Instytut Badań i Analiz Finansowych

DANE OGÓLNE

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest jednostką naukowo-badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in.:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów oraz publikowanie ich wyników w kraju i za granicą,
 • stymulowanie wymiany poglądów poprzez organizowanie konferencji i seminariów naukowych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień finansowych, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych itp.,
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych usprawniających zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • doradztwo finansowe na rzecz organizacji i podmiotów różnego rodzaju.

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest również autorem “Finansowego Kwartalnika Internetowego”, który skupia się na publikacjach z zakresu biznesu, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych i prawnych aspektów zarządzania finansami.


PRACOWNICY

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje prowadzone są jedynie za pośrednictwem adresów e-mail. 

Due to the state of epidemic threat caused by COVID-19 and restrictions imposed on higher education, consultations are conducted only through e-mail. 

 

dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ – Dyrektor Generalny IBAF
wmisiag@wsiz.rzeszow.pl

dr Tomasz Skica – Dyrektor ds. Badań i Nauki IBAF
tskica@wsiz.rzeszow.pl
tel.: (017) 866-11-73

dr Jacek Rodzinka – Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBAF
jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl
tel.: (017) 866-13-21

mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba
udzyuma@wsiz.rzeszow.pl
tel.: (017) 866-11-85

mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz
mlesniowska@wsiz.rzeszow.pl
tel.: (017) 866-11-85

mgr Karolina Palimąka
kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl
tel.: (017) 866-13-22

Karolina Olechowska – Sekretarz Instytutu
kolechowska@wsiz.rzeszow.pl
tel.: (017) 866-13-22


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy IBAF prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

Ekonomika i Finansowanie w Ochronie Zdrowia
Ekonomika Organizacji Przedsiębiorstwa
Finanse przedsiębiorstw
Gra decyzyjna – menedżer salonu urody
Gra decyzyjna-  zarządzanie przedsiębiorstwem
Inwestycje giełdowe 
Komunikacja w biznesie
Marketing strategiczny
Metody i techniki KAIZEN i LEAN
Mikroekonomia
Myślenie projektowe
Organizacja i techniki sprzedaży
Podstawy ekonomii
Podstawy finansów
Podstawy zarządzania
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Przygotowanie do Prowadzenia Działalności Gospodarczej
Rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia społeczne
Warsztat kompetencyjny
Warsztat logistyczny
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
Zarządzanie Finansami Publicznymi
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie strategiczne
Evaluation and profit management – ścieżka anglojęzyczna
Financial markets – ścieżka anglojęzyczna
Industrial finance and investments – ścieżka anglojęzyczna
Value-based management – ścieżka anglojęzyczna


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Główne kierunki badań obejmują:

 • Finanse publiczne
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynki finansowe
 • Bankowość

Wybrane seminaria, konferencje naukowe oraz warsztaty zorganizowane przez IBAF:

 • cykl kwartalnych wydarzeń pod nazwą Seminaria Samorządowe IBAF skierowanych do instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • cykl spotkań pod nazwą Seminaria u Ekonomistów;
 • International Science Exploration Event 2019: Supporting entrepreneurship by local authorities in Poland, Slovak Republic and Estonia. Entrepreneurship in a regional perspective. Function of institutions, innovation, history and LGUs support (7-8 listopada 2019 roku);
 • międzynarodowe seminarium naukowe pod nazwą Entrepreneurship and Development from Regional Perspective. Exchange of Academic Experiences among Erasmus+ Programme Countries (7-8 marca 2019 roku);
 • międzynarodowe seminarium naukowe pod nazwą Dimensions of entrepreneurship. Entrepreneurial competencies, entrepreneurship ecosystem and role of public support in new business formation (1-2 października 2019 roku);
 • cykl dwusemestralnych warsztatów pt. Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę;
 • autorski projekt pt. Ekonomia? Challenge accepted! skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej);
 • seminarium naukowe organizowane wraz z Polskim Stowarzyszeniem Ubezpieczenia Społecznego pt. Emerytura – dylemat nierozwiązany? (19-20 maja 2017 roku);
 • warsztaty Capital Challenge skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, dofinansowany w ramach projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi (29 marca 2017 roku);

Wybrane publikacje znajdują się na oficjalnej stronie Instytutu Badań i Analiz Finansowych.

DANE KONTAKTOWE:

Instytut Badań i Analiz Finansowych
Budynek główny WSIiZ
pokój RA 248
ul. Sucharskiego 2, Rzeszów
tel. (017) 866-11-85
www.ibaf.edu.pl

Instytut Badań i Analiz Finansowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020