Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Lokalizacja: Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej

pok. KA109

nr tel.: 017 866 15 26,      017 866 11 86

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski wkwsiz@gmail.com

Zastępca Kierownika: Dr Grzegorz Wróbel gwrobel@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry: Mgr Kateryna Lysenko-Ryba    klysenko@wsiz.rzeszow.pl tel. 017 866 15 26

Pracownicy Katedry:

Prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski    wkwsiz@gmail.com

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf   skauf@wsiz.rzeszow.pl

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Łunarski    jlktmiop@prz.edu.pl

Dr Grzegorz Wróbel (strona osobista) gwrobel@wsiz.rzeszow.pl

Dr inż. Krzysztof Feret kferet@wsiz.rzeszow.pl

Dr inż. Jan Andreasik  jandreasik@wsiz.rzeszow.pl Dr inż. Piotr Kozik pkozik@wsiz.rzeszow.pl

Dr Adam Pałacki apalacki@wsiz.rzeszow.pl

Mgr inż. Alicja Wróbel (strona osobista) alwrobel@wsiz.rzeszow.pl

Mgr Kateryna Lysenko-Ryba (strona osobista) klysenko@wsiz.rzeszow.pl

Mgr inż. Grzegorz Trychta gtrychta@wsiz.rzeszow.pl

Mgr Paweł Krawczyk pkrawczyk@wsiz.rzeszow.pl

Mgr Przemysław Fugas pfugas@wsiz.rzeszow.pl 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

POKÓJ

1.

Prof. Waldemar Karwowski

Konsultacje drogą mailową  – wkwsiz@gmail.com

2.

Prof. Sabina Kauf

Konsultacje drogą mailową – skauf@wsiz.rzeszow.pl

3.

Dr Grzegorz Wróbel

Wtorek

9.00 – 10.30

KA 109

4.

Dr inż. Krzysztof Feret

Czwartek

11.30 – 13.00

KA 109

5.

Dr inż. Piotr Kozik

Piątek

17.00 – 19.00

KA 109

6.

Mgr Kateryna Lysenko-Ryba

Czwartek

13.35 – 15.20

KA 109

7.

Mgr inż. Alicja Wróbel

Czwartek

 

11.00 – 12.30

KA 109

8.

Dr inż. Jan Andreasik

Wtorek

10.00 – 11.30

KA 109

9.

Dr Adam Pałacki

Poniedziałek

10.45 – 11.45 RA 4

Dla studentów zaocznych godzina przed zajęciami w KA 109

10.

Mgr Paweł Krawczyk

Wtorek

18:40 – 20.00

RA 305

Działalność dydaktyczna Katedry

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Zarządzanie
 4. Inżynieria systemów i analiza systemowa
 5. Towaroznawstwo i materiałoznawstwo
 6. Zarządzanie produkcją i usługami
 7. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 8. Infrastruktura logistyczna
 9. Logistyka zakupów
 10. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 11. Ekonomika transportu  Projektowanie procesów
 12. Kierowanie zespołami ludzkimi
 13. Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem
 14. Warsztat logistyczny
 15. Negocjacje handlowe
 16. Projekt dyplomowy (inżynierski)
 17. Zarządzanie projektami
 18. Bazy danych
 19. Sieci komputerowe
 20. Projektowanie systemów logistycznych
 21. Badania operacyjne w logistyce
 22. Gospodarka magazynowa
 23. Systemy transportu produkcyjnego i magazynowego
 24. Systemy komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji
 25. Zarządzanie strategiczne

Przedmioty specjalnościowe

 1. Logistyka przedsiębiorstw transportowych
 2. Procesy spedycyjne
 3. Zabezpieczenia i procedury celne
 4. Współczesne tendencje rozwoju transportu
 5. Komputerowa symulacja procesów logistycznych
 6. Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw
 7. Sztuczna inteligencja w logistyce
 8. Logistyka handlu elektronicznego
 9. Transport międzynarodowy
 10. Handel zagraniczny
 11. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw
 12. Systemy informatyczne w logistyce

Przedmioty około logistyczne prowadzone na innych kierunkach:

 1. Logistyka
 2. Logistyka w obrocie międzynarodowym
 3. Międzynarodowe standardy zarządzania
 4. Zarządzanie jakością

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019