Rada Prezydencka

Rada Prezydencka to ciało opinio-doradcze Prezydenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prof. dr hab. inż. Tadeusza Pomianka.

Obecnie w skład Rady wchodzą:

  • Pani Małgorzata Gosek
  • Pan dr Olgierd Łunarski

 

Na wniosek Prezydenta, Rada Prezydencka może podejmować działania i wydawać opinię w zakresie uprawnień Prezydenta, tj. m.in. dotyczących:

  • inicjowania i koordynowania prac dotyczących strategii Uczelni,
  • powoływania i odwoływania w trybie określonym w statucie Rektora i prorektorów, Dziekanów,
  • reprezentowania Uczelni w zakresie umów zawieranych z Rektorem, prorektorami, Dziekanami,
  • wyrażania zgody na zawieranie umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
  • opiniowania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania finansowego Uczelni oraz bieżącą kontrolowania realizacji planu rzeczowo-finansowego,
  • koordynowania współpracy międzynarodowej Uczelni.

Prezydent realizując swoje statutowe obowiązki korzysta z kompetencji Rady Prezydenckiej, Zespołu Analitycznego i licznych ekspertów. 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019