Rada Prezydencka

Rada Prezydencka to ciało opinio-doradcze Prezydenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prof. dr hab. inż. Tadeusza Pomianka.

Rada może liczyć od czterech do dziesięciu członków, a obecnie w jej skład wchodzą:

•    Małgorzata Gosek
•    dr Olgierd Łunarski
•    dr Andrzej Szelc

W ramach Rady Prezydenckiej dr Andrzej Szelc pełni funkcję Wiceprezydenta ds. Międzynarodowych.

Na wniosek Prezydenta, Rada Prezydencka może podejmować działania i wydawać opinię w zakresie uprawnień Prezydenta, tj. m.in. dotyczących:

•    inicjowania i koordynowania prac dotyczących strategii Uczelni,
•    powoływania i odwoływania w trybie określonym w statucie Rektora i prorektorów, Dziekanów  oraz Kanclerza,
•    reprezentowania Uczelni w zakresie umów zawieranych z Rektorem, prorektorami, Dziekanami  i Kanclerzem,
•    wyrażania zgody na zawieranie umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
•    opiniowania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania finansowego Uczelni oraz bieżącą kontrolowania realizacji planu rzeczowo-finansowego,
•    koordynowania współpracy międzynarodowej Uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018