Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych

Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych została powołana z dniem 1 lipca 2014 roku na mocy Zarządzenia Nr 28/2014 Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2014 roku.


Lokalizacja:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386, 36-020 Tyczyn

p. KM2

Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. Lucyna  Kapka-Skrzypczak
, prof. nadzw. (strona osobista)

p. KM2
tel. (17) 866 1262
e-mail: lkapka@wsiz.rzeszow.pl

 

Pracownicy Katedry:
prof. dr hab. Marcin Kruszewski (strona osobista)

dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak
, prof. nadzw. (strona osobista)

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA KATEDRY BIOLOGII MEDYCZNEJ I BADAŃ TRANSLACYJNYCH

Pracownicy Katedry Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty, m.in.:

   Podstawy zdrowia publicznego,

   Elementy zdrowia publicznego,

   Zdrowie środowiskowe,

   Ocena środowiskowego ryzyka zdrowotnego,

   Międzynarodowe problemy zdrowia,

   Biologia z genetyką,

   Mikrobiologia,

   Analiza kosmetyku,

   Analiza mikrobiologiczna kosmetyku,

   Biologia medyczna,

   Genetyka, 

   Tutorial III,

   Biochemia,

   Immunologia z alergologią,

   Metodologia badań,

   Proseminarium.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY BIOLOGII MEDYCZNEJ I BADAŃ TRANSLACYJNYCH

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ

 

  1. Projekt NCN Nr 2014/15/B/NZ7/01036 „Wpływ nanocząstek na proces przerzutowania nowotworów – mechanizmy epigenetyczne”, 2015-2019; 

 kierownik projektu: prof. dr hab. M. Kruszewski

 

  1. Projekt NCN Nr 2011/01/D/NZ7/04688 „Badania inhibitorów układu dopełniacza w nowotworach jajnika i trzonu macicy a nowe perspektywy immunoterapii”, 2011-2014; 

kierownik projektu: dr hab. n. med. L. Kapka-Skrzypczak, prof. nadzw.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019