Wydział Administracji i Nauk Społecznych

W strukturze wydziału funkcjonują następujące jednostki:

 • Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
 • Katedra Nauk o Polityce i  Administracji, w ramach której działa Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym,
 • Katedra Nauk Społecznych, w ramach której działa Zakład Filozofii i Kognitywistyki,
 • Katedra Ekonomii,
 • Katedra Finansów
 • Katedra Zarządzania, 
 • Zakład Wzornictwa Przemysłowego, w ramach którego działa Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego,
 • Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej,
 • Zakład Grafiki Komputerowej,
 • Zakład Filologii Angielskiej .

Dziekan Wydziału – prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński   Prodziekani Wydziału Administracji i Nauk Społecznych:

 • ds. kierunku Administracja  – dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
 • ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
 • ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – dr Iwona Leonowicz-Bukała
 • ds. kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa – dr Iwona Leonowicz-Bukała
 • pełnomocnik dziekana ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – mgr Łukasz Bis
 • ds. kierunku Filologia – dr Roman Wisz
 • ds. kierunku Logistyka oraz Psychologia w zarządzaniu – dr inż. Agata Szmulik
 • ds. kierunku Ekonomia i Zarządzanie – dr Agata Gemzik-Salwach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11 fax: +48 17 866 12 22 e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019