Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

English version

Lokalizacja

Budynek CEM, I piętro, pok. 102
Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn
Telefon: 017 866 11 05

Kierownik Katedry
Bogdan Wilamowski
e-mail: wilam(at)ieee.org

Zastępca kierownik Katedry
Janusz Korniak
e-mail: jkorniak(at)wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry
Paweł Różycki
e-mail: prozycki(at)wsiz.rzeszow.pl

 

Pracownicy Katedry

  • prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski (strona osobista) wilam(at)ieee.org
  • prof. nadzw. dr hab. Roman Peleshchak
  • dr inż. Władysław Czajka (strona osobista) wczajka(at)wsiz.rzeszow.pl
  • dr inż. Mirosław Hajder (strona osobista) mhajder(at)wsiz.rzeszow.pl
  • dr inż. Janusz Kolbusz (strona osobista) jkolbusz(at)wsiz.rzeszow.pl
  • dr inż. Janusz Korniak (strona osobista) jkorniak(at)wsiz.rzeszow.pl
  • dr inż. Paweł Różycki (strona osobista) prozycki(at)wsiz.rzeszow.pl
  • mgr Ivan Peleshchak 

Pracownicy współpracujący z Katedrą

 • mgr inż. Paweł Głowacki  
 • mgr inż. Marcin Jagieła mjagieła(at)wsiz.rzeszow.pl

Przy Katedrze działa Koło Naukowe Teleinformatyki Spotkania: czwartki, godz. 18:00, RA114 Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału Więcej informacji: facebook Kontakt: Janusz Korniak, Paweł Różycki

Działalność naukowo-badawcza Katedry

Główne kierunki badań:

 • sieci neuronowe strona zespołu badawczego
 • sieci GMPLS/ASON
  • mechanizmy płaszczyzny sterowania
  • modelowanie sieci GMPLS – oparte o pakiet ns-2
  • zagadnienia zapewnienia jakości usług (QoS) oraz niezawodności w sieciach optycznych
 • synteza filtrów analogowych

Projekty naukowo-badawcze w trakcie realizacji

 • Nowe podejścia do efektywnego uczenia złożonych systemów inteligentnych (NCN –  UMO-2015/17/B/ST6/01880) kierownik: prof. Bogdan Wilamowski termin realizacji: 04.2016-03.2018
  Strona Neural Network Research Group
 
Katedra Elektroniki i Telekomunikacji
 
Projekty naukowo-badawcze zrealizowane

  • Inteligentne nieliniowe systemy o płytkich i głębokich architekturach (NCN – UMO-2013/11/B/ST6/01337) kierownik: prof. Bogdan Wilamowski termin realizacji: 07.2014-12.2016

Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

  • „Neuronowe i immunologiczne wspomaganie analizy i syntezy modeli obiektów technicznych na bazie struktur wykorzystujących grafy rzadkie w warunkach niekompletności informacji”, umowa nr UDA-RPPK.01.03.00-18-055/13-00, realizowany od 01.05.2014r. do 31.03.2015r. W ramach projektu realizowane są badania dotyczące oszacowania skuteczności analizy katastroficznych zjawisk przyrodniczych wspomaganych sieciami neuronowymi i systemami immunologicznymi z wykorzystaniem niekompletnej wiedzy o przebiegu zjawisk. Podstawowym celem badań jest rozwiniecie teorii katastrof, w szczególności w odniesieniu do stabilności systemów złożonych, oszacowanie skuteczności wyszczególnionych metod analizy oraz opracowanie hybrydowych metod badawczych. Koordynatorem badań jest dr inż. Mirosław Hajder. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.
   Sprawozdanie z pierwszego etapu badań.
   Monografia Innowacyjna Gmina
   Projektowanie niezawodnej komunikacji dla systemów infrastruktury krytycznej
   Raport końcowy Katedra Elektroniki i Telekomunikacji
 • „Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji” (nr umowy UDA-RPPK.01.03.00-18-053/13-00) realizowany od 01.05.2014r. do 31.03.2015r. ma na celu: opracowanie metod optymalizacji architektury złożonych sieci następnej generacji oraz zaproponowanie odpowiednich technik analizy i modelowania sieci nowego typu. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, dzięki przeprowadzeniu badań z zakresu optymalizacji architektury złożonych rozległych sieci optycznych następnej generacji. Kierownikiem projektu jest dr inż. Paweł Różycki. Badania będące przedmiotem projektu mają charakter teoretyczno-symulacyjny. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.
  Wybrane aspekty optymalizacji
  Modelowanie sieci szkieletowych następnej generacji
  Monografia “Next-Generation Optical Networks: QoS for Industry”
  Modele sieci Raport końcowy Katedra Elektroniki i Telekomunikacji
 • Modelowanie i optymalizacja mechanizmów sterowania w sieciach GMPLS
 • Wpływ zastosowania asymetrycznej płaszczyzny sterowania na właściwości niezawodnościowe nowoczesnych sieci transportowych

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę Katedra była organizatorem konferencji 6th International Conference on Human System Interaction (HSI’13) , 6-8 czerwca 2013, Sopot,  http://hsi.wsiz.rzeszow.pl

 
Działalność dydaktyczna Katedry
Pracownicy i współpracownicy KEiT prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Analiza i projektowanie sieci komputerowych,
 • Animacja i wideo,
 • Aplikacje multimedialne,
 • Architektura komputerów i procesorów,
 • Architektura komputerów z elementami teorii automatów,
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych,
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych,
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych (CISCO CCNA Security),
 • Bezpieczeństwo sieci,
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci,
 • Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych,
 • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO CCNA),
 • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO VoIP),
 • Eksploatacja systemów i sieci,
 • Fizyka,
 • Grafika 3-D,
 • Grafika i animacja komputerowa,
 • Grafika komputerowa i animacja,
 • Grafika komputerowa i wizualizacja,
 • Grafika komputerowa z elementami HCI,
 • Grafika rastrowa i wektorowa,
 • Grafika rastrowa,
 • Grafika trójwymiarowa,
 • Grafika wektorowa,
 • Grafika wektorowa i trójwymiarowa,
 • Inteligentne systemy telekomunikacyjne,
 • Inżynieria przetwarzania sygnałów,
 • Jakość usług w sieciach komputerowych,
 • Modelowanie geometryczne,
 • Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych,
 • Multimedialne sieci cyfrowe,
 • Ochrona i bezpieczeństwo danych,
 • Optoelektronika,
 • Organizacja systemów obliczeniowych i sieci,
 • Podstawy automatyki i robotyki,
 • Podstawy elektroniki,
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Podstawy sieci bezprzewodowych,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Podstawy telekomunikacji,
 • Podstawy wizualizacji i komunikacji,
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych,
 • Projektowanie systemów i sieci,
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych,
 • Projektowanie układów mikroprocesorowych,
 • Protokoły routingu,
 • Przetwarzanie i synteza dźwięków,
 • Przetwarzanie sygnałów,
 • Psychologiczne aspekty ochrony i pozyskiwania informacji,
 • Ruch w animacji komputerowej,
 • Ruch w animacji,
 • Seminarium dyplomowe (Professional Practices),
 • Sieci bezprzewodowe i sieci LAN,
 • Sieci komputerowe,
 • Sieci multimedialne,
 • Sieci teleinformatyczne,
 • Sieci WAN,
 • Sieci zintegrowane i szerokopasmowe,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • Systemy teleinformatyczne,
 • Systemy telekomunikacyjne,
 • Systemy telekomunikacyjne (CISCO CCNA2),
 • Systemy telekomutacyjne,
 • Systemy teletransmisyjne,
 • Systemy wirtualnej rzeczywistości,
 • Technologie sieciowe,
 • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA4),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa,
 • Telekomunikacja,
 • Telewizja cyfrowa,
 • Wprowadzenie do systemów multimedialnych,
 • Współczesne problemy grafiki i animacji komputerowej,
 • Współczesne problemy grafiki komputerowej,
 • Wykład monograficzny,
 • Zaawansowane technologie sieciowe (CISCO CCNA3),
 • Zaawansowane technologie sieciowe,
 • Zagrożenia dla informacji w systemach telekomunikacyjnych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi,
 • Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
 • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi,
 • Zarządzanie systemami i sieciami,
 • Zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce.

Archiwum

 •     Współudział w organizacji konferencji IEEE HSI (2008-2010, 2013),
 •     Organizacja Konferencji ‘Narzędzia technologii informacyjnych’ NTI (2006-2007)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019