Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

DANE OGÓLNE

Kierownik Katedry: Prof.dr hab. n. med. Jan Gmiński 
tel.: (17) 866-12-56 e-mail: jgminski@wsiz.rzeszow.pl
 
Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Dietetyka: mgr Urszula Binduga 
e-mail: ubinduga@wsiz.rzeszow.pl
 
Asystent ds. Kierunku Dietetyka: mgr Marzena Mańdziuk
tel.: (17) 866-12-93, e-mail: mmandziuk@wsiz.rzeszow.pl

Asystent ds. praktyk studenckich: mgr Małgorzata Soroń
tel.: (17) 866-12-93, e-mail: msoron@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry: lic. Jakub Tobiasz 
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: jtobiasz@wsiz.rzeszow.pl
 
Konsultacje pracowników Kolegium Medycznego dla studentów Dietetyki  w semestrze zimowym 2019/20: link

PRACOWNICY

Pracownicy Katedry 

prof.dr hab. n.med. Jan Gmiński (strona osobista
jgminski@wsiz.rzeszow.pl 
prof.dr hab. Roman Lesyk
rlesyk@wsiz.rzeszow.pl
dr hab. Oleh Pinyazhko, prof. WSIiZ (strona osobista)
opinyazhko@wsiz.rzeszow.pl
dr Artur Bijoś 
abijos@wsiz.rzeszow.pl  
dr Ryszard Palczak (strona osobista)
dr Konrad Szychowski (strona osobista)
kszychowski@wsiz.rzeszow.pl
mgr Bartosz Skóra (strona osobista)
mgr Małgorzata Soroń (strona osobista)
 

Pracownicy współpracujący z Katedrą

prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
dr hab. Jan Krupa, prof. WSIiZ
jkrupa@wsiz.rzeszow.pl  
dr inż. Izabela Cichocka 
icichocka@wsiz.rzeszow.pl
dr Barbara Danieluk
dr Aleksandra Filipowicz-Rachwał (strona osobista)
dr Anna Głowniak-Lipa
dr Andrzej Kiebała
dr Zofia Nizioł-Łukaszewska
dr Małgorzata Paszkowska 
mpaszkowska@wsiz.rzeszow.pl
dr Konrad Szocik
mgr Łukasz Cisło
mgr Ewa Fatyga 
mgr Marek Gwóźdź
mgr Bożena Kołodziej 
bkolodziej@wsiz.rzeszow.pl
mgr Grażyna Kołodziej 
gkolodziej@wsiz.rzeszow.pl
mgr Agnieszka Momora
mgr Ewa Pietrucha 
e.pietrucha@wp.pl
mgr inż. Tomasz Słodźiński
mgr Małgorzata Solecka 
mgr Mateusz Szpiech
mgr Aleksandra Zań
 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Anatomia człowieka
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Biologia medyczna i genetyka
 • Chemia żywności
 • Coaching zdrowia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dietetyka pediatryczna i geriatryczna
 • Edukacja żywieniowa z elementami zdrowia publicznego
 • Ekologia i ochrona środowiska człowieka
 • Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym
 • Fizjologia człowieka
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Immunologia i alergologia
 • Kliniczny zarys chorób
 • Lecznictwo uzdrowiskowe
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Nutrigenomika
 • Organizacja pracy zakładów zbiorowego żywienia
 • Parazytologia
 • Patofizjologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy dietetyki
 • Poradnictwo dietetyczne z elementami dietoterapii
 • Projektowanie diet
 • Statystyka w dietetyce
 • Technologia żywności i technologia gastronomiczna
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Żywienie kliniczne
 • Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • Żywienie szpitalne
 • Żywienie w chorobach cywilizacyjnych
 • Żywność modyfikowana genetycznie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Działalność naukowo-badawcza Katedry. Główne kierunki badań.

 • Epidemologia
 • Wpływ kształcenia medycznego na zachowanie zdrowotne studentów wydziałów medycznych     i pozamedycznych
 • Korzystanie z usług medycznych
 • Systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie marketingowe w opiece zdrowotnej
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę Archiwum

 • II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa “Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych” 14.04.2014 r. Rzeszów
 • I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa “Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych” 08.04.2014 r. Kielnarowa
 • Międzynarodowa Konferencja- Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 11-13.08. 2008 r. Rzeszów
 • I Bieszczadzka Konferencja Ratownictwa Medycznego 15 –17.06.2007 – WZW Jawor
 • Konferencja „Psychospołeczne i medyczne aspekty zachowań agresywnych młodzieży”, zorganizowana przez Katedrę Zdrowia Publicznego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 08.12.2006 r.

Koła naukowe działające przy Katedrze:

Medyczne Koło Naukowe Dietetyków ESKULAP

Pracownie naukowe

 • Laboratorium Chromatografii
 • Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej
 • Laboratorium Mikrobiologii i Histologii
 • Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek
 • Laboratorium Immunologii i Alergologii

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: Budynek Hali sportowej, pokój KD 112 Kielnarowa
Telefon: +48 17 866 1293  +48 17 866 1497
Adres: Kielnarowa 386, 36-020 Tyczyn
Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020