Wydział Medyczny

W strukturze wydziału funkcjonują następujące jednostki:

  • Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych,
  • Katedra Fizjoterapii,
  • Katedra Kosmetologii, w ramach której działa Centrum Wdrożeniowo Usługowe,
  • Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych,
  • Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych.
  • Katedra Turystyki i Rekreacji.

Dziekan Wydziału: dr Krzysztof Szpara

Prodziekani Wydziału Medycznego:

  • ds. kierunku Fizjoterapia – dr Marlena Krawczyk-Suszek
  • ds. kierunku Kosmetologia – dr Beata Antosiewicz
  • kierunkiem Turystyka i rekreacja opiekuje się dziekan dr Krzysztof Szpara
  • Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Dietetyka – mgr Urszula Binduga

Kształcenie w WSIiZ to gwarancja wysokiego poziomu nauczania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019