Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

DANE OGÓLNE

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną. Badania prowadzone przez członków Katedry oraz osoby współpracujące obejmują zarówno aspekty naukowe jak i aplikacyjne.

 

Kierownik Katedry:

 

 dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska (strona osobista)

 e-mail: zniziol@wsiz.rzeszow.pl

 

Sekretarz Katedry:

 

mgr Martyna Zagórska-Dziok (strona osobista)

e-mail: mzagorska@wsiz.rzeszow.pl

 


PRACOWNICY

Pracownicy Katedry Kosmetologii  

Pracownicy współpracujący z Katedrą Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy i współpracownicy Katedry  prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 

•    Towaroznawstwo produktów kosmetycznych

•    Surowce kosmetyczne

•    Receptura kosmetyczna

•    Technologia i projektowanie kosmetyków

•    Receptura preparatów kosmetycznych

•    Biologia z genetyką

•    Farmakognozja

•    Podstawy fitoterapii

•    Przegląd roślin leczniczych

•    Surowce roślinne i ich przetwory

•    Terapie roślinne

•    Metody oceny jakości kosmetyków

•    Perfumeria

•    Analiza i ocena jakości żywności

•    Nutrikosmetyki i suplementy diety

•    Seminarium dyplomowe

•    Przemysłowa produkcja kosmetyków

•    Fizykochemia form i surowców kosmetycznych

•    Metody pozyskiwania surowców roślinnych

•    Aromaterapia z elementami analizy sensorycznej

•    Chemia kosmetyczna

•    Biochemia z biofizyką

•    Biochemia ogólna i żywności

•    Diagnostyka laboratoryjna

•    Mikrobiologia

•    Mikrobiologia ogólna i żywności

•    Żywność modyfikowana genetycznie


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Główne kierunki badań 

 • opracowanie technologii produkcji ekstraktów i wyciągów roślinnych
 • ocena właściwości ekstraktów pozyskanych z materiału roślinnego
 • analiza zawartości i właściwości związków biologicznie czynnych w otrzymanych ekstraktach
 • określenie możliwości aplikacji ekstraktów roślinnych w różnych typach preparatów kosmetycznych
 • analiza działania ekstraktów i wyizolowanych substancji na wybrane linie komórkowe
 • analiza ekspresji genów w komórkach poddanych działaniu otrzymanych ekstraktów
 •  opracowywanie receptur i technologii wytwarzania prototypowych kosmetyków zawierających otrzymane substancje czynne lub ekstrakty
 • określenie wpływu analizowanych substancji na bezpieczeństwo stosowania kosmetyków
 • ocena fizykochemiczna oraz biochemiczna   otrzymanych preparatów kosmetycznych
 • badanie transportu transepidermalnego substancji bioaktywnych opracowanych preparatów

 

 Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

 • Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
 • Nowe materiały hydrożelowe do zastosowań dermatologicznych i kosmetologicznych – synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne.

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Centrum Turystyki i Rekreacji

WSIiZ Kielnarowa, pok. KA16

 

Telefon:

17 866 1530  (Kierownik Katedry)

17 866 1415  (Sekretarz Katedry)

Harmonogram konsultacji pracowników Katedry (pobierz)

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020