Zakład Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych

Lokalizacja:

Budynek Główny,
I piętro, pok. RA105, RA134
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 97, 17 866 11 32

Kierownik Zakładu:

dr Andrzej Szelc II piętro, pok. RA207 tel. 017 866 12 76 e-mail: aszelc@wsiz.rzeszow.pl (strona osobista)

Sekretarz Zakładu:

mgr inż. Arkadiusz Gaweł tel. 017 866 11 97 e-mail:  agawel@wsiz.rzeszow.pl  (strona osobista)  

Pracownicy Zakładu terminy konsultacji podano na stronach osobistych

prof. dr hab. Roman Bazylevych rbazylevych@wsiz.rzeszow.pl

prof. dr inż. Urlich Desel udesel@wsiz.rzeszow.pl

dr Bolesław Jaskuła (strona osobista) bjaskula@wsiz.rzeszow.pl

dr Andrzej Szelc (strona osobista) aszelc@wsiz.rzeszow.pl

dr inż. Barbara Fryc (strona osobista) bfryc@wsiz.rzeszow.pl

dr Joanna Wójcik (strona osobista) jwojcik@wsiz.rzeszow.pl

dr Sunil Kumar Jha  sjha@wsiz.rzeszow.pl

dr Małgorzata Rataj (strona osobista) mrataj@wsiz.rzeszow.pl

mgr Michał Nędza (strona osobista) mnedza@wsiz.rzeszow.pl

mgr inż. Marcin Smulski (strona osobista)  msmulski@wsiz.rzeszow.pl

mgr Elmira Mohammadhosseini Fadafan efadafan@wsiz.rzeszow.pl

 

Pracownicy współpracujący z Zakładem

dr inż. Jacek Jakieła jjakiela@prz.rzeszow.pl

dr inż. Piotr Pusz ppusz@urz.rzeszow.pl

dr Arkadiusz Lisak (strona osobista) alisak@wsiz.rzeszow.pl

 

 

Działalność dydaktyczna Zakładu

Pracownicy Zakładu prowadzą/prowadzili zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 1. Algebra liniowa,
 2. Algorytmy i struktury danych,
 3. Analiza i wizualizacja danych,
 4. Analiza matematyczna,
 5. Badania operacyjne,
 6. Bazy danych,
 7. Biznesowe systemy rozproszone – technologie programistyczne,
 8. E-biznes i usługi elektroniczne,
 9. E-biznes w kulturze,
 10. E-biznes w turystyce,
 11. E-biznes,
 12. Ekonomia matematyczna,
 13. English for IT,
 14. Gospodarka cyfrowa,
 15. Hurtownie danych,
 16. Informatyka ekonomiczna,
 17. Internetowe systemy informacyjne,
 18. Komunikacja człowiek-komputer,
 19. Kryptografia,
 20. Logika dla informatyków,
 21. Matematyczne aspekty grafiki i animacji komputerowej,
 22. Matematyczne aspekty grafiki komputerowej,
 23. Matematyka dla ekonomistów,
 24. Matematyka dyskretna,
 25. Matematyka elementarna,
 26. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
 27. Matematyka finansowa i ubezpieczeń,
 28. Matematyka,
 29. Metody aktuarialne,
 30. Metody numeryczne,
 31. Metody obliczeniowe informatyki,
 32. Metody obliczeniowe w nauce i technice,
 33. Modele aplikacji e-commerce,
 34. Modelowanie i symulacja komputerowa,
 35. Modelowanie i symulacje komputerowe w zastosowaniach biznesowych,
 36. Modelowanie i symulacje w zastosowaniach biznesowych,
 37. Narzędzia informatyki,
 38. Podstawy e-biznesu,
 39. Podstawy informatyki,
 40. Podstawy komunikacji wizualnej,
 41. Podstawy krytycznego myślenia,
 42. Podstawy matematyki finansowej,
 43. Podstawy matematyki,
 44. Podstawy projektowania graficznego – komunikacja wizualna,
 45. Podstawy projektowania graficznego,
 46. Podstawy rysunku technicznego CAD,
 47. Podstawy rysunku technicznego i projektowania CAD,
 48. Problemy społeczne i zawodowe informatyki,
 49. Projektowanie systemów e-commerce,
 50. Projektowanie systemów w e-biznesie,
 51. Rachunek prawdopodobieństwa,
 52. Technologia informacyjna,
 53. Technologia inteligentnych agentów,
 54. Technologie inteligentnych agentów,
 55. Technologie tworzenia aplikacji użytkowych,
 56. Teoretyczne podstawy informatyki,
 57. Usługi elektroniczne w e-biznesie,
 58. Wprowadzenie do sztuki cyfrowej,
 59. Wykład monograficzny,
 60. Zastosowanie informatyki w ekonomii i administracji,
 61. Zastosowanie informatyki w ochronie zdrowia,
 62. Zastosowanie matematyki w finansach i ubezpieczeniach.

Działalność naukowo-badawcza Zakładu

Główne kierunki badań:

 1.      e-Learning
 2.      Technologie mobilne
 3.      Systemy ekspertowe i zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji
 4.      Systemy informacyjne

Projekty współpracy z otoczeniem

 • BEAST (BE Aware STudent) , celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) “Model Biznesowy – Ty, 2018-2020.
 • Stay in Touch, opracowanie, przetestowanie, wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń adresowanych do studentów i wykładowców kierunku Grafika, 2017-2019

Projekty naukowo-badawcze

 • RELESE (Re-integration into Labour market through Entrepreneurship Skills Enhancement), 2010-2012. Cele: wzrost przedsiębiorczości wśród wybranych grup społecznych zagrożonych długotrwałym bezrobociem.
 • SESTEM (SUPPORTING EQUALITY IN SCIENCE TECHNOLOGY AND MATHEMATICS RELATED CHOICES OF CAREERS), 2010-2011. Cele: wspieranie równości płci w dziedzinach określanych mianem STEM (w naukach ścisłych, technologii, inżynierii, informatyce, matematyce) w odniesieniu do wyboru ścieżki kariery. Strona www projektu: http://sestem.iacm.forth.gr
 •  PREDIL (PROMOTING EQUALITY IN DIGITAL LITERACY), 2008-2010. Cele: opisanie strategii nauczania z wykorzystaniem technologi informacyjnej uwzględniającej płeć uczniów. Dobór odpowiedniej strategii pozwoli zbudować solidne  podstawy pod zrównoważenie wyboru kierunku kształcenia  uniwersyteckiego wśród dziewcząt i chłopców. Strona www projektu: http://predil.iacm.forth.gr
 • Szkoła Letnia e-Biznesu – projekt realizowany cyklicznie we współpracy z Fachhochschule Bielefeld
 • Projekt EIT – E-Learning Module – English Language for IT Specialists, 2008. Celem projektu było zebranie materiałów anglojęzycznych związanych z tematyką IT, wymiana doświadczeń dotyczących platform do zarządzania kursami DL, rozwój i przeprowadzenie testów stworzonej platformy e-learningowej oraz przygotowanie kursu do nauki języka angielskiego dla studentów informatyki. Strona www projektu: http://english-it.eu
 • Projekt 4 E-TRAINER – Valorisation of the best e-learning practices among teachers and trainers in Europe, 2007-2008. Jednym z głównych celów projektu było stworzenie portalu do przechowywania, prezentacji oraz rekomendacji treści e-learningowych, użytecznych w procesach edukacji zdalnej. Portal dostarczył nauczycielom oraz trenerom narzędzi informatycznych wspierających ich działania. Poprzez niniejszy portal została zapewniona możliwość spotkań online, wymiany pomysłów i pomocy innym osobom zaangażowanym w e-learning. Strona www projektu: http://www.4etrainer.eu/
 • Projekt PREMA 2 – Promoting Equality in Maths Achievement 2, 2008
 • Projekt PREMA 2 był rozszerzeniem wcześniejszego projektu PREMA, którego celem było wyjaśnienie przyczyn niedoreprezentacji kobiet na kierunkach technicznych. Celem PREMY 2 było stworzenie odpowiednich narzędzi dla nauczycieli, w postaci: programów nauczania, zadań, pokazowych lekcji uwzględniających tematykę płci. Strona www projektu: http://prema2.iacm.forth.gr/
 • Projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany ze środków programu Leonardo pt.”PROMOTING EQUALITY IN MATHS ACHIEVEMENT” (PREMA), 2005-2007
 • Projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany ze środków programu Leonardo pt.”FRAMEWORK FOR E-LEARNING CONTENTS EVALUATION”, 2006-2007
 • Projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany ze środków programu Leonardo pt. „THE APPLICATION OF MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF E-LEARNING, RECRUITMENT PRACTICES AND INTERNET SEARCH ENGINES”, 2006-2007
 • Projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji „OCENA JAKOŚCI EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ W KONTEKŚCIE FUNKCJONALNYM”, 2006
 • Projekt badawczy finansowany przez WSIZ „ZASTOSOWANIE METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU”, 2006
 • Projekt badawczy finansowany przez Purdue University „System TELEtool”, 2005

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019