Katedra Zarządzania

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry:
Budynek Główny, 
ul. Sucharskiego 2 
35-225 Rzeszów
pokój RA108

Telefon: (17) 866 11 04

Kierownik Katedry:
prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski
smarkowski@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry:
dr Anna Lewandowska (strona osobista)
tel. (17) 866 11 96
e-mail: alewandowska@wsiz.rzeszow.pl
pokój RA245

Pracownicy Katedry

 

Terminy konsultacji poszczególnych pracowników podane są na stronach osobistych oraz na tablicy przed Katedrą.


prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek (strona osobista)
e-mail: tpomianek@wsiz.rzeszow.pl

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk (strona osobista)
e-mail: niscontoo@interia.pl

prof. dr hab. Urlich Desel
e-mail: udesel@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Tomasz Bąk
e-mail: tbak@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Izabela Cichocka (strona osobista)
e-mail: icichocka@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Agata Szmulik
e-mail: aszmulik@wsiz.rzeszow.pl

dr Robert Góra (strona osobista)
e-mail: rgora@wsiz.rzeszow.pl

dr Anna Lewandowska (strona osobista)
e-mail: alewandowska@wsiz.rzeszow.pl

dr adw. Małgorzata Paszkowska (strona osobista)
e-mail: mpaszkowska@wsiz.rzeszow.pl

dr Joanna Świętoniowska (strona osobista)
e-mail: jswietoniowska@wsiz.rzeszow.pl

dr Joanna Wójcik (strona osobista)
e-mail: jwojcik@wsiz.rzeszow.pl

mgr Olesia Iefremova (strona osobista)
e-mail: oiefremova@wsiz.rzeszow.pl

mgr Małgorzata Leśniowska – Gontarz (strona osobista)
e-mail: mlesniowska@wsiz.rzeszow.pl

mgr Dominik Łazarz (strona osobista)
e-mail: dlazarz@wsiz.rzeszow.pl

mgr Elmira Mohammadhosseini Fadafan
e-mail: efadafan@wsiz.rzeszow.pl

mgr Michał Nędza (strona osobista)
e-mail: mnedza@wsiz.rzeszow.pl

mgr Ewa Nowak – Koprowicz (strona osobista)
e-mail: enowak@wsiz.rzeszow.pl

mgr Karolina Palimąka (strona osobista)
e-mail: kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl

mgr inż. Marcin Smulski (strona osobista)
e-mail: msmulski@wsiz.rzeszow.pl

dr Tomasz Soliński
e-mail: tsolinski@wsiz.rzeszow.pl

 

Działalność dydaktyczna Katedry

Pracownicy Katedry Zarządzania prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Analityka biznesowa
 • Analityka rynku
 • Biznes międzynarodowy
 • Biznes plan
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Ekonomia menedżerska
 • Gra kierownicza
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarka regionalna
 • Gospodarka światowa
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Komunikacja interpersonalna
 • Marketing
 • Marketing strategiczny
 • Metody i narzędzia realizacji projektu
 • Myślenie projektowe
 • Negocjacje w biznesie
 • Obsługa naziemna
 • Operacje lotnicze
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Planowanie projektowe
 • Podstawy zarządzania
 • Polityka gospodarcza
 • Projekt lotniczy
 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Teorie podejmowania decyzji
 • Zachowania ludzkie w organizacji
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Zarządzanie komercyjne lotniskiem
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
 • Zarządzanie sieciami linii lotniczych
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Zarządzanie strategiczne

 

Działalność naukowo-badawcza Katedry

Główne kierunki badań:

 • tworzenie bogactwa przez podmioty gospodarcze i ich międzynarodowa mobilność,
 • ponowne spojrzenie na mikroekonomiczne podstawy teorii migracji,
 • zagraniczne inwestycje bezpośrednie a innowacyjność,
 • przedsiębiorczość i innowacyjność MSP,
 • uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia,
 • pro- i antyzdrowotne zachowania konsumenckie,
 • systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej,
 • pozycja konkurencyjna przewoźników na rynku usług transportu lotniczego,
 • jakość usług a efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • dojrzałość projektowa organizacji.

 

Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

 • Metoda ustawicznego badania niedopasowania edukacyjnego na szczegółowym poziomie (Kierownik: dr Robert Pater)
 • „BE Aware Student – BEAST” – rozwój kariery zawodowej studentów IT (Kierownik: dr Joanna Świętoniowska)
 • Filozofia marketingowego myślenia i działania podstawą zarządzania publicznego jednostką samorządu terytorialnego (Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk)
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych i informatycznych w analizie i wizualizacji danych (Kierownik: dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ, kierownik Katedry Metod Ilościowych i Jakościowych)
 • Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w systemie ochrony zdrowia (Kierownik: Dr Małgorzata Paszkowska)
 • Zawody medyczne w systemie ochrony zdrowia-zmiany ustawowe  (Kierownik: Dr Małgorzata Paszkowska)
 • Modelowanie konsumenckich zachowań studentów w odniesieniu do żywności i żywienia (Kierownik:  dr inż. Izabela Cichocka)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019