Katedra Zarządzania

DANE OGÓLNE

Kierownik Katedry:
dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ (strona osobista)
smarkowski@wsiz.edu.pl

Sekretarz Katedry:
dr Anna Lewandowska (strona osobista)
tel. (17) 866 11 58
e-mail: alewandowska@wsiz.edu.pl
pokój RA108

 


PRACOWNICY

dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ (strona osobista)
e-mail: jkrupa@wsiz.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ (strona osobista)
e-mail: tpomianek@wsiz.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Bąk, prof. WSIiZ (strona osobista)
e-mail: tbak@wsiz.edu.pl

dr Justyna Berniak-Woźny (strona osobista)
e-mail: jberniak@wsiz.edu.pl

dr inż. Izabela Cichocka (strona osobista)
e-mail: icichocka@wsiz.edu.pl

dr Robert Góra (strona osobista)
e-mail: rgora@wsiz.edu.pl

dr Anna Lewandowska (strona osobista)
e-mail: alewandowska@wsiz.edu.pl

dr adw. Małgorzata Paszkowska (strona osobista)
e-mail: mpaszkowska@wsiz.edu.pl

dr Marcin Rzegocki (strona osobista)
e-mail: mrzegocki@wsiz.edu.pl

dr Krzysztof Szpara (strona osobista)
e-mail: kszpara@wsiz.edu.pl

dr Tomasz Soliński (strona osobista)
e-mail: tsolinski@wsiz.edu.pl

dr Joanna Świętoniowska (strona osobista)
e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl

dr inż. Agata Szmulik (strona osobista)
e-mail: aszmulik@wsiz.edu.pl

mgr Grzegorz Karpiuk (strona osobista)
e-mail: gkaprpiuk@wsiz.edu.pl

mgr Ewa Nowak – Koprowicz (strona osobista)
e-mail: enowak@wsiz.edu.pl

mgr Dominik Łazarz (strona osobista)
e-mail: dlazarz@wsiz.edu.pl


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Katedry Zarządzania prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Analityka biznesowa
 • Analityka rynku
 • Biznes międzynarodowy
 • Biznes plan
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Ekonomia menedżerska
 • Gra kierownicza
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarka regionalna
 • Gospodarka światowa
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Komunikacja interpersonalna
 • Marketing
 • Marketing strategiczny
 • Metody i narzędzia realizacji projektu
 • Myślenie projektowe
 • Negocjacje w biznesie
 • Obsługa naziemna
 • Operacje lotnicze
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Planowanie projektowe
 • Podstawy zarządzania
 • Polityka gospodarcza
 • Projekt lotniczy
 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Teorie podejmowania decyzji
 • Zachowania ludzkie w organizacji
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Zarządzanie komercyjne lotniskiem
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
 • Zarządzanie sieciami linii lotniczych
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Zarządzanie strategiczne

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Główne kierunki badań:

 • tworzenie bogactwa przez podmioty gospodarcze i ich międzynarodowa mobilność,
 • ponowne spojrzenie na mikroekonomiczne podstawy teorii migracji,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne a innowacyjność,
 • przedsiębiorczość i innowacyjność MSP,
 • uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia,
 • pro- i antyzdrowotne zachowania konsumenckie,
 • systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej,
 • pozycja konkurencyjna przewoźników na rynku usług transportu lotniczego,
 • jakość usług a efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • dojrzałość projektowa organizacji.

 

Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

 

 • „BE Aware Student – BEAST” – rozwój kariery zawodowej studentów IT (Kierownik: dr Joanna Świętoniowska)
 • Filozofia marketingowego myślenia i działania podstawą zarządzania publicznego jednostką samorządu terytorialnego (Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk)
 • Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w systemie ochrony zdrowia (Kierownik: dr Małgorzata Paszkowska)
 • Modelowanie konsumenckich zachowań studentów w odniesieniu do żywności i żywienia (Kierownik: dr inż. Izabela Cichocka)

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja Katedry

Budynek Główny, ul. Sucharskiego 2 
35-225 Rzeszów, pokój RA108

Telefon

17 866 12 66

Terminy konsultacji poszczególnych pracowników podane są na stronach osobistych oraz na tablicy przed Katedrą.

Katedra Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020