Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Lokalizacja:
Budynek Główny, pok. RA 219 oraz RA 222
Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-35

Kierownik Katedry:
prof. nadzw.  dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (strona osobista)

Sekretarz Katedry:
mgr Sylwia Banaś-Mazur (strona osobista)

Pracownicy:

prof. dr hab. Stanisław Waltoś (strona osobista)  E-mail: swaltos@wsiz.rzeszow.pl

prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja – E-mail: rmatyja@wsiz.rzeszow.pl

prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj – E-mail: asiewierska@wsiz.rzeszow.pl

dr Monika Struck-Peregończyk  – E-mail: mstruck@wsiz.rzeszow.pl

dr Elżbieta Inglot-Brzęk (strona osobista) E-mail: einglot@wsiz.rzeszow.pl

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (strona osobista) E-mail: kkurzepa@wsiz.rzeszow.pl

dr Andrzej Rozmus (strona osobista) E-mail: arozmus@wsiz.rzeszow.pl

dr Olga Kurek-Ochmańska (strona osobista) E-mail: okurek@wsiz.rzeszow.pl

dr Kamil Łuczaj (strona osobista) E-mail: kluczaj@wsiz.rzeszow.pl

dr Andrzej Kiebała (strona osobista) E-mail: akiebala@wsiz.rzeszow.pl

mgr Sylwia Banaś-Mazur (strona osobista) E-mail: sbanas@wsiz.rzeszow.pl

mgr Sylwia K. Mazur (strona osobista) E-mail: smazur@wsiz.rzeszow.pl

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą

dr Kamilla Kurczewska kkurczewska@wsiz.rzeszow.pl

dr Dobrochna Minich dminich@wsiz.rzeszow.pl

 

Działalność naukowo-badawcza Katedry. Główne kierunki badań:

1) bezczynność administracji,

2) administracja i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

3) administracja a polityki publiczne,

4) informatyzacja administracji,

5) administrowanie w szkolnictwie wyższym.

 

Działalność dydaktyczna Katedry

Pracownicy i współpracownicy Katedry Nauk o Polityce i Administracji prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

1. Administracja ochrony środowiska,

2. Administracyjno-prawne obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

3. Aspekty prawne informatyki,

4. Bezpieczeństwo państwa,

5. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia,

6. Działalność zawodowa pośrednika i zarządcy nieruchomości,

7. Elementy prawa administracyjnego,

8. Elementy prawa cywilnego,

9. Elementy prawa kontraktowego,

10. Elementy prawa podatkowego,

11. Elementy prawa ubezpieczeniowego,

12. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych,

13. Finanse i prawo finansowe,

14. Gry decyzyjne,

15. Historia administracji,

16. Informatyzacja administracji publicznej

17. Konstytucyjny system organów państwowych,

18. Kontrola i nadzór w administracji publicznej,

19. Legislacja administracyjna

20. Nauka administracji,

21. Ochrona własności intelektualnej i bazy patentowe,

22. Organy ochrony porządku publicznego,

23. Podstawy postępowania cywilnego,

24. Podstawy prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej,

25. Podstawy prawne działalności małych firm,

26. Podstawy wyceny nieruchomości,

27. Postępowanie administracyjne,

28. Postępowanie egzekucyjne w administracji,

29. Postępowanie sądowo-administracyjne

30. Prawa i obowiązki człowieka,

31. Prawne podstawy ochrony informacji w Polsce,

32. Prawne podstawy zatrudnienia,

33. Prawne aspekty e-biznesu,

34. Prawne aspekty e-gospodarki,

35. Prawne aspekty ochrony rynku i konsumenta,

36. Prawo administracyjne,

37. Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne,

38. Prawo celne i dewizowe,

39. Prawo celne,

40. Prawo cywilne,

41. Prawo cywilne i handlowe w obrocie międzynarodowym,

42. Prawo cywilne z umowami w administracji,

43. Prawo dewizowe,

44. Prawo finansowe,

45. Prawo gospodarcze,

46. Prawo gospodarowania nieruchomościami,

47. Prawo karne skarbowe,

48. Prawo karne,

49. Prawo karne i prawo wykroczeń

50. Prawo karne skarbowe,

51. Prawo konstytucyjne,

52. Prawo międzynarodowe,

53. Prawo międzynarodowe publiczne,

54. Prawo obrotu nieruchomościami,

55. Prawo podatkowe,

56. Prawo pracy,

57. Prawo służby cywilnej,

58. Prawo spółdzielcze,

59. Prawo spółek,

60. Prawo ubezpieczeń społecznych,

61. Publiczne prawo gospodarcze,

62. Rozliczenia dewizowe – prawo dewizowe,

63. Samorząd terytorialny,

64. Stosunki cywilno-prawne,

65. Szkolenie BHP,

66. Ustrój granicznych organów kontroli,

67. Ustrój samorządu terytorialnego,

68. Wiedza o państwie i prawie,

69. Zamówienia publiczne,

69. Zastosowanie informatyki w administracji,

70. Zasady ochrony informacji niejawnych,

71. Źródła prawa i instytucje UE.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019