Katedra Sztucznej Inteligencji

Lokalizacja: 
Centrum Edukacji Międzynarodowej
I piętro
pok. KM113
Kielnarowa 386a
36-020 Tyczyn

Telefon do Katedry:
017 866 11 91

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe
tel. 017 866 12 08

Sekretarz Katedry:
dr inż. Teresa Mroczek

 
Pracownicy Katedry
terminy konsultacji podane są na stronach osobistych

prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe (strona osobista)
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse (strona osobista
dr inż. Mariusz Wrzesień (strona osobista)
dr inż. Teresa Mroczek (strona osobista)
dr inż. Łukasz Piątek (strona osobista)
mgr Paweł Cudek (strona osobista)
mgr inż. Rafał Niemiec (strona osobista)

 
Działalność naukowo-badawcza Katedry
Główne kierunki badań: 

 • zastosowania metod sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach nauki i biznesu, 
 • eksploracja danych, w tym danych niekompletnych i\lub sprzecznych,
 • inżynieria wiedzy (akwizycja, reprezentacja i przetwarzanie wiedzy),
 • zaawansowane techniki sztucznej inteligencji w systemach przetwarzania i analizy obrazów,
 • systemy ekspertowe (hybrydowe, wielostrategiczne)

Działalność dydaktyczna Katedry
Pracownicy i współpracownicy KSI prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Sztuczna inteligencja
 • Eksploracja danych
 • Narzędzia sztucznej inteligencji
 • Zastosowanie informatyki w eksploracji danych medycznych
 • Zarządzanie danymi
 • Metody obliczeniowe w nauce i technice
 • Algorytmy i struktury danych
 • Algorytmika praktyczna
 • Bazy danych
 • Hurtownie danych
 • Administrowanie bazami danych
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych
 • Języki internetowe
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019