzeszow.pl
blekitna.tv
rzeszowska24.pl
edubaza.pl
stooq.pl
rzeszow-news.pl
galicjusz.pl
plushr.pl
portalsamorzadowy.pl
oswiata.abc.com.pl
mlodzi.rzeszow.pl
rzeszow.naszemiasto.pl
rzeszow4u.pl
radio.rzeszow.pl
***

Chińczycy o Polsce nie wiedzą nic. Studenci WSIiZ poprawiają sytuację

– Jak próbowałyśmy im powiedzieć „Poland”, ciągle słyszeli „Holland”. Jak już udawało nam się wyjaśnić, że to są różne kraje, okazywało się, że nie mają oni zielonego pojęcia, gdzie jest Polska – wspomina Karolina Bednarz. Wraz z 8-osobową grupą studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wróciła niedawno z wymiany studenckiej w Chinach.

Ciekawość u Chińczyków budził również język Polski. Karolina mówi, że kiedy słyszeli Polaków, zawsze pytali w jakim języku mówią. – Odpowiadaliśmy, że to polski i że jest podobny do rosyjskiego, bo tylko w ten sposób mogliśmy wyjaśnić Chińczykom, jak mniej-więcej wygląda struktura naszego ojczystego języka – wyjaśnia dziewczyna.

Aktualności

Da się mimo wszystko doszukać podobieństw między językami polskim a chińskim. – Pewnego razu moja lektorka powiedziała mi, że w chińskim jest słowo „dzieci”. Jednak oznacza coś zupełnie innego niż w polskim, określa bowiem sezony w roku, kiedy są zbierane różne zboża – podaje przykład Karolina Bednarz.

Chiny wciąż zaskakują

Dziewięciu najlepszych studentów filologii angielskiej ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim wyjechało na wymianę do chińskiego Anshan Normal University w prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, już po raz drugi. – Przed wyjazdem rozmawiałam dużo z grupą, która była w Chinach rok temu, dlatego nie spodziewałam się nie wiadomo czego. Jednak mimo wszystko zaskoczyły mnie ceny – dzieli się wrażeniami studentka filologii WSIiZ. Wylicza, że tanie jest jedzenie oraz przejazdy taksówką. Natomiast ubrania w sklepach sieciowych są w podobnych cenach, ale więcej jest przecen. – Nie spotkałam się w Chinach z czymś bardzo-bardzo drogim. Słyszałam też, że samochody są dużo tańsze niż w Polsce – dodaje dziewczyna.

Na wymianę pojechali studenci, którzy wykazali się chęcią i wysokimi wynikami w nauce. Uczelnia opłaciła im czesne oraz pobyt w chińskim akademiku.

Aklimatyzacja tam i z powrotem

Karolina zapewnia, że nie miała trudności z adaptacją do warunków chińskich. – Na początku jedynie było trudno przekonać się do jedzenia – wspomina dziewczyna. Problem został całkowicie rozwiązany, jak dowiedziała się co i jak zamawiać. – Nie mogę jeść ostrego, a tam prawie wszystko było ostre. Po dwutygodniowym pobycie w Anshan City umiałam już poprosić, żeby do mojego posiłku nie dodawali ostrych przypraw – wyjaśnia Karolina.

Tęskniła jednak za polskimi potrawami. – Od razu po powrocie mama przywitała mnie polskimi specjałami, od których nie mogłam się po prostu oderwać – dodaje. Ponownie przyzwyczaić się do polskich warunków nie było trudno. Nie przeszkadzała nawet zmiana strefy czasowej. – To jest kwestia przespania różnicy czasu – uśmiecha się studentka filologii WSIiZ.

Niech żyje komunizm

Życie w komunizmie Karolinie się nie podobało. – Media, zdjęcia, reklamy pokazują jakby równoległą rzeczywistość, której nikt nie widział naprawdę – relacjonuje dziewczyna. Ponadto nie zauważała w tłumie ludzi, żeby ktoś się cieszył czy nawet uśmiechał. – Wszechobecny smutek – w ten sposób opisuje chińską rzeczywistość.

Aktualności

Chińczycy mniej niż Polacy przejmują się opinią publiczną. – Robią, co chcą. U nas np. panie w galeriach handlowych skaczą od strony do strony, pomagając klientom i układając ubrania. W Chinach nikt do ciebie nie podchodzi, bo ogląda filmy na tabletach – opowiada Karolina Bednarz.

Problemy były także z internetem, ponieważ Chińczycy nie mają dostępu ani do Facebooka, ani do Google’a czy Youtube’a. – Na początku strasznie się nudziłam. Korzystałam z Binga, ale to na tyle słaba wyszukiwarka, że nie dało się normalnie znaleźć ani obrazów, ani wiadomości – skarży się dziewczyna. Dodaje również, że ograniczenie to można było jednak obejść przy pomocy specjalnego sprzętu.

Bożonarodzeniowe jabłko

Młodsi Chińczycy, w odróżnieniu od starszych, którzy są bardzo mocno przywiązani do tradycji, obchodzą Boże Narodzenie. Mają dość dziwną tradycję: nie wymieniają się prezentami, jak to robią Europejczycy, tylko jabłkami w ozdobnych opakowaniach z kokardkami. – Przed świętami ostrzegali nas, żebyśmy się nie wystraszyli ich tradycji – wspomina Karolina.

Były również podróże

Anshan Normal University zorganizował kilka wycieczek, w których wzięli udział rzeszowscy studenci. – Zwiedziliśmy Zakazane Miasto w Shenyang, mieszkania wybitnych postaci historycznych, jak np. Marszał Zhang oraz Cao Xue Cin oraz Współczesne Muzeum Historii w Liaonian – wylicza Bahrat Savchuk, student filologii angielskiej WSIiZ. Dodaje, że najciekawszym miejscem była jednak Świątynia Nefrytowego Buddy, znajdująca się w Anshan. – Ten posąg Buddy jest największy na świecie i waży ok. 260 ton – opowiada chłopak.

Karolinie Bednarz udało się zwiedzić ponadto Pekin, Wielki Mur Chiński oraz pojechać nad morze do Dalian.

Kierunek Korea Południowa

– Pomagali nam bardzo starsi koledzy ze studiów: Anna Żurek, Kacper Marzec oraz Jagoda Żurawska. Studiują w Anshan już na drugiej wymianie – dzieli się Karolina. Sama dziewczyna chciałaby odwiedzić Chiny jeszcze raz, ale uważa, że rok to za długo. O tym, żeby zostać w Chinach na stałe, nie myśli. – Nie jestem pewna, że mogłabym się odnaleźć w chińskim społeczeństwie na tak długi czas – uważa.

Poznawaniem innej kultury jest jednak zachwycona. – Jeżeli środki mi będą pozwalały, wybiorę się na jeszcze jedną wymianę do Korei Południowej. Nie udało mi się zwiedzić tego kraju podczas mojego pobytu w Chinach, bo nie dostałam wizy, ale kiedyś, mam nadzieję, tam się pojawię – mówi studentka WSIiZ.

***

 

Aktualności

W dniu 15 marca odbył się “Dzień Komiksu na WSIiZ”. Warsztat został przeprowadzony przez dr Wojciecha Bireka

twórca, krytyk i tłumacz z języka francuskiego. Warsztat miał duże zainteresowanie przez studentów filologii angielskiej jak i grafiki komputerowej.   Aktualności

Aktualności
06-10-2015
Aktualności
29-04-2015


Współpraca ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi

W ramach projektu „Klasa patronacka” Katedra Filologii przeprowadza szereg spotkań, mających na celu zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tokiem i charakterem studiów filologicznych na WSIiZ.

W dniu 23.03.2015 odbyło się spotkanie w I LO w Mielcu w ramach, którego został przedstawiony profil studiów, a w szczególności specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim. Uczniowie I LO w Mielcu poznali historię studenta WSIiZ – Kacpra, który dzięki studiowaniu na kierunku Filologia angielska na pół roku wyjechał na bezpłatne studia w Chinach. Podzielił się on swoimi wrażeniami z pobytu oraz opowiedział o rozwoju swoich umiejętności językowych. Szczególną atrakcją okazała się być lekcja języka chińskiego przeprowadzona przez panią Qinghua’e Zhang-Żyradzką – rodowitą Chinkę, która prowadzi profesjonalne szkolenia języka chińskiego.

W dniu 23.04.2015 r. w ramach projektu „klasa patronacka” zaproszono uczniów z ZSE Nr 1 w Rzeszowie. Uczniowie zostali oprowadzeni po naszej uczelni (sale wykładowe i ćwiczeniowe), uczestniczyli w wykładzie pani mgr Urszuli Bindugi oraz wzięli udział w lekcji języka chińskiego. Dodatkowo mieli okazję obserwować pracę studentów kierunku Filologia angielska w cyfrowym laboratorium językowym.

07-04-2015

        AktualnościAktualnościAktualności

WYGRAJ BEZPŁATNE STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA!

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Ponadgimnazjalnym

Konkursie Filologicznym “Gra o studia”, w którym wygrać można bezpłatne studia

na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA!

– Jak próbowałyśmy im powiedzieć „Poland”, ciągle słyszeli „Holland”. Jak już udawało nam się wyjaśnić, że to są różne kraje, okazywało się, że nie mają oni zielonego pojęcia, gdzie jest Polska – wspomina Karolina Bednarz. Wraz z 8-osobową grupą studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wróciła niedawno z wymiany studenckiej w Chinach.

Ciekawość u Chińczyków budził również język Polski. Karolina mówi, że kiedy słyszeli Polaków, zawsze pytali w jakim języku mówią. – Odpowiadaliśmy, że to polski i że jest podobny do rosyjskiego, bo tylko w ten sposób mogliśmy wyjaśnić Chińczykom, jak mniej-więcej wygląda struktura naszego ojczystego języka – wyjaśnia dziewczyna.

Aktualności

Da się mimo wszystko doszukać podobieństw między językami polskim a chińskim. – Pewnego razu moja lektorka powiedziała mi, że w chińskim jest słowo „dzieci”. Jednak oznacza coś zupełnie innego niż w polskim, określa bowiem sezony w roku, kiedy są zbierane różne zboża – podaje przykład Karolina Bednarz.

Chiny wciąż zaskakują

Dziewięciu najlepszych studentów filologii angielskiej ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim wyjechało na wymianę do chińskiego Anshan Normal University w prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, już po raz drugi. – Przed wyjazdem rozmawiałam dużo z grupą, która była w Chinach rok temu, dlatego nie spodziewałam się nie wiadomo czego. Jednak mimo wszystko zaskoczyły mnie ceny – dzieli się wrażeniami studentka filologii WSIiZ. Wylicza, że tanie jest jedzenie oraz przejazdy taksówką. Natomiast ubrania w sklepach sieciowych są w podobnych cenach, ale więcej jest przecen. – Nie spotkałam się w Chinach z czymś bardzo-bardzo drogim. Słyszałam też, że samochody są dużo tańsze niż w Polsce – dodaje dziewczyna.

Na wymianę pojechali studenci, którzy wykazali się chęcią i wysokimi wynikami w nauce. Uczelnia opłaciła im czesne oraz pobyt w chińskim akademiku.

Aklimatyzacja tam i z powrotem

Karolina zapewnia, że nie miała trudności z adaptacją do warunków chińskich. – Na początku jedynie było trudno przekonać się do jedzenia – wspomina dziewczyna. Problem został całkowicie rozwiązany, jak dowiedziała się co i jak zamawiać. – Nie mogę jeść ostrego, a tam prawie wszystko było ostre. Po dwutygodniowym pobycie w Anshan City umiałam już poprosić, żeby do mojego posiłku nie dodawali ostrych przypraw – wyjaśnia Karolina.

Tęskniła jednak za polskimi potrawami. – Od razu po powrocie mama przywitała mnie polskimi specjałami, od których nie mogłam się po prostu oderwać – dodaje. Ponownie przyzwyczaić się do polskich warunków nie było trudno. Nie przeszkadzała nawet zmiana strefy czasowej. – To jest kwestia przespania różnicy czasu – uśmiecha się studentka filologii WSIiZ.

Niech żyje komunizm

Życie w komunizmie Karolinie się nie podobało. – Media, zdjęcia, reklamy pokazują jakby równoległą rzeczywistość, której nikt nie widział naprawdę – relacjonuje dziewczyna. Ponadto nie zauważała w tłumie ludzi, żeby ktoś się cieszył czy nawet uśmiechał. – Wszechobecny smutek – w ten sposób opisuje chińską rzeczywistość.

Aktualności

Chińczycy mniej niż Polacy przejmują się opinią publiczną. – Robią, co chcą. U nas np. panie w galeriach handlowych skaczą od strony do strony, pomagając klientom i układając ubrania. W Chinach nikt do ciebie nie podchodzi, bo ogląda filmy na tabletach – opowiada Karolina Bednarz.

Problemy były także z internetem, ponieważ Chińczycy nie mają dostępu ani do Facebooka, ani do Google’a czy Youtube’a. – Na początku strasznie się nudziłam. Korzystałam z Binga, ale to na tyle słaba wyszukiwarka, że nie dało się normalnie znaleźć ani obrazów, ani wiadomości – skarży się dziewczyna. Dodaje również, że ograniczenie to można było jednak obejść przy pomocy specjalnego sprzętu.

Bożonarodzeniowe jabłko

Młodsi Chińczycy, w odróżnieniu od starszych, którzy są bardzo mocno przywiązani do tradycji, obchodzą Boże Narodzenie. Mają dość dziwną tradycję: nie wymieniają się prezentami, jak to robią Europejczycy, tylko jabłkami w ozdobnych opakowaniach z kokardkami. – Przed świętami ostrzegali nas, żebyśmy się nie wystraszyli ich tradycji – wspomina Karolina.

Były również podróże

Anshan Normal University zorganizował kilka wycieczek, w których wzięli udział rzeszowscy studenci. – Zwiedziliśmy Zakazane Miasto w Shenyang, mieszkania wybitnych postaci historycznych, jak np. Marszał Zhang oraz Cao Xue Cin oraz Współczesne Muzeum Historii w Liaonian – wylicza Bahrat Savchuk, student filologii angielskiej WSIiZ. Dodaje, że najciekawszym miejscem była jednak Świątynia Nefrytowego Buddy, znajdująca się w Anshan. – Ten posąg Buddy jest największy na świecie i waży ok. 260 ton – opowiada chłopak.

Karolinie Bednarz udało się zwiedzić ponadto Pekin, Wielki Mur Chiński oraz pojechać nad morze do Dalian.

Kierunek Korea Południowa

– Pomagali nam bardzo starsi koledzy ze studiów: Anna Żurek, Kacper Marzec oraz Jagoda Żurawska. Studiują w Anshan już na drugiej wymianie – dzieli się Karolina. Sama dziewczyna chciałaby odwiedzić Chiny jeszcze raz, ale uważa, że rok to za długo. O tym, żeby zostać w Chinach na stałe, nie myśli. – Nie jestem pewna, że mogłabym się odnaleźć w chińskim społeczeństwie na tak długi czas – uważa.

Poznawaniem innej kultury jest jednak zachwycona. – Jeżeli środki mi będą pozwalały, wybiorę się na jeszcze jedną wymianę do Korei Południowej. Nie udało mi się zwiedzić tego kraju podczas mojego pobytu w Chinach, bo nie dostałam wizy, ale kiedyś, mam nadzieję, tam się pojawię – mówi studentka WSIiZ.

Wykaż się znajomością języka angielskiego i studiuj bezpłatnie na kierunku filologia angielska!

Więcej informacji na stronie:

https://wsiz.rzeszow.pl/konkursfilologia

09-03-2015

Warsztaty PEARSON

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez wydawnictwo 
PEARSON dla studentów i lektorów języka angielskiego. 

Odbędą się one w dniu 27 marca 2015 o godz. 12.30 w sali RA236.

Temat : Quality management in a language training organisation

Quality of services provided is one of the most important factors which influence a client’s choice of language training provider. For the customer, the most visible aspect of tranining services is what happens in the classroom or the training room, as well as his experience with the admin staff. But there is a lot more to an organisation providing services of a consistently high quality.

In this seminar we will examine what quality means in the context of language training providers. We will also look at the different aspects of effective quality management in a training organisation, from teaching / training, through course design, teacher / trainer support, and other aspects of academic management, to business and financial management.

Warsztaty przeprowadzi Anna Kolbuszewska.

04-03-2015

Podpisaliśmy umowę o partnerstwie strategicznym z firmą Skrivanek!

 

Wraz z rozpoczęciem semestru letniego i uruchomieniem specjalizacji tłumaczeniowej na kierunku filologia angielska, weszła w życie umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy WSIiZ a spółką Skrivanek sp. z o.o. 
Agencja tłumaczeniowa i szkoła językowa Skrivanek działa na rynku od ponad dwudziestu lat i jest uznawana za jedną z wiodących firm tłumaczeniowych na świecie. Posiada 52 biura w siedemnastu krajach.
Misją Skrivanek Polska jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług językowych, aby ułatwić im rozwój i skuteczną komunikację na całym świecie. WSIiZ oferuje specjalizację tłumaczeniową na kierunku filologia angielska zarówno w ramach odrębnej ścieżki kształcenia (translatoryka z językiem chińskim) jak i w ramach głównej ścieżki kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
 

04-02-2015

Studenci WSIiZ wrócili z Chin!

 

Dziewięcioro studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z kierunku Filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim wróciło w styczniu 2015 roku z Chin. 

Od 31 sierpnia 2014 roku aż do końca semestru zimowego intensywnie uczyli się języka chińskiego w Anshan City, w prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach.

 

Na wyjazd zdecydowali się zarówno studenci z Polski, jak i z Ukrainy. Wszyscy przez cały semestr intensywnie uczyli się języka w Anshan Normal University (w wymiarze 70 godzin na tydzień, łącznie około 1400 godzin). 

 

Pobyt w Chinach wiele nauczył studentów WSIiZ – nie tylko w kwestii języka chińskiego i kultury tego kraju. 

Podczas nauki w Chinach brałam udział w zajęciach z kultury chińskiej, np. tworzeniu masek z opery pekińskiej czy na temat tradycyjnych instrumentów muzycznych(…) Nauczyłam się akceptacji innych kultur, religii, języka. Zobaczyłam inne życie. Wydaje się to dziwne, ale to życie bardzo sprawne i logiczne”- mówi Anna Żurek, studentka WSIiZ.

 

Dla naszych studentów wyjazd do Chin był nie tylko pomocą w rozwinięciu umiejętności językowych, ale także okazał się być piękną przygodą, którą na pewno zapamiętają do końca życia.

 

 

Aktualności

 

23-01-2015

 

Udział studentów Filologii angielskiej w II Edycji Konkursu Lingwistycznego 

„Tłumacze na start”

 

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie wzięli udział II Edycji ogólnopolskiego Konkursu Lingwistycznego “Tłumacze na start!” organizowanego przez agencję tłumaczeń i szkołę językową Skrivanek we współpracy z British Council i dwunastoma Uczelniami Partnerskimi.

Do współpracy przy organizacji konkursu zgłosiło się dwanaście uczelni wyższych z całej Polski:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży, Uniwersytet Warszawski (IKSI oraz Instytut Anglistyki), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Raciborzu.

Aktualności

 
Aktualności

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020