Katedra Ekonomii

Katedra Ekonomii prowadzi badania w następujących obszarach:

 • determinanty przedsiębiorczości – ujęcie mikro i makroekonomiczne,
 • heterogeniczność cyklu koniunktury,
 • nowe czynniki wzrostu,
 • przepływy kapitału w formie inwestycji bezpośrednich, w szczególności wiedzointensywnych,
 • kapitał niematerialny,
 • wpływu kryptowalut na gospodarkę,
 • polityka gospodarcza a innowacyjność,
 • rynek wolnych miejsc pracy a rynek edukacji,
 • ekonometria entropii nieekstensywnej i jej zastosowania w rozwiązaniu ekonomicznych problemów odwrotnych (Big Data i małe obszary).

Głównym celem działalności Katedry jest przez publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych.   Działalność dydaktyczna Katedry Pracownicy Katedry Ekonomii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

  1. Ekonomia menedżerska,
  2. Ekonomia międzynarodowa,
  3. Ekonomia w praktyce,
  4. Globalizacja procesów gospodarczych,
  5. Gospodarka budżetowa,
  6. Gospodarka światowa,
  7. Historia myśli ekonomicznej,
  8. Instytucje Zachodu,
  9. Makroekonomia,
  10. Międzynarodowe standardy rachunkowości,
  11. Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  12. Podstawy ekonomii,
  13. Podstawy makroekonomii,
  14. Polityka gospodarcza,
  15. Polityka regionalna,
  16. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych,
  17. Polityka społeczno-gospodarcza,
  18. Przygotowanie projektów z dofinansowaniem unijnym,
  19. Rozkład dochodów,
  20. Rynek mieszkaniowy,
  21. Rynki międzynarodowe,
  22. Seminarium dyplomowe,
  23. Stosunki międzynarodowe,
  24. Współczesne systemy polityczne,
  25. Wykład monograficzny.

Kierownik Katedry: dr Robert Pater rpater@wsiz.rzeszow.pl tel. 017 866 11 34  

Sekretarz Katedry: mgr Łukasz Cywiński lcywinski@wsiz.rzeszow.pl tel. 017 866 11 34 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019