Przetargi

Zapytanie ofertowe:

1) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Najem okulografu do wirtualnej rzeczywistości wraz z ubezpieczeniem sprzętu” w ramach projektu Multimedia & Communication in Education & Science współfinansowanego w ramach Programu AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE,  nr umowy: PPI/APM/2019/1/00064/U/00001.

Termin składania ofert: 04.12.2020r. do godziny 10.00

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego amaslowska@wsiz.rzeszow.pl. 

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

 

2) Zakup literatury specjalistycznej w ramach projektu „Kadry dla Regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:

Przetargi

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020