Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest jedną spośród jednostek Uczelni specjalizujących się we wspieraniu i kreowaniu przedsiębiorczości. Centrum realizuje różnorodne działania, których adresatami są  studenci i absolwenci WSIiZ oraz inne osoby z regionu Podkarpacia, poszukujące pomocy na różnych etapach realizacji pomysłu na własny biznes.

Dla autorów pomysłów na innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze, Centrum oferuje organizację szkoleń i warsztatów biznesowych oraz doradztwa na różnych etapach rozwoju pomysłu biznesowego. Służy również wsparciem o charakterze mentorskim i akceleracyjnym, w tym także w formie współpracy z zewnętrznymi ekspertami. Oferuje również możliwość finansowania dla innowacyjnych startupów ze środków funduszu InnoFund, utworzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki licznym, nawiązanym kontaktom, Centrum pośredniczy we współpracy z zewnętrznymi inwestorami i funduszami venture capital, zapewniając innowacyjnym startupom środki na rozwój. Przedstawiciele Centrum aktywnie uczestniczą także w wydarzeniach startupowych w regionie (m. in. Startup Weekend Rzeszów, Startup Mixer, TechnoparkBiznesHub).

W maju 2017 r. Centrum uzyskało akredytację Ministerstwa Rozwoju na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji, stając się w ten sposób jedynym na Podkarpaciu, uczelnianym akredytowanym ośrodkiem innowacji. Podstawą do uzyskania akredytacji była pozytywna ocena potencjału rzeczowego i kadrowego, doświadczenia w zakresie realizowanych przedsięwzięć na rzecz promowania innowacyjności oraz doświadczenia we współpracy z innymi ośrodkami innowacji.

W ofercie centrum znajdują się także specjalistyczne usługi adresowane do funkcjonujących, dojrzałych przedsiębiorstw, polegające na opracowywaniu analiz ekonomiczno-finansowych, planów strategicznych, planów restrukturyzacji, programów naprawczych, biznes planów oraz aplikacji dotyczących pozyskania komercyjnych i grantowych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W ramach tego segmentu działalności Centrum, przygotowano również kilka opinii o innowacyjności.

W ramach możliwości, jakie stwarzają programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla przedsiębiorstw oraz szkół wyższych w zakresie kooperacji dotyczącej wdrażania procesów B+R, Centrum oferuje merytoryczne wsparcie pracownikom Uczelni zainteresowanym komercjalizacją ich osiągnięć naukowo-badawczych.

KONTAKT

Artur Chmaj – Dyrektor
Siedziba WSIiZ
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Pokój RA 216
Tel. +48 17 866 11 20
E-mail: achmaj@wsiz.rzeszow.pl

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020