Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

DANE OGÓLNE

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski wkwsiz@gmail.com

Zastępca Kierownika: Dr Grzegorz Wróbel gwrobel@wsiz.edu.pl

Sekretarz Katedry: Mgr Iryna Prokopiuk iprokopiuk@wsiz.edu.pl  tel. 017 866 15 26


PRACOWNICY

Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski    wkwsiz@gmail.com

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf   skauf@wsiz.edu.pl

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Łunarski    jlktmiop@prz.edu.pl

Dr Grzegorz Wróbel (strona osobista) gwrobel@wsiz.edu.pl

Dr inż. Krzysztof Feret  kferet@wsiz.edu.pl

Dr inż. Piotr Kozik  pkozik@wsiz.edu.pl

Dr Adam Pałacki  apalacki@wsiz.edu.pl

Dr Kateryna Lysenko-Ryba (strona osobista) klysenko@wsiz.edu.pl

Dr Dominik Zimon  dzimon@wsiz.edu.pl

Dr inż. Sylwia Olszańska  solszanska@wsiz.edu.pl

Mgr Iryna Prokopiuk  iprokopiuk@wsiz.edu.pl


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Zarządzanie
 4. Inżynieria systemów i analiza systemowa
 5. Towaroznawstwo i materiałoznawstwo
 6. Zarządzanie produkcją i usługami
 7. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 8. Infrastruktura logistyczna
 9. Logistyka zakupów
 10. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 11. Ekonomika transportu  Projektowanie procesów
 12. Kierowanie zespołami ludzkimi
 13. Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem
 14. Warsztat logistyczny
 15. Negocjacje handlowe
 16. Projekt dyplomowy (inżynierski)
 17. Zarządzanie projektami
 18. Bazy danych
 19. Sieci komputerowe
 20. Projektowanie systemów logistycznych
 21. Badania operacyjne w logistyce
 22. Gospodarka magazynowa
 23. Systemy transportu produkcyjnego i magazynowego
 24. Systemy komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji
 25. Zarządzanie strategiczne

Przedmioty specjalnościowe

 1. Logistyka przedsiębiorstw transportowych
 2. Procesy spedycyjne
 3. Zabezpieczenia i procedury celne
 4. Współczesne tendencje rozwoju transportu
 5. Komputerowa symulacja procesów logistycznych
 6. Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw
 7. Sztuczna inteligencja w logistyce
 8. Logistyka handlu elektronicznego
 9. Transport międzynarodowy
 10. Handel zagraniczny
 11. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw
 12. Systemy informatyczne w logistyce

Przedmioty około logistyczne prowadzone na innych kierunkach:

 1. Logistyka
 2. Logistyka w obrocie międzynarodowym
 3. Międzynarodowe standardy zarządzania
 4. Zarządzanie jakością

Lokalizacja: Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej

pok. KA109

nr tel.: 017 866 15 26,      017 866 11 86

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski wkwsiz@gmail.com

Zastępca Kierownika: Dr Grzegorz Wróbel gwrobel@wsiz.edu.pl

Sekretarz Katedry: Mgr Iryna Prokopiuk iprokopiuk@wsiz.edu.pl tel. 017 866 15 26

Pracownicy Katedry:

Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski    wkwsiz@gmail.com

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf   skauf@wsiz.edu.pl

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Łunarski    jlktmiop@prz.edu.pl

Dr Grzegorz Wróbel (strona osobista) gwrobel@wsiz.edu.pl

Dr inż. Krzysztof Feret kferet@wsiz.edu.pl

Dr inż. Piotr Kozik pkozik@wsiz.edu.pl

Dr Adam Pałacki apalacki@wsiz.edu.pl

Dr Kateryna Lysenko-Ryba (strona osobista) klysenko@wsiz.edu.pl

Dr Dominik Zimon dzimon@wsiz.edu.pl

Dr inż. Sylwia Olszańska solszanska@wsiz.edu.pl

Mgr Iryna Prokopiuk iprokopiuk@wsiz.edu.pl

Działalność dydaktyczna Katedry

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 • Matematyka
 • Statystyka
 • Zarządzanie
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Towaroznawstwo i materiałoznawstwo
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Infrastruktura logistyczna
 • Logistyka zakupów
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Ekonomika transportu  Projektowanie procesów
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Warsztat logistyczny
 • Negocjacje handlowe
 • Projekt dyplomowy (inżynierski)
 • Zarządzanie projektami
 • Bazy danych
 • Sieci komputerowe
 • Projektowanie systemów logistycznych
 • Badania operacyjne w logistyce
 • Gospodarka magazynowa
 • Systemy transportu produkcyjnego i magazynowego
 • Systemy komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji
 • Zarządzanie strategiczne

Przedmioty specjalnościowe

 • Logistyka przedsiębiorstw transportowych
 • Procesy spedycyjne
 • Zabezpieczenia i procedury celne
 • Współczesne tendencje rozwoju transportu
 • Komputerowa symulacja procesów logistycznych
 • Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw
 • Sztuczna inteligencja w logistyce
 • Logistyka handlu elektronicznego
 • Transport międzynarodowy
 • Handel zagraniczny
 • Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw
 • Systemy informatyczne w logistyce

Przedmioty około logistyczne prowadzone na innych kierunkach:

 • Logistyka
 • Logistyka w obrocie międzynarodowym
 • Międzynarodowe standardy zarządzania
 • Zarządzanie jakością

DANE KONTAKTOWE:

Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej

pok. KA109

tel. 017 866 15 26, 017 866 11 86

Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020