Zakład Wzornictwa Przemysłowego

Naszym celem jest tworzenie jednostki łączącej Naukę i Biznes. Działamy w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnego wzornictwa oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe.

Kluczowa jest dla nas współpraca z projektantami oraz studentami uczelni wyższych. Promujemy polski design i nowatorskie koncepcje m. in. poprzez organizację konkursów dla młodych projektantów oraz wystaw.

Lokalizacja Katedry
Centrum Edukacji Międzynarodowej pok. KM19,
Kielnarowa 386M, 36-020 Tyczyn
 
Kierownik Katedry:

prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne mbannatyne@wsiz.rzeszow.pl
Sekretarz Katedry: mgr Adrian Sowiński asowinski@wsiz.rzeszow.pl
 
Pracownicy Katedry: prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne mbannatyne@wsiz.rzeszow.pl. Konsultacje: informacja w sali KM19
 
dr Krzysztof Groń kgron@wsiz.rzeszow.pl. Konsultacje: informacja w sali KM19
 
mgr Łukasz Bis (strona osobista) lbis@wsiz.rzeszow.pl. Konsultacje: informacja w sali KM19 lub pok. 3 w dziekanacie (ul. Sucharskiego)
 
mgr Gabriela Piechnik (strona osobista) gpiechnik@wsiz.rzeszow.pl. Konsultacje: Wtorek, godz. 12:40 – 13:25, RA302
 
mgr Łukasz Szubart (strona osobista) lszubart@wsiz.rzeszow.pl. Konsultacje: Wtorek, godz. 10:00-12:00, KM19
 
mgr Adrian Sowiński asowinski@wsiz.rzeszow.pl. Konsultacje: informacja w sali KM19
 
Działalność dydaktyczna Katedry

Pracownicy i współpracownicy Katedry Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Corporate Identity,
 • DTP,
 • Infografika,
 • Komunikacja wizualna,
 • Mapping,
 • Multimedia,
 • Podstawowe oprogramowanie graficzne,
 • Podstawy animacji i montażu wideo,
 • Podstawy DTP,
 • Podstawy grafiki trójwymiarowej,
 • Podstawy infografiki,
 • Podstawy komunikowania wizualnego,
 • Pracownia animacji i wideo,
 • Pracownia technik projektowania i technik przekazu,
 • Pracownia wideo,
 • Preprodukcja,
 • Projektowanie przestrzeni wirtualnej
 • Rysunek i kompozycja,
 • Typografia.
Przy Katedrze działa Centrum Innowacji i Designu Praktycznego.
Działalność Centrum Innowacji i Designu Praktycznego opiera się na współpracy Nauki i Biznesu. Łącząc siły ekspertów obu tych dziedzin, jesteśmy w stanie wyznaczać nowe kierunki we wzornictwie przemysłowym. Wdrażamy innowacje dzięki prowadzonym przez nas projektom badawczo-rozwojowym i zaangażowaniu młodych projektantów.
 
Więcej informacji o katedrze i Centrum Innowacji i Designu Praktycznego na stronie wzornictwo.net.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019