Katedra Finansów

Katedra Finansów WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną skupioną wokół następujących obszarów tematycznych: analiza finansowa, bankowość, finanse gospodarstw domowych, finanse międzynarodowe, finanse ochrony zdrowia, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, finanse samorządu terytorialnego, rachunkowość, rynki finansowe oraz ubezpieczenia.

Kierownik Katedry: dr Agata Gemzik-Salwach agemzik@wsiz.rzeszow.pl

tel. 17 866 14 88 p. RA 28

 
Lokalizacja:
Budynek Centrum Edukacji Międzynarodowej, pok. KM 21
Kielnarowa 386A,
36-020 Tyczyn
     

Sekretarz Katedry: Anastasiya Slipetska

aslipetska@wsiz.rzeszow.pl

tel. 17 866 12 43 p. KM 21

   
 
Pracownicy Katedry: Terminy konsultacji poszczególnych pracowników podane są na stronach osobistych.
 
prof. dr hab. Krzysztof Opolski (strona osobista)
 
 
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
 
prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg (strona osobista)
 
dr Marta Czyżewska (strona osobista)
 
dr Agata Gemzik-Salwach (strona osobista)
 
dr Alfred Szydełko
 
dr Joanna Podgórska (strona osobista)
 
dr Jacek Rodzinka (strona osobista)
 
dr Tomasz Skica (strona osobista)
 
mgr Artur Chmaj
 
mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba
 

Terminy konsultacji dla studentów – semestr zimowy 2018/2019

OSOBA

MIEJSCE

TERMINY I GODZINY

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Katedra Finansów

Przed lub po zakończeniu zaplonowanych zajęć dydaktycznych

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Katedra Finansów

Przed lub po zakończeniu zaplonowanych zajęć dydaktycznych

prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg

Katedra Finansów

Przed lub po zakończeniu zaplonowanych zajęć dydaktycznych

dr Agata Gemzik Salwach

RA 28

Wtorek 11.30-13.25

dr Joanna Podgórska

RA 248

Brak zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym

dr Jacek Rodzinka

RA 248

Środa 12.30-14.30

dr Marta Czyżewska

RA 41/ KM 101

Poniedziałek godzina przed zaplanowanymi zajęciami dydaktycznymi pok. RA216/

KM 21;

Po wcześniejszym ustaleniu z Panią Martą Czyżewska

dr Tomasz Skica

RA 248

Środa 8.15-09.45

mgr Artur Chmaj

Katedra Finansów

poniedziałki, godz. 9.50-11.30, pok. RA 41A oraz przed i po zajęciach studiów zaocznych w dni zjazdowe, zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

mgr Filip Zaliszewski

Katedra Finansów

Po wcześniejszym ustaleniu z Panem Filipem Zaliszewskim

mgr Dariusz Baran

Katedra Finansów

Brak zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym

mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba

Katedra Finansów

Wtorek / Tuesday

14:00-15.00 RA248

Czwartek / Thursday

(od Listopada/ from November)

11:00-11:30  KM305

 
 
 
Działalność dydaktyczna Katedry Przy Katedrze Finansów prowadzone są zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów:

 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza finansowa
 • Analiza techniczna rynków finansowych
 • Bankowość
 • Bankowość inwestycyjna
 • Controlling
 • Corporate governance
 • Finanse i inwestycje przemysłowe
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Finanse publiczne
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Finanse samorządowe
 • Finansowanie rozwoju regionalnego
 • Gospodarka finansowa JST
 • Inżynieria finansowa
 • Inwestycje giełdowe
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Podstawy controllingu w ochronie zdrowia
 • Podstawy finansów
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość zarządcza z elementami małej firmy
 • Rachunkowość małej firmy
 • Rynek kapitałowy i finansowy
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Tradycyjny i nowoczesny rachunek kosztów
 • Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Uproszczone formy księgowości
 • Wycena i zarządzanie zyskiem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

  Realizowane projekty badawcze

 • „Modele dyskryminacyjne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw” mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba
 • „Ocena efektywności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w woj. podkarpackim przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych” mgr J. Podgórska
 • „Wpływ działalności niereglamentowanych instytucji finansowych na stabilność polskiego sektora finansowego oraz rynek niereglamentowanych usług finansowych” dr A. Gemzik-Salwach
 • „Wpływ rozmiaru sektora finansów publicznych na gospodarkę” dr T. Skica

Prezentacja wyników projektu badawczego NCN Zespół pracowników Katedry Finansów, Katedry Makroekonomii, Instytutu Badań i Analiz Finansowych oraz Katedry Nauk Społecznych przedstawia wyniki realizacji projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2013/11/B/HS4/01022 pod nazwą „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego”. Wyniki badań przedstawiają m. in. poniższe dokumenty:

 • Analiza ekonomiczna rezultatów badań nad wspieraniem przedsiębiorczości przez samorząd gminny, Pobierz
 • Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości, Pobierz
 
 •  
   
Katedra Finansów     Katedra Finansów     Katedra FinansówZrealizowane konferencje

Katedra Finansów
 
 
Działamy aktywnie, bo finanse to pasja całego Zespołu
 
Dysponujemy nowoczesnym Laboratorium Finansowym – specjalistyczną salą o charakterze dealing roomu zaprojektowaną i wyposażoną w innowacyjny sposób mający umożliwić realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych. Projekt Laboratorium Finansowego jest wzorowany na najlepszych światowych rozwiązaniach w dziedzinie tworzenia przy uniwersytetach profesjonalnych sal transakcyjnych pozwalających na prowadzenie edukacji finansowej na najwyższym, światowym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną laboratorium finansowego   http://www.laboratorium-finansowe.pl/   Katedra Finansów

 
Wydajemy Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, skierowany zarówno do kadry naukowej, jak i praktyków działających w branży finansowej. Decyzją MNiSW za publikację artykułu naukowego w kwartalniku Finansowym e-Finanse otrzymuje się 14 punktów. Publikacje ukazują się wyłącznie w języku angielskim i są one ogólnodostępne.Aktualny numer dostępny na stronie www.e-finanse.com  
Katedra Finansów
Pracownicy Katedry Finansów WSIiZ w Rzeszowie współtworzą Instytut Badań i Analiz Finansowych – jednostkę naukowo-badawczą, mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej. Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów, prowadzenie szkoleń, warsztatów, realizację zleceń biznesowych oraz doradztwo finansowe na rzecz organizacji i podmiotów zewnętrznych.Pełny zakres działań dostępny jest na stronie www.ibaf.edu.pl   Katedra Finansów

 
Realizowany program  jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki rynkowi kapitałowemu i giełdzie każdy może korzystać z bogatej oferty nowoczesnych produktów finansowych, a szczególnie z wiedzy o znajomości rynku i zasadach inwestowania dla lepszych wyników inwestycji początkujących inwestorów.Zapraszamy do zapoznania się i uczestniczenia w kursie https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia/kierunki-studiow/szkola-gieldowa/Strony/szkola-gieldowa.aspx   Katedra Finansów
 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019