Katedra Kosmetologii

DANE OGÓLNE

Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Kosmetologia:
dr n. med. Beata Antosiewicz (strona osobista)
e-mail: bantosiewicz@wsiz.rzeszow.pl
Pokój: KM 4 Tel. (17) 866 11 01

   

Kierownik Katedry Kosmetologii:
prof. zw. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak (strona osobista)
e-mail: kglowniak@wsiz.rzeszow.pl
Pokój: KM3

   

Asystent  Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Kosmetologia:
mgr Urszula Kąkol
e-mail: ukakol@wsiz.rzeszow.pl
Pokój KM 3 Tel. (17) 866 12 62

 

Sekretarz Katedry Kosmetologii:
mgr Małgorzata Sokół
e-mail: msokol@wsiz.rzeszow.pl
Pokój KM 3 Tel. (17) 866 15 59


PRACOWNICY

Pracownicy Katedry Kosmetologii  

Pracownicy współpracujący z Katedrą Kosmetologii

 • dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. WSIiZ
 • dr hab. inż. Marcin Sobczak, prof. WSIiZ
 • lek. Jerzy Maciąg
 • lek. Barbara Paciura 
 • dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska
 • dr Aleksandra Filipowicz – Rachwał
 • dr Agnieszka Kramek
 • dr Joanna Płocica
 • dr Paweł Subik
 • dr Artur Bijoś
 • dr Zbigniew Kozdronkiewicz
 • mgr Tomasz Bujak
 • mgr Martyna Zagórska-Dziok
 • mgr Maria Jarząbek-Waleń
 • mgr Marta Bielańska
 • mgr Katarzyna Kowal
 • mgr Marcelina Musiałek
 • mgr Marta Pietrzyk
 • mgr Elżbieta Sadlik
 • mgr Anna Kazior
 • mgr Aneta Tyczyńska
 • mgr Aleksandra Ziemba
 • mgr Olga Grzeszek
 • mgr Agnieszka Rędziniak-Leś
 • mgr Kinga Bednarz
 • mgr Barbara Myśliwiec-Grzyb
 • mgr Mateusz Szpiech
 • mgr Aleksandra Ziemlewska
 • mgr Łukasz Cisło
 • mgr Anna Kołodziej
 • mgr Anna Psik
 • mgr Katarzyna Sobczak
 • mgr Marzena Mańdziuk

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry Kosmetologii Pracownicy i współpracownicy Katedry Kosmetologii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty, m.in.:

 • Podstawy kosmetologii
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Kosmetologia upiększająca
 • Kosmetologia lecznicza
 • Podstawy podologii
 • Dermatologia
 • Onkologia skóry
 • Medycyna estetyczna
 • Estetyka
 • Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna
 • Chemia kosmetyczna
 • Receptura kosmetyczna
 • Surowce kosmetyczne
 • Perfumeria
 • Farmakologia z toksykologią
 • Immunologia i alergologia
 • Mikrobiologia
 • Biochemia
 • Biologia z genetyką 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Działalność naukowo-badawcza Katedry Kosmetologii

Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na następującym zagadnieniu: “Ekstrakty roślinne jako innowacyjne, wielofunkcyjne surowce kosmetyczne”. Głównym celem planowanych badań jest ocena właściwości pozyskanych z roślin ekstraktów oraz określenie możliwości ich aplikacji w różnych typach kosmetyków. Cele szczegółowe zadania badawczego obejmują m.in. poszukiwanie roślin o unikalnych właściwościach kosmetycznych, opracowanie technologii produkcji ekstraktów roślinnych, ocenę właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych ekstraktów, określenie wpływu ekstraktów na przeżywalność komórek fibroblastów oraz określenie składu ekstraktów. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wytypowane zostaną ekstrakty o najkorzystniejszych właściwościach, które aplikowane będą w kosmetykach.

Koła naukowe działające przy Katedrze Kosmetologii

Koło Naukowe CHEMIKOS
opiekun: mgr Tomasz Bujak
Koło Naukowe “Chemikos” zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w dziedzinie szeroko pojętej kosmetologii oraz chemii kosmetyków.

W ramach pracy naszego koła studentki podejmują następujące działania:
• tworzą własne kosmetyki i produkty perfumeryjne
• uczą się metod oceny produktów kosmetycznych i związków aktywnych
• prowadzą badania nad pozyskiwaniem substancji czynnych oraz syntezy związków biologicznie aktywnych
• piszą i publikują prace poglądowe i badawcze
• biorą udział w seminariach i konferencjach kosmetologicznych
• organizują wyjazdy do fabryk i laboratoriów kosmetologicznych

 

Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej
opiekun: mgr Małgorzata Sokół
Celem działalności Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy i nabywanie umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Planowana tematyka zajęć:
teoria:
– medycyna estetyczna – możliwości i zagrożenia,
– przegląd nowoczesnej aparatury i aktualnej oferty zabiegowej gabinetów kosmetologicznych,
– spotkania z praktykami dziedziny,
– jak pisać artykuły naukowe i gdzie publikować;

praktyka:
– techniki wykonywania makijażu cery dojrzałej na danym przypadku – współpraca z Akademią 50+,
– makijaż w dermatozach na danym przypadku – współpraca z rzeszowskimi placówkami medycznymi.

Planowane efekty: publikacje w punktowanych czasopismach naukowych; udział w kursach i szkoleniach branżowych organizowanych przez Uczelnię i poza nią; wsparcie organizacyjne wydarzeń realizowanych przez WSIiZ; udział w konferencji Nauka i Pasja oraz oraz innych studenckich przedsięwzięciach naukowych.

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: Kielnarowa 386, 36-020
Tyczyn budynek KM
Pokoje: KM 3, KM 4

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Konsultacje dla studentów kierunku Kosmetologia – semestr zimowy 2019_20

Katedra Kosmetologii

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020