Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

Lokalizacja: Kielnarowa, budynek CEM, II piętro, pok. M202
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Janusz Starzyk
Zastępca kierownika: dr inż. Arkadiusz Lewicki
Sekretarz Katedry: dr inż. Łukasz Maciura
Telefon do Katedry: (017) 8661108

Pracownicy Katedry:

Pracownik
e-mail
Strona www
pracownika
Terminy
konsultacji
prof. nadzw. dr hab. Janusz Starzyk link
dr inż. Arkadiusz Lewicki
alewicki@wsiz.rzeszow.pl
link
dr inż. Łukasz Maciura
lmaciura@wsiz.rzeszow.pl
link
dr inż. Leszek Puzio
lpuzio@wsiz.rzeszow.pl
link
dr Marek Jaszuk
mjaszuk@wsiz.rzeszow.pl
link
dr inż. Leszek Gajecki
Lgajecki(at )wsiz.rzeszow.pl
link
dr Małgorzata Rataj
mrataj@wsiz.rzeszow.pl
link
dr inż. Barbara Fryc
bfryc@wsiz.rzeszow.pl
link
dr Bolesław Jaskuła link
dr Arkadiusz Lisak
alisak@wsiz.rzeszow.pl
link
mgr inż. Arkadiusz Gaweł
agawel@wsiz.rzeszow.pl
link
mgr inż. Ewa Żesławska
ezeslawska@wsiz.rzeszow.pl
link

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

Pracownik
e-mail
Strona www
pracownika
Terminy
konsultacji
mgr Paweł Grzebyk
mgr Tomasz Marek
mgr inż. Łukasz Piechocki
mgr Grażyna Szostek&nbsp
gszostek@wsiz.rzeszow.pl

Działalność dydaktyczna Katedry:
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. następujące przedmioty:

 • Technologia informacyjna
 • Podstawy informatyki
 • Algorytmy i struktury danych
 • Podstawy programowania
 • Programowanie
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie wizualno-obiektowe
 • Programowanie współbieżne
 • Programowanie dla technologii bezprzewodowych i mobilnych
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Języki internetowe
 • Specjalistyczne języki programowania
 • Bazy danych
 • Programowanie w środowisku graficznym
 • Grafika komputerowa i animacja
 • Grafika i komunikacja człowiek-komputer
 • Podstawy projektowania graficznego
 • Animacja i wideo
 • Wizualizacja i prezentacja danych
 • Systemy wbudowane
 • Języki formalne i automaty
 • Metodologia poprawnego programowania
 • Zarządzanie wymaganiami i wytwarzaniem oprogramowania
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w analityce biznesowej
 • Systemy autonomiczne
 • Inteligencja obliczeniowa
 • Analogowe i cyfrowe sygnały wizyjne
 • Przetwarzanie i synteza dźwięku
 • Metodyka projektowania aplikacji i systemów komputerowych
 • Modelowanie geometryczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt zespołowy

Działalność naukowo-badawcza Katedry
Główne kierunki badań:

 • falkowa analiza sygnałów,
 • metody i narzędzia analizy obrazów,
 • systemy informatyczne,
 • symulacja cyfrowa urządzeń optoelektronicznych,
 • symulacja cyfrowa dla inżynierii materiałowej,
 • systemy informacyjne zarządzania,
 • modelowanie procesów ekonomicznych,
 • sieci Falkowe,
 • sieci neuronowe,
 • sztuczna inteligencja,
 • rozpoznawanie sygnałów wizyjnych i mowy,
 • przetwarzanie języka naturalnego,
 • zastosowanie sieci semantycznych do przetwarzania opisów medycznych,
 • inteligentne systemy autonomiczne,
 • robotyka

Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

 1. Projekt OPUS nr 2016/21/B/ST7/02220, pt. Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się pamięć asocjacyjną

Koła naukowe działające przy Katedrze:
Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych

Seminaria organizowane przez pracowników Katedry

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019