Katedra Nauk Społecznych

Lokalizacja:
ul. Sucharskiego 2,
pokój RA209

Telefon:
17 866 11 93

Kierownik katedry:
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński (strona osobista)

Sekretarz katedry:
Paulina Wnęk
pwnek@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy Katedry:
konsultacje są umieszczone na stronach osobistych

prof. nadzw. dr hab Aleksander Hall (strona osobista)
ahall@wsiz.rzeszow.pl

dr Wergiliusz Gołąbek (strona osobista)
wgolabek@wsiz.rzeszow.pl

mgr Anna Kapinos
akapinos@wsiz.rzeszow.pl

mgr Barbara Rozmus
brozmus@wsiz.rzeszow.pl

mgr Dorota Dominik
ddominik@wsiz.rzeszow.pl

Zakład Filozofii Kognitywistyki

prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński (strona osobista)
jwolenski@wsiz.rzeszow.pl

dr Andrew Schumann   (strona osobista
aschumann@wsiz.rzeszow.pl 

dr Konrad Szocik (strona osobista)
kszocik@wsiz.rzeszow.pl

dr Magdalena Hoły-Łuczaj (strona osobista)
mholy@wsiz.rzeszow.pl

Działalność dydaktyczna Katedry:
Pracownicy i współpracownicy KNS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 •   Bezpieczeństwo społeczne
 •   Etyka
 •   Filozofia
 •   Historia mediów na świecie
 •   Kierowanie zespołami ludzkimi
 •   Kształtowanie i badanie opinii publicznej
 •   Kultura i cywilizacje
 •   Metodologia nauk społecznych
 •   Metody badań socjologicznych
 •   Metody badań medioznawczych
 •   Metody statystyczne w socjologii
 •   Podstawy krytycznego myślenia
 •   Podstawy statystyki
 •   Polityka społeczna
 •   Psychologia
 •   Skuteczne zachowania na rynku pracy
 •   Socjologia
 •   Socjologia kultury
 •   Zachowania ludzkie w organizacji

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

Temat badawczy:
Logiczno-matematyczne metody w ekonomii- Business Intelligence

Zespół realizujący:
prof. Jan Woleński,
dr Andrew Schumann,
dr Andrzej Szelc

Okres realizacji:
2012-2013

Cel badań:
Badanie jest poświęcone analizie możliwości zastosowania metod logicznych w naukach stosowanych, w szczególności, w tzw. business intelligence.

Dotychczasowe efekty:
Artykuły w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR) ·        
Andrew Schumann. Proof-Theoretic Cellular Automata as Logic of Unconventional Computing, Journal of Unconventional Computing, 2012, 8(3), 263-280. z bazy European Index for the Humanities (ERIH) ·        
Andrew Schumann. Logical Cornestones of Judaic Argumentation Theory, Argumentation. An International Journal on Reasoning, 2012, 201210.1007/s10503-012-9273-8
Andrew Schumann. On Two Squares of Opposition: the Leśniewski’s Style Formalization of Synthetic Propositions, Acta Analytica, 28, 2013, 71—93. Finansowanie: DS dla WAiNS, od VIII 2013 jako projekt NCN pt. Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji

Temat badawczy:
Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji

Zespół realizujący:
prof. Jan Woleński,
dr Andrew Schumann,
dr Andrzej Szelc

Okres realizacji:
2013-2015

Cel badań:
Badania są poświęcone analizie możliwości zastosowania metod logicznych w naukach stosowanych, w szczególności, w tzw. business intelligence. Takie metody mogą być wykorzystane w systemach wspomagania decyzji (decision support system). Zwykle w tzw. business intelligence używa się następujących metod matematycznych: klasyfikacja, regresja, analiza szeregów czasowych, reguły skojarzeniowe czy klastering. Wszystkie te metody rozwijają się w ramach statystyki matematycznej i bliskich jej nauk, takich jak teoria prawdopodobieństwa, ekonometria. Jednakże możliwości wykorzystania metod logicznych w business intelligence nie są jeszcze zbadane do końca.

Planowane efekty
Zastosowanie metod obliczeniowych logik behawioralnych w systemach wspomagania podejmowania decyzji.        Otrzymanie matematycznego języka dla modelowania procesów biznesowych. ·        
Stworzenie podstaw metodologii budowy paradygmatu równoległości.
Stworzenie struktury automatycznego podejmowania decyzji – niezbędne dla dalszego rozwoju e-business i e-goverment.

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Temat badawczy:
Logiczne aspekty teorii decyzji

Zespół realizujący:
prof. Jan Woleński,
dr Andrew Schumann

Okres realizacji:
2012-2013

Cel badań:
Systematyczna analiza logicznych podstaw teorii decyzji

Dotychczasowe efekty:

Monografia:
Andrew Schumann. Talmudic Logic. London: College Publications, 2012.

Rozdziały w zbiorach: 
Andrew Schumann. The Baba Qama from the Logical Point of View, in Jan Woleński, Józef Bremer (eds.), Jewish and Polish Philosophy, Kraków, Austeria, 2013 (in press). 
Andrew Schumann. The Square of Opposition That Was Lost, Soyons Logiques / Let’s Be Logical. London: College Publications, 2013 (in press).
Andrew Schumann. Kabbalistic-Leibnizian Automata for Simulating the Universe, in Katz, Evgeny (ed.). Molecular and Supramolecular Information Processing From Molecular Switches to Logic Systems. Wiley-VCH, Weinheim, 2012.
Andrew Schumann. Preface, Pragmatic Studies in Judaism. Gorgias Press, 2013, 11-12.
Andrew Schumann. Introduction, Pragmatic Studies in Judaism. Gorgias Press, 2013, 15-24.
Andrew Schumann. Pragmatic Limits of Halakhic Logic, Pragmatic Studies in Judaism. Gorgias Press, 2013, 67-98. 
Andrew Schumann. Preface, Logic in Orthodox Christian Thinking. Ontos Verlag, 2012, 8-17.
Andrew Schumann. Stoic Roots of Orthodox Christian Thinking, Logic in Orthodox Christian Thinking. Ontos Verlag, 2012, 204-229.

Artykuły w czasopismach: 
Andrew Schumann. Two Squares of Opposition: for Analytic and Synthetic Propositions, Bulletin of the Section of Logic, 40/3-4, 2011, pp. 165—178. 
Andrew Schumann. Proof-Theoretic Cellular Automata as Logic of Unconventional Computing, Journal of Unconventional Computing, 2012, 8(3), 263-280.
Andrew Schumann. Logical Cornestones of Judaic Argumentation Theory, Argumentation. An International Journal on Reasoning, 2012, 201210.1007/s10503-012-9273-8 
Andy Adamatzky, Andrew Schumann, et al. Physarum Chip Project: Growing Computers From Slime Mould, Journal of Unconventional Computing, 2012, 8(4), 319-323.
Andrew Schumann. On Two Squares of Opposition: the Leśniewski’s Style Formalization of Synthetic Propositions, Acta Analytica, 28, 2013, 71—93. 
Andrew Schumann. Anti-Platonic Logic and Mathematics, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 2013 (accepted). Finansowanie: DS dla WAiNS

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019