Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania prowadzi działalność naukową w następujących obszarach tematycznych:

 • tworzenie bogactwa przez podmioty gospodarcze i ich międzynarodowa mobilność,
 • ponowne spojrzenie na mikroekonomiczne podstawy teorii migracji,
 • zagraniczne inwestycje bezpośrednie a innowacyjność,
 • przedsiębiorczość i innowacyjność,
 • uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia,
 • pro- i antyzdrowotne zachowania konsumenckie,
 • systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej,
 • pozycja konkurencyjna przewoźników na rynku usług transportu lotniczego,
 • jakość usług a efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • dojrzałość projektowa organizacji.

 

Lokalizacja:
Budynek Główny, 
ul. Sucharskiego 2 
35-225 Rzeszów
pokój RA108

Kierownik Katedry:
prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski
smarkowski@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry:
dr Anna Lewandowska (strona osobista)
tel. (17) 866 11 96
e-mail: alewandowska@wsiz.rzeszow.pl
pokój RA245

Pracownicy Katedry:

Terminy konsultacji poszczególnych pracowników podane są na stronach osobistych oraz na tablicy przed Katedrą.


prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek (strona osobista)
e-mail: tpomianek@wsiz.rzeszow.pl

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk (strona osobista)
e-mail: niscontoo@interia.pl

prof. dr hab. Urlich Desel
e-mail: udesel@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Tomasz Bąk
e-mail: tbak@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Izabela Cichocka (strona osobista)
e-mail: icichocka@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Agata Szmulik
e-mail: aszmulik@wsiz.rzeszow.pl

dr Robert Góra (strona osobista)
e-mail: rgora@wsiz.rzeszow.pl

dr Anna Lewandowska (strona osobista)
e-mail: alewandowska@wsiz.rzeszow.pl

dr adw. Małgorzata Paszkowska (strona osobista)
e-mail: mpaszkowska@wsiz.rzeszow.pl

dr Joanna Wójcik (strona osobista)
e-mail: jwojcik@wsiz.rzeszow.pl

mgr Surendhar Ajmera
e-mail:

mgr Olesia Iefremova (strona osobista)
e-mail: oiefremova@wsiz.rzeszow.pl

mgr Małgorzata Leśniowska – Gontarz (strona osobista)
e-mail: mlesniowska@wsiz.rzeszow.pl

mgr Dominik Łazarz (strona osobista)
e-mail: dlazarz@wsiz.rzeszow.pl

mgr Elmira Mohammadhosseini Fadafan
e-mail: efadafan@wsiz.rzeszow.pl

mgr Michał Nędza (strona osobista)
e-mail: mnedza@wsiz.rzeszow.pl

mgr Ewa Nowak – Koprowicz (strona osobista)
e-mail: enowak@wsiz.rzeszow.pl

mgr Karolina Palimąka (strona osobista)
e-mail: kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl

mgr inż. Marcin Smulski (strona osobista)
e-mail: msmulski@wsiz.rzeszow.pl

mgr Joanna Świętoniowska (strona osobista)
e-mail: jswietoniowska@wsiz.rzeszow.pl

dr Tomasz Soliński
e-mail: tsolinski@wsiz.rzeszow.pl

 

 

Działalność dydaktyczna Katedry

Pracownicy Katedry Zarządzania prowadzą zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów:

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Metody i narzędzia realizacji projektu
 • Planowanie projektowe
 • Negocjacje
 • Marketing
 • Marketing strategiczny
 • Skuteczne zachowania na rynku pracy
 • Gra kierownicza
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Ekonomia menedżerska
 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zachowania ludzkie w organizacji
 • Skuteczne zachowania na rynku pracy
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarka regionalna
 • Gospodarka światowa
 • Polityka gospodarcza
 • Integracja europejska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019