Katedra Ekonomii i Finansów

DANE OGÓLNE

Dziekan Kolegium Zarządzania 

dr Agata Gemzik-Salwach

Tel: (017) 866 14 88

 

e-mail: agemzik@wsiz.rzeszow.pl

 

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Zarządzanie

dr Joanna Podgórska (strona osobista)

Tel: (017) 866 11 80

e-mail: jpodgorska@wsiz.rzeszow.pl

 

Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów

dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ (strona osobista)

Tel. (17) 86-61-134

email: rpater@wsiz.rzeszow.pl

 

Sekretarz Katedry Ekonomii i Finansów

Łukasz Cywiński (strona osobista)

Tel. (17) 86-61-134

email: lcywinski@wsiz.rzeszow.pl


PRACOWNICY

Informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych:

 


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Głównym celem działalności Katedry jest przez publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych.

Pracownicy Katedry Ekonomii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Analityka opisowa,
 • Analiza danych,
 • Analiza ekonomiczna,
 • Analiza finansowa,
 • Audyt i kontrola wewnętrzna,
 • Bankowość,
 • Controlling,
 • Ekonometria,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Ekonomia międzynarodowa,
 • Finanse i inwestycje przemysłowe,
 • Finanse międzynarodowe,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Finanse publiczne i rynki finansowe,
 • Finanse publiczne,
 • Finansowanie samolotów,
 • Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej,
 • Handel zagraniczny,
 • Historia myśli ekonomicznej,
 • Informatyczne systemy zarządzania – Finanse,
 • Innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe,
 • Inwestycje giełdowe,
 • Makroekonomia,
 • Metody matematyczne w zarządzaniu,
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Międzynarodowy rynek pracy,
 • Ocena projektów inwestycyjnych,
 • Podstawy ekonomii,
 • Podstawy finansów,
 • Podstawy makroekonomii,
 • Podstawy statystyki,
 • Polityka gospodarcza,
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu,
 • Prognozowanie i analiza szeregów czasowych,
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych,
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rachunkowość zarządcza i controlling,
 • Rachunkowość zarządcza z elementami controllingu,
 • Rachunkowość,
 • Rynki finansowe,
 • Rynki międzynarodowe,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych,
 • Sprawozdawczość finansowa,
 • Statystyka i komputerowa analiza danych,
 • Statystyka opisowa,
 • Statystyka w dietetyce,
 • Statystyka,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Wykład monograficzny,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie finansami publicznymi,
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie międzynarodowym,
 • Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny,
 • Zarządzanie kapitałem własnym,
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • Zarządzanie wartością firmy,
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Zintegrowane systemy informatyczne w finansach.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Katedra Ekonomii prowadzi badania w następujących obszarach:

 • determinanty przedsiębiorczości – ujęcie mikro i makroekonomiczne,
 • heterogeniczność cyklu koniunktury,
 • nowe czynniki wzrostu,
 • przepływy kapitału w formie inwestycji bezpośrednich, w szczególności wiedzointensywnych,
 • kapitał niematerialny,
 • wpływu kryptowalut na gospodarkę,
 • polityka gospodarcza a innowacyjność,
 • rynek wolnych miejsc pracy a rynek edukacji,
 • ekonometria entropii nieekstensywnej i jej zastosowania w rozwiązaniu ekonomicznych problemów odwrotnych (Big Data i małe obszary).
 • wpływ finansjalizacji na rozwój gospodarczy.
 • zadłużanie się gospodarstw domowych. 

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Katedra Ekonomii i Finansów

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów,

tel. 017 866 11 34

 

Budynek Główny, I piętro,

pok. RA 131

 

Katedra Ekonomii i Finansów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020